Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen [2020/06/17 11:21]
rada
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen [2020/06/29 13:48] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Lodalen hensetting ====== ====== Lodalen hensetting ======
  
-| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen_hensetting1_hensettingssporene_1-5.jpg?800|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                                                                                                                                          | <WRAP>                                                        **Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address:  Dyvekes vei 2, 0192 Oslo \\  Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 0,98 - 2,118 km \\   \\     **Kontaktperson / Contact person:** \\ Tor Jacobsen  <tor.jacobsen@banenor.no> \\ Telefon / Phone  +47 916 52 130         \\     [[stasjoner:bilder_lodalen_hensetting|Bilder fra Lodalen hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:lodalen|Lodalen verksted]]   \\     [[http://customapps2.geodataonline.no/JBV_HTML5_27_norsk/Index.html?viewerConfigUri=https://customapps2.geodataonline.no/Geocortex/Essentials/JBV/REST/sites/Innsynslsning_46_Prod/viewers/Innsynslsning-Prod/virtualdirectory/Resources/Config/Default/Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]]                                                        </WRAP> +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:lodalen_hensetting1_hensettingssporene_1-5.jpg?800|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                        | <WRAP>                                                          **Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address:  Dyvekes vei 2, 0192 Oslo \\  Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 0,98 - 2,118 km \\   \\     **Kontaktperson / Contact person:** \\ Tor Jacobsen  <tor.jacobsen@banenor.no> \\ Telefon / Phone  +47 916 52 130         \\     [[stasjoner:bilder_lodalen_hensetting|Bilder fra Lodalen hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:lodalen|Lodalen verksted]]   \\     [[http://customapps2.geodataonline.no/JBV_HTML5_27_norsk/Index.html?viewerConfigUri=https://customapps2.geodataonline.no/Geocortex/Essentials/JBV/REST/sites/Innsynslsning_46_Prod/viewers/Innsynslsning-Prod/virtualdirectory/Resources/Config/Default/Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]]                                                          </WRAP> 
-| <WRAP>                       {{:stasjoner:ssp:ko-063342-000-lodalen.png?800|Sporplan Lodalen}}                                                                   </WRAP>  | <WRAP>                                                 \\     \\     {{stasjoner:kart:lodalen_loenga.png?600| Kart over området}}  \\                                                           </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |+| <WRAP>                         {{:stasjoner:ssp:ko-063342-000-lodalen.png?800|Sporplan Lodalen}}                                                                     </WRAP>  | <WRAP>                                                   \\     \\     {{stasjoner:kart:lodalen_loenga.png?600| Kart over området}}  \\                                                             </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
  
 ++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan| ++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/lodalen.txt · Sist endret: 2020/06/29 13:48 av wesase