Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen [2019/07/12 10:14]
rada ↷ Siden ble flyttet fra vedlegg_driftsbanegarder_hensetting_verksteder:lodalen til vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen [2020/08/11 09:09] (nåværende versjon)
wesase
Linje 1: Linje 1:
 ====== Lodalen hensetting ====== ====== Lodalen hensetting ======
  
-| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen_hensetting1_hensettingssporene_1-5.jpg?800|Foto: Jernbanedirektoratet}}                     | <WRAP>                                    **Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address:  Dyvekes vei 2, 0192 Oslo \\  Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 0,98 - 2,118 km \\   \\     **Kontaktperson / Contact person:** \\ Tor Jacobsen  <tor.jacobsen@banenor.no> \\ Telefon / Phone  +47 916 52 130         \\  +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen_hensetting1_hensettingssporene_1-5.jpg?800|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                        | <WRAP>                                                          **Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address:  Dyvekes vei 2, 0192 Oslo \\  Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 0,98 - 2,118 km \\   \\     **Kontaktperson / Contact person:** \\ Tor Jacobsen  <tor.jacobsen@banenor.no> \\ Telefon / Phone  +47 916 52 130         \\     [[stasjoner:bilder_lodalen_hensetting|Bilder fra Lodalen hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:lodalen|Lodalen verksted]]   \\     [[http://customapps2.geodataonline.no/JBV_HTML5_27_norsk/Index.html?viewerConfigUri=https://customapps2.geodataonline.no/Geocortex/Essentials/JBV/REST/sites/Innsynslsning_46_Prod/viewers/Innsynslsning-Prod/virtualdirectory/Resources/Config/Default/Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]]                                                          </WRAP> 
 +| <WRAP>                         {{:stasjoner:ssp:ko-063342-000-lodalen.png?800|Sporplan Lodalen}}                                                                     </WRAP>  | <WRAP>                                                   \\     \\     {{stasjoner:kart:lodalen_loenga.png?600| Kart over området}}  \\                                                             </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
  
-[[stasjoner:bilder_lodalen_hensetting|Bilder fra Lodalen hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:lodalen|Lodalen verksted]]   \\  +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan| 
 + 
 + 
 + 
 +| @aliceblue:**Lodalen**                                                                                              || @aliceblue:**Totalt 43 hensettingsplasser / <color grey> Total 43 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**5 Verkstedplasser beregnet inn i kapasitet / \\ <color grey>5 Workshops calculated in capacity</color>**                                                                                                                                                                                   ||| 
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>                 ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>                                                                      ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color> 
 +|  Lyntoggate                                                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Avisningsanlegg Glycol                                                                                   | 
 +|  T0                                          50                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se verkstedhåndbok)                                                                        | 
 +|  T1                                          200                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se verkstedhåndbok)                                                                        | 
 +|  T2                                          200                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se verkstedhåndbok)                                                                        | 
 +|  T3                                          200                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se verkstedhåndbok)                                                                        | 
 +|  T4                                          200                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se verkstedhåndbok)                                                                        | 
 +|  1                                          |  100                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  2                                          |  243                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  3                                          |  240                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  4                                          |  257                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  5                                          |  248                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  6                                          |  285                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  7                                          |  314                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  8                                          |  312                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  9                                          |  320                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  10                                          320                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  11                                          395                                                                    3                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  12                                          395                                                                    3                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  13                                          363                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                      | 
 +|  14                                          363                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                      | 
 +|  15                                          363                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                      | 
 +|  16                                          363                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                               | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                      | 
 +|  17                                          282                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  18                                          227                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  19                                          191                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  20                                          197                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  21                                          45                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  22                                          45                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  23                                          46                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  25                                          148                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  26                                          105                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  27                                          58                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Beredskapstog                                                                                            | 
 +|  28                                          73                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Beredskapstog                                                                                            | 
 +|  29                                          85                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Beredskapstog                                                                                            | 
 +|  30                                          133                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  31                                          174                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  32                                          203                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  33                                          -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken) Hjuldreiebenk                                                        | 
 +|  34                                          65                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  35                                          65                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  39                                          385                                                                    -                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Gjennomkjørspor                                                                                          | 
 +|  40                                          382                                                                    -                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Gjennomkjørspor                                                                                          | 
 +|  42                                          272                                                                    -                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Spor som leder inn til Fjellstallen                                                                      | 
 +|  43                                          242                                                                    -                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Spor som leder inn til Fjellstallen                                                                      | 
 +|  44                                          100                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                | 
 +|  45                                          352                                                                    -                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Uttrekkspor                                                                                              | 
 +|  46                                          476                                                                    -                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Uttrekkspor og togvaskemaskin                                                                            | 
 +|  47                                          50                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                | 
 +|  49                                          65                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                | 
 +|  K1                                          228                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Usikker sporlengde, mulig kortet inn til 208                                                             | 
 +|  K2                                          228                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Usikker sporlengde, mulig kortet inn til 208                                                             | 
 +++++
  
-[[http://customapps2.geodataonline.no/JBV_HTML5_27_norsk/Index.html?viewerConfigUri=https://customapps2.geodataonline.no/Geocortex/Essentials/JBV/REST/sites/Innsynslsning_46_Prod/viewers/Innsynslsning-Prod/virtualdirectory/Resources/Config/Default/Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]]                                    </WRAP>  | 
-| <WRAP>                       {{:stasjoner:ssp:ko-063342-000-lodalen.png?800|Sporplan Lodalen}}                                    </WRAP>  | <WRAP>                             \\     \\     {{stasjoner:kart:lodalen_loenga.png?600| Kart over området}}  \\                                       </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
  
  
Linje 60: Linje 116:
 | LD34                           | Buttspor                         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | | LD34                           | Buttspor                         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 | LD35                           | Buttspor                         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | | LD35                           | Buttspor                         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +| LD39                                                            | 385                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 +| LD40                                                            | 382                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 +| LD41                                                            | 742                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | LD42                                                            | 272                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | LD42                                                            | 272                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | LD43                                                            | 242                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | LD43                                                            | 242                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
Linje 65: Linje 124:
 | LD45                           | Buttspor                         | 352                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | LD45                           | Buttspor                         | 352                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | LD46                           | Buttspor                         | 476                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | LD46                           | Buttspor                         | 476                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 +| LD47                           | Buttspor                         | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +| LD49                           | Buttspor                         | 125                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | TIN1                                                            | 113                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | TIN1                                                            | 113                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | TIN2                                                            | 125                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | TIN2                                                            | 125                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
-| 39NB                                                            | 385                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| 40MB                                                            | 382                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| 41ØB                                                            | 742                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| 47BM                           | Buttspor                         | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
-| 48ST                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| 49ST                           | Buttspor                         | 125                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
 ++++ ++++
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                     | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ 
-| LDK1                           | 228                                                                   | Sporstopper                                   | Bakkesp-DS 35                                                                                 | 1,6250                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket                                                                                                                                 | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LDK2                           | 228                                                                   | Sporstopper                                   | Bakkesp-DS 37                                                                                 | 1,6250                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket                                                                                                                                 | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD1                            | 100                                                                   | DS 802                                        | DS 749                                      | 1,7360                                            | 1,8230                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD10                           | 320                                                                   | DS 784                                        | DS 773                                      | 1,6230                                            | 1,9050                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD11                           | 395                                                                   | DS 782                                        | DS 775                                      | 1,5570                                            | 1,9050                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD12                           | 395                                                                   | DS 780                                        | DS 777                                      | 1,5570                                            | 1,9050                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD17                           | 282                                                                   | DS 768                                        | DS 801                                      | 1,6550                                            | 1,9450                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD18                           | 227                                                                   | DS 766                                        | DS 787                                      | 1,6870                                            | 1,9150                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD19                           | 191                                                                   | DS 764                                        | DS 789                                      | 1,7230                                            | 1,9150                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD2                            | 243                                                                   | DS 800                                        | DS 795                                      | 1,7360                                            | 1,9530                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD20                           | 197                                                                   | DS 762                                        | DS 791                                      | 1,7630                                            | 1,95                                               | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD21                           | 45                                                                    | DS 760                                        | DS 753                                      | 1,7950                                            | 1,8430                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD22                           | 45                                                                    | DS 758                                        | DS 755                                      | 1,7950                                            | 1,8430                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD23                           | 46                                                                    | DS 726                                        | Sporstopper                                 | 2,0110                                            |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD25                           | 282                                                                   | DS 740                                        | Sporstopper                                 | 1,9610                                            |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD26                           | 227                                                                   | DS 742                                        | Sporstopper                                 | 1,9850                                            |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD27                           | 58                                                                    | DS 744                                        | Sporstopper                                 | 1,9850                                            |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD28                           | 197                                                                   | DS 746                                        | Sporstopper                                 | 1,9630                                            |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD29                           | 85                                                                    | DS 748                                        | Sporstopper                                 | 1,9480                                            |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD3                            | 240                                                                   | DS 798                                        | DS 759                                      | 1,7080                                            | 1,9190                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD30                           | 133                                                                   | DS 750                                        | Sporstopper                                 | 1,8930                                            |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD31                           | 174                                                                   | DS 752                                        | Sporstopper                                 | 1,86                                              |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD32                           | 203                                                                   | DS 754                                        | Sporstopper                                 | 1,84                                              |                                                    | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD34                           | 65                                                                    | Sporstopper                                   | Middel                                      |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD35                           | 65                                                                    | Sporstopper                                   | Middel                                      |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD4                            | 257                                                                   | DS 796                                        | DS 761                                      | 1,6780                                            | 1,9190                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD47                           | 50                                                                    | Sporstopper                                   | DS 59                                                                                                                                            | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket                                                                                                                                 | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD49                           | 65                                                                    | DS 30                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket                                                                                                                                 | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD5                            | 307                                                                   | DS 794                                        | DS 763                                      | 1,6580                                            | 1,9110                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD6                            | 285                                                                   | DS 792                                        | DS 765                                      | 1,6650                                            | 1,9110                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD7                            | 314                                                                   | DS 790                                        | DS 767                                      | 1,6620                                            | 1,9430                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD8                            | 312                                                                   | DS 788                                        | DS 769                                      | 1,6610                                            | 1,9420                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| LD9                            | 320                                                                   | DS 786                                        | DS 771                                      | 1,6240                                            | 1,9050                                             | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-++++ 
- 
- 
- 
  
  
Linje 176: Linje 187:
  
 ++++ ++++
 +
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Lodalen\\ <color grey> Service provider Lodalen</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Lodalen\\ <color grey> Service provider Lodalen</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                        | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                        | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                 Elite AS                                                                               Geir Hammer                                                                     +47 916 60 433                                                        <geir.hammer@elite.as>                                           https://www.elite.as/                                               | 
 +| **Hovedrenhold**  \\ <color grey> Main Cleaning  </color>                                                       | Elite AS                                                                               | Geir Hammer                                                                     | +47 916 60 433                                                        | <geir.hammer@elite.as>                                           | https://www.elite.as/                                               | 
 +| **Vannfylling ** \\  <color grey> Flooding </color>                                                             | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Kjell Magne Ludvigsen                                                           | +47 941 32 064                                                        | <kjell.magne.ludvigsen@nsb.no>                                   | https://nsbtrafikkservice.no/                                       | 
 +| **Toalettømming** \\ <color grey>Toilet drainage </color>                                                       | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Kjell Magne Ludvigsen                                                           | +47 941 32 064                                                        | <kjell.magne.ludvigsen@nsb.no>                                   | https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
  
 ++++ ++++
 +
 +
 +++++ Informasjon om Lodalen / Information about Lodalen | 
 +
 +
 +**Generell informasjon om Hensettingsanlegg**  \\
 +
 +Bane NOR’s hensettingsanlegg/Driftsbanegårder er bygget etter normer fastsatt i Bane NOR og skal ivareta sikring og HMS med tanke på bevegelser i og ved spor for service i anlegg og kjøretøy i tillegg til uttak og innsett av kjøretøy. Krav til belysning osv.\\
 +Bane NOR eier, vedlikeholder og drifter grunnen og infrastrukturen i disse anleggene.  
 +
 +Avvik håndteres gjennom synergi og vernetjenesten (Vernerunder).  \\
 +Der hvor kjøretøy hensettes/parkeres i annen type anlegg (eks. Togspor) gjelder helt andre forutsetninger, da disse anleggene ikke er bygget for service på kjøretøyene.
 +
 +
 +**Lodalen**
 +
 +
 +
 +Området ligger sentralt i Oslo som et sidespor til Hovedbanen og ca. 2000 m fra Oslo S. Det er ca. 900 m fra vest til øst, ca. 200 m fra syd til nord og anlegget dekker et areal på omtrent 150 dekar.
 +
 +Lodalen har i tillegg til verksted (se Verkstedhåndboken) en driftsbanegård som er tilrettelagt for tjenester innenfor områdene rengjøring og enkelte mindre serviceaktiviteter samt skifting og klargjøring av vognstammer og vogner. Bane NOR tilbyr ikke disse tjenestene i egen regi, men det er i dag flere tjenestetilbydere som opererer i anlegget. (Se egen tabell)
 +
 +Driftsbanegården har døgnkontinuerlig drift og stor aktivitet. 
 +
 +Det er sporforbindelser til Oslo S og Loenga som kun kjøres som skift uten passasjerer. Selve driftsbanegården er ikke å anse som en del av det nasjonale jernbanenettet.
 + 
 +  * **Adgangskontroll**  \\   Hele området er inngjerdet med porter. All adgang av besøkende skal foregå via portvakta «Port A», innkjøring fra Dyvekes vei 2.
 +  * **Parkering ansatte**   \\  Det er tilrettelagt for bilparkering langs Birkebeinergata mellom Port B og C.
 +  * **Driftsoverganger/personferdsel**  \\  I tillegg er det på enkelte steder tilrettelagt for personferdsel etter gjeldende retningslinjer for ferdsel i og ved spor. Alle som beveger seg på området må ha gjennomgått opplæring for å få adgangskort samt benytte godkjent synlighetsbekledning. Besøkende uten eget adgangskort må ha godkjent ledsager.
 +  * **Belysning**  \\  Alle spor er godt belyst med armatur av nyere dato. 
 +  * **Hensettingsplasser**  \\  Utvendige sporområder for driftsbanegården med totalt 38 hensettingsplasser (á 110 meter)
 +  * **Omkjørspor**  \\  Mellom Vest-Øst gjennom sporene «Lyntoggata» og spor 39 og 40.
 +  * **Bygninger**  \\     - Vognhall med sine 12 togplasser har tine- og tørkeanlegg, vognvekt, toalettømmeanlegg, vannfyllingsanlegg, togvarmeanlegg, 230V tilkoblingspunkter, graver og takanlegg i tillegg til kontorer og lagerlokaliteter for egne ansatte og tjenestetilbydere. \\ - Toghall med 4 togplasser har bl.a. løfteanlegg tilpasset Type 69, 70, 71, 72, 73, 73B, 74, 75 og nye flytog type 78, takanlegg og toalettømmeanlegg i tillegg til kontorer og lagerlokaliteter for egne ansatte og tjenestetilbydere.  \\ - Fjellhall (Fjellstall) med flere korte spor bygd for lokomotiver, har ringstall og svingskive. Dette anlegget er i sin helhet utleid til Nordisk Togteknikk AS (NTT) som selv tilbyr sine tjenester.
 +  * **Uttrekkspor/Skiftespor**  \\  2 Uttrekkspor under Kværnerbyen i øst (spor 45 og 46).
 +  * **Togvaskemaskin**  \\  Spor 46 har togvaskemaskin med sidevask og frontvasker for type 71/73. Kun sidevask for vogner og type 69/72/74/75. Betjeningspanel ved innkjøringen til spor 46. 
 +  * **Graffitifjerning**  \\  Det er ikke tilrettelagt for fjerning av graffiti i Driftsbanegården.
 +  * **Utendørs avisingsanlegg**  \\  med glykol (De-icing) i Lyntoggata. 
 +  * **Togvarmeanlegg**  \\  med 1000V togvarmeposter på alle hensettingsspor.
 +  * **Luftfyllingsanlegg**  \\ for apparatluft på de fleste spor som egner seg for oppstilling av vogner.
 +  * **Miljøstasjon**  \\  med containere for sortering av avfall plassert under tak mellom port A og B. Miljøstasjon for farlig avfall er plassert i Toghallens østre ende ved siden av TH1 og kjøretunellen til Vognhallen.
 +  * **Servicekiosker**  \\ Det finnes ikke servicekiosker med vann og strøm, men flere punkter for tilkobling av 230 volt og vannposter i bakken ved de fleste spor.
 +  * **Serviceplattformer/Ramper**  \\  Det finnes ingen serviceramper eller plattformer i Lodalen
 +  * **Sportilgang med bil**  \\  Bil har tilgang til spor 23 og 25 via port D i Lodalens østre ende, mulighet for toalettømming med bil og varelevering. Porten er låst med hengelås (A14) og tilgang fås ved å kontakte Bane NORs driftsavdeling i Lodalen (se kontaktinfo i Verkstedhåndboka.)
 +  * **Trafikkstyring/Sikringsanlegg**  \\  Med unntak av sporene i begge ender av Toghallen har hele området sikringsanlegg, og eget stillverk fysisk plassert i vognhallen som driver trafikkstyringen i Driftsbanegården. Sikringsanlegget er utstyrt med dvergsignaler og sporsperrer for å hindre at kjøretøy kommer i utilsiktet bevegelse mot Oslo S og Loenga. Alle planlagte avganger fra Lodalen foregår etter kapasitetsfordelingsprosessen.
 +  * **Dieselpåfyllingsanlegg**  \\  Egen tabell i vedlegg 3.6.9
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +++++
 +
 +
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/lodalen.1562926472.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)