Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lillehammer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lillehammer [2019/02/16 10:11]
wesase
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lillehammer [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 22: Linje 22:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                                               | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                                               | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                                                        ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Serviceplattform ​Lengde <color grey> ​\\ Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                                                        ^ 
-| 2                              | 145                                                                   | R6                                            | R5                                          | 184,​5280 ​                                         | 184,​6760 ​                                          | Ja                                                | 9                                                                     ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-828-J ​                                                                           |                                                                           ​| ​                                                                                                 | +| 2                              | 145                                                                   | R6                                            | R5                                          | 184,​5280 ​                                         | 184,​6760 ​                                          | Ja                                                        | 9                                                                                |                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-828-J ​                                                                           |                                                                           ​| ​                                                                                                 | 
-| 3                              | 191                                                                   | SPI/1                                         | SPII/​1 ​                                     |                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-827-J ​                                                                           |                                                                           | Det kan hensettes dobbelt togsett i spor 4, men da er det ikke middel mot spor 5 i begge ender. ​ | +| 3                              | 191                                                                   | SPI/1                                         | SPII/​1 ​                                     |                                                   ​| ​                                                   |                                                           ​                                                                                 |                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-827-J ​                                                                           |                                                                           | Det kan hensettes dobbelt togsett i spor 4, men da er det ikke middel mot spor 5 i begge ender. ​ | 
-| 4                              | 191                                                                   | SPI/2                                         | SPII/​2 ​                                     |                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-827-J ​                                                                           | {EL-TVP-000023,​ 3}, {EL-TVP-000024,​ 2}, {EL-TVP-000205,​ 4}                | Det kan hensettes dobbelt togsett i spor 5, men da er det ikke middel mot spor 4 i begge ender. ​ | +| 4                              | 191                                                                   | SPI/2                                         | SPII/​2 ​                                     |                                                   ​| ​                                                   |                                                           ​                                                                                 |                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-827-J ​                                                                           | {EL-TVP-000023,​ 3}, {EL-TVP-000024,​ 2}, {EL-TVP-000205,​ 4}                | Det kan hensettes dobbelt togsett i spor 5, men da er det ikke middel mot spor 4 i begge ender. ​ | 
-| 6                              | 128                                                                   | R7                                            | Sporstopper ​                                | 184,​6330 ​                                         |                                                    | Ja                                                | 22                                                                    |                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-828-J ​                                                                           | {EL-TVP-000207,​ 6}                                                        | Buttspor ​                                                                                        | +| 6                              | 128                                                                   | R7                                            | Sporstopper ​                                | 184,​6330 ​                                         |                                                    | Ja                                                        | 22                                                                               ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-828-J ​                                                                           | {EL-TVP-000207,​ 6}                                                        | Buttspor ​                                                                                        | 
-| 7                              | 128                                                                   | R9                                            | Sporstopper ​                                | 184,​6410 ​                                         |                                                    | Ja                                                | 22                                                                    |                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-828-J ​                                                                           | {EL-TVP-000208,​ 7}                                                        | Buttspor ​                                                                                        |+| 7                              | 128                                                                   | R9                                            | Sporstopper ​                                | 184,​6410 ​                                         |                                                    | Ja                                                        | 22                                                                               ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 07-828-J ​                                                                           | {EL-TVP-000208,​ 7}                                                        | Buttspor ​                                                                                        |
 ++++ ++++
  
Linje 48: Linje 48:
  
 ++++ ++++
 +
 +
 +
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Lillehammer\\ <color grey> Service provider Lillehammer</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Lillehammer\\ <color grey> Service provider Lillehammer</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                               | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                   | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | 
-                                                                                                                        ​                                                                                                                                                                       ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                     ​|+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                            NSB Trafikkservice AS                                                                  | Thomas Huseth ​                                                                  | +47 959 66 766                                                        | <​thomas.huseth@nsb.no> ​                                          | https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      | 
 +| **Vannfylling ** \\  <color grey> Flooding </​color> ​                                                        | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Arnkværn ​                                                                       | +47 623 55 000                                                        |                                                                  | Underleverandører med mobile anlegg ​                                | 
 +| **Toalettømming** \\ <color grey>​Toilet drainage </​color> ​                                                  | NSB Trafikkservice AS                                                                  ​Arnkværn ​                                                                       ​+47 623 55 000                                                        ​|                                                                  | Underleverandører med mobile anlegg ​                                |
  
  
 ++++ ++++
- 
- 
-++++ Tjenester / Services| ​ 
- 
-| @aliceblue:<​color black>​**Tjenester levert av Trafikkservice\\ <color grey>​Services delivered by Trafikkservice</​color>​**</​color> ​                           || 
-| Daglig renhold\\ <color grey>​Daily cleaning</​color> ​                                                                               |  <color green>​✔</​color> ​ | 
-| **Anita Birkeland ​  ​Telefon / Telephone ​ +47 916 69 067  - 916 73 156**                                                                                      || 
-++++      ​ 
- 
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/lillehammer.1550311884.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)