Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kristiansand

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kristiansand [2019/01/04 09:43]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kristiansand [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 37: Linje 37:
 ++++ Hensettingstabell / Storage siding| ++++ Hensettingstabell / Storage siding|
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​          | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​          | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​   ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Lengde ​Serviceplattform ​<color grey> Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​   ^ 
-| 1                              | 143                                                                   | R6                                            | Sporstopper ​                                | 365,​4670 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-8-J ​                                                                             | {EL-TVP-000069,​ Post 1}                                                   | Egnet for hensetting av persontogmateriell ​ | +| 1                              | 143                                                                   | R6                                            | Sporstopper ​                                | 365,​4670 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-8-J ​                                                                             | {EL-TVP-000069,​ Post 1}                                                   | Egnet for hensetting av persontogmateriell ​ | 
-| 2                              | 138                                                                   | R8                                            | Sporstopper ​                                | 365,​4660 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-7-J ​                                                                             | {EL-TVP-000068,​ Post 2}                                                   | Egnet for hensetting av persontogmateriell ​ | +| 2                              | 138                                                                   | R8                                            | Sporstopper ​                                | 365,​4660 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-7-J ​                                                                             | {EL-TVP-000068,​ Post 2}                                                   | Egnet for hensetting av persontogmateriell ​ | 
-| 5                              | 154                                                                   | R4                                            | Sporstopper ​                                | 365,​1280 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-3-J ​                                                                             | {EL-TVP-000064,​ Post 5}                                                   | Egnet for hensetting av persontogmateriell ​ | +| 5                              | 154                                                                   | R4                                            | Sporstopper ​                                | 365,​1280 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-3-J ​                                                                             | {EL-TVP-000064,​ Post 5}                                                   | Egnet for hensetting av persontogmateriell ​ | 
-| 6                              | 186                                                                   | R10                                           | Sporstopper ​                                | 365,​0970 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-1-J ​                                                                             | {EL-TVP-000065,​ Post 6}                                                   | Egnet for hensetting av persontogmateriell ​ | +| 6                              | 186                                                                   | R10                                           | Sporstopper ​                                | 365,​0970 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-1-J ​                                                                             | {EL-TVP-000065,​ Post 6}                                                   | Egnet for hensetting av persontogmateriell ​ | 
-| 7                              | 142                                                                   | R12                                           | Sporstopper ​                                | 365,​0780 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-2-J (19A)                                                                        | {EL-TVP-000070,​ Post 7}                                                   | Ikke egnet for hensetting av persontog ​     |+| 7                              | 142                                                                   | R12                                           | Sporstopper ​                                | 365,​0780 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 21-2-J (19A)                                                                        | {EL-TVP-000070,​ Post 7}                                                   | Ikke egnet for hensetting av persontog ​     |
 ++++ ++++
  
Linje 64: Linje 64:
  
 ++++ ++++
 +
 +
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS+
  
 | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Kristiansand\\ <color grey> Service provider Kristiansand</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Kristiansand\\ <color grey> Service provider Kristiansand</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                                 | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                                 | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ |
-                                                                                                                          ​                                                                                                                                                                       ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                     ​|+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                                           NSB Trafikkservice AS                                                                 Dorota Wajgiel ​                                                                 ​+47 464 00 780                                                        ​<​dorota.wajgiel-hedkvist@nsb.no> ​                                | https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      | 
 +| **Hovedrenhold** ​ \\ <color grey> Main Cleaning ​ </​color> ​                                                                | NSB Trafikkservice AS                                                                  ​| ​Dorota Wajgiel ​                                                                 | +47 464 00 780                                                        | <​dorota.wajgiel-hedkvist@nsb.no> ​                                | https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      |
  
  
 ++++ ++++
 +
 +
  
  
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/kristiansand.1546594998.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)