Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lillestrom

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lillestrom [2018/12/19 13:07]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lillestrom [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 4: Linje 4:
 [[stasjoner:​bilder_lillestrom_hensetting|Bilder fra Lillestrøm hensetting]] \\  [[stasjoner:​lillestrom|Lillestrøm stasjon]] ​  ​\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                  </​WRAP> ​ | [[stasjoner:​bilder_lillestrom_hensetting|Bilder fra Lillestrøm hensetting]] \\  [[stasjoner:​lillestrom|Lillestrøm stasjon]] ​  ​\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                  </​WRAP> ​ |
 | <​WRAP> ​         {{:​stasjoner:​ssp:​ko-002279-000-lillestrom.png?​600|Sporplan}} ​                    ​\\ ​                                      </​WRAP> ​                      | <​WRAP> ​                                   \\  \\      {{stasjoner:​kart:​lillestrøm.png?​600 | Kart over området}} ​                                    </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | | <​WRAP> ​         {{:​stasjoner:​ssp:​ko-002279-000-lillestrom.png?​600|Sporplan}} ​                    ​\\ ​                                      </​WRAP> ​                      | <​WRAP> ​                                   \\  \\      {{stasjoner:​kart:​lillestrøm.png?​600 | Kart over området}} ​                                    </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
 +
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan ​ / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:​**Lillestrøm** ​                                                                                          || @aliceblue:​**Totalt 13 hensettingsplasser / <color grey> Total 13 Storage sidings places</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>​Track number</​color> ​ ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</​color> ​                ^ KL-anlegg \\ <color grey>​Catenary ​ </​color>​ \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </​color> ​ ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </​color> ​ ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vann-fylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>​Train pre-heating facility </​color>​ \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>​Comments on \\ limitations and features </​color> ​ ^
 +|  20                                         ​| ​ 343                                                                   ​| ​ 3                                                                                                  |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |                                                    |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |
 +|  21                                         ​| ​ 245                                                                   ​| ​ 2                                                                                                  |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |                                                    |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |
 +|  22                                         ​| ​ 242                                                                   ​| ​ 2                                                                                                  |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |                                                    |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |
 +|  23                                         ​| ​ 243                                                                   ​| ​ 2                                                                                                  |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |                                                    |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |
 +|  24                                         ​| ​ 240                                                                   ​| ​ 2                                                                                                  |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                           |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |
 +|  25                                         ​| ​ 241                                                                   ​| ​ 2                                                                                                  |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                           |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |
 +++++
 +
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 42: Linje 58:
 | 34                             | Buttspor ​                        ​| ​                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Hensetting ​                              | | 34                             | Buttspor ​                        ​| ​                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Hensetting ​                              |
 | 35                             | Buttspor ​                        ​| ​                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Hensetting ​                              | | 35                             | Buttspor ​                        ​| ​                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Hensetting ​                              |
-++++ 
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                         || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\   ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ 
-| 20                             | 334                                                                   | DS 1456(KB) ​                                  | Sporstopper ​                                | 21,​4140 ​                                          ​| ​                                                   | Ja                                                | 308                                                                   | Ja                                                               | Nei                                                                          | Nei                                                             ​| ​                                                    | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1699, Z-1754, Z1757, Z1701                                                        | {EL-TVP-000379,​ TVP-01}, {EL-TVP-000385,​ TVP-07}, {EL-TVP-000391,​ TVP-13} ​ | 3 service ramper ​                         | 
-| 21                             | 238                                                                   | DS 1446(KB) ​                                  | Sporstopper ​                                | 21,​5040 ​                                          ​| ​                                                   | Ja                                                | 308                                                                   | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             ​| ​                                                    | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1699, Z-1702, Z-1758 ​                                                             | {EL-TVP-000380,​ TVP-02}, {EL-TVP-000386,​ TVP-08} ​                          | 3 service ramper ​                         | 
-| 22                             | 238                                                                   | DS 1448(KB) ​                                  | Sporstopper ​                                | 21,​5040 ​                                          ​| ​                                                   | Ja                                                | 231                                                                   | Ja                                                               | Nei                                                                          | Nei                                                             ​| ​                                                    | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1699, Z-1721, Z-1755 ​                                                             | {EL-TVP-000381,​ TVP-03}, {EL-TVP-000387,​ TVP-09} ​                          | 2 service ramper ​                         | 
-| 23                             | 238                                                                   | DS 1450(KB) ​                                  | Sporstopper ​                                | 21,​5040 ​                                          ​| ​                                                   | Ja                                                | 231                                                                   | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             ​| ​                                                    | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1699, Z-1722, Z-1756 ​                                                             | {EL-TVP-000382,​ TVP-04}, {EL-TVP-000388,​ TVP-10} ​                          | 2 service ramper ​                         | 
-| 24                             | 238                                                                   | DS 1452(KB) ​                                  | Sporstopper ​                                | 21,​5040 ​                                          ​| ​                                                   | Ja                                                | 216                                                                   | Ja                                                               | Nei                                                                          | Ja                                                              |                                                     | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1699, Z-1723, Z-1759 ​                                                             | {EL-TVP-000383,​ TVP-05}, {EL-TVP-000389,​ TVP-11} ​                          | 2 service ramper ​                         | 
-| 25                             | 238                                                                   | DS 1452(KB) ​                                  | Sporstopper ​                                | 21,​5040 ​                                          ​| ​                                                   | Ja                                                | 216                                                                   | Nei                                                              | Nei                                                                          | Ja                                                              | Nei                                                 | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1699, Z-1725, Z-1767 ​                                                             | {EL-TVP-000384,​ TVP-06}, {EL-TVP-000390,​ TVP-12} ​                          | 3 service ramper ​                         | 
 ++++ ++++
  
Linje 82: Linje 84:
 ++++ ++++
  
-++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
-| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Lillestrøm\\ <color grey> Service provider Lillestrøm</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| +++++ Tjeneste ​og tjenestetilbyder ​Service and Service provider | 
-| <color black>​** ​Tjeneste ​\\      <color grey> Service</color> **</​color> ​                                             | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> ​Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | +
-|                                                                                                                       ​| ​                                                                                       |                                                                                 ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     |+
  
  
-++++ 
  
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||||||
 +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​ | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ |
 +| **Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​          | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Jon Egil Rawell ​                                                                | +47 407 27 745                                                        | <​jon.egil.rawell@nsb.no> ​                                        | https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      |
 +| **Hovedrenhold** ​ \\ <color grey> Main Cleaning ​ </​color> ​                | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Jon Egil Rawell ​                                                                | +47 407 27 745                                                        | <​jon.egil.rawell@nsb.no> ​                                        | https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      |
  
-++++ Tjenester / Services| ​ 
  
-| @aliceblue:<​color black>​**Tjenester levert av Elite\\ <color grey>​Services delivered by Elite</​color>​**</​color> ​                           || +++++
-| Daglig renhold\\ <color grey>​Daily cleaning</​color> ​                                                             |  <color green>​✔</​color> ​ | +
-| Hovedrenhold\\ <color grey>​Main cleaning</​color> ​                                                                ​| ​ <color green>​✔</​color> ​ | +
-| **Karin Svendsen <​karin.svendsen@elite.as> ​  ​Telefon / Telephone  ​+47 982 63 755 - 488 92 262**                                            || +
-| **MOA, Muhamet Lusnjani <​muhamet.lusnjani@elite.as> ​  ​Telefon / Telephone  ​+47 982 63 755 - 488 92 262**                                   || +
-++++     +
  
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/lillestrom.1545224837.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)