Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:marienborg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:marienborg [2018/10/24 07:13]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:marienborg [2020/03/24 18:02]
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Marienborg hensetting ====== ====== Marienborg hensetting ======
  
-| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​marienborg_hensetting_3_spor_2-4_host.jpg?​700|Foto:​ Jernbanedirektoratet}} ​                                                                                                                         | <​WRAP> ​                                                             **Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address: Osloveien 101, 7017 Trondheim \\ Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 549,95 km \\     **Kontaktperson / Contact person:** \\ Geir Kvam <​geir.kvam@banenor.no>​ \\ Telefon / Phone  +47 916 72 431  \\     ​[[stasjoner:​bilder_marienborg_hensetting|Bilder fra Marienborg hensetting]] \\  [[vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting_verksteder:​marienborg|Marienborg verksted]]\\ ​ [[stasjoner:​marienborg| Marienborg stasjon]] ​  ​\\  [[stasjoner:​kart:​marienborg.png|Kart Marienborg]] ​ \\     ​[[http://​customapps2.geodataonline.no/​JBV_HTML5_27_norsk/​Index.html?​viewerConfigUri=https://​customapps2.geodataonline.no/​Geocortex/​Essentials/​JBV/​REST/​sites/​Innsynslsning_46_Prod/​viewers/​Innsynslsning-Prod/​virtualdirectory/​Resources/​Config/​Default/​Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                                 </​WRAP> ​ | +| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​marienborg_hensetting_3_spor_2-4_host.jpg?​700|Foto:​ Jernbanedirektoratet}} ​                                                                                                                             | <​WRAP> ​                                                               **Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address: Osloveien 101, 7017 Trondheim \\ Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 549,95 km \\   
-| <​WRAP> ​                 {{:​stasjoner:​ssp:​ko-006083-000-marienborg_verksted.png?​600|Sporplan Marienborg}} ​                                                   \\                                                                    </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                                              ​\\ ​ \\    {{stasjoner:​kart:​marienborg.png?​300 | Kart over området}}\\ ​    ​\\ ​                                                                      </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |+
  
 +**Kontaktperson / Contact person:** \\ Bjørn Gunnar Redergård \\ <​bjorn.gunnar.redergard@banenor.no>​ \\ Telefon / Phone  +47 916 72 431  \\  ​
  
 +[[stasjoner:​bilder_marienborg_hensetting|Bilder fra Marienborg hensetting]] \\  [[vedlegg:​verksteder:​marienborg|Marienborg verksted]]\\ ​ [[stasjoner:​marienborg| Marienborg stasjon]] ​  ​\\ ​ [[stasjoner:​kart:​marienborg.png|Kart Marienborg]] ​ \\   
  
-++++ Sportabell ​Track table|+[[http://​customapps2.geodataonline.no/​JBV_HTML5_27_norsk/​Index.html?​viewerConfigUri=https://​customapps2.geodataonline.no/​Geocortex/​Essentials/​JBV/​REST/​sites/​Innsynslsning_46_Prod/​viewers/​Innsynslsning-Prod/​virtualdirectory/​Resources/​Config/​Default/​Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                                   </​WRAP> ​ | 
 +| <​WRAP> ​                   {{:​stasjoner:​ssp:​ko-006083-000-marienborg_verksted.png?​600|Sporplan Marienborg}} ​                                                   \\                                                                      </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                                                ​\\ ​ \\    {{stasjoner:​kart:​marienborg.png?​600 | Kart over området}}\\ ​    ​\\ ​                                                                        </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ​|
  
 +++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                               |||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color> ​ ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                    ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​\\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                    ^ 
-|                                |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   | +|                                |                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   | 
-|                                |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   | +|                                |                                  |                                            ​| ​                                                                                                                              ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   | 
-|                                |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   | +|                                |                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   | 
-|                                |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   |+|                                |                                  |                                            ​| ​                                                                      ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   | 
 +|                                |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   | 
 +|                                |                                  |                                            |                                                                                                                               ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   |
 ++++ ++++
- 
  
  
Linje 22: Linje 26:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​|||||||||||                                                                 | @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          |                                                         ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   ​| ​                                           ​
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                                     +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Navn\\ <color grey>​Name</​color> ​ ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Lengde ​Serviceplattform ​<color grey> Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                                                                                                                          Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​  
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​                                                                                                                                                                   ​|                                    | +1                              ​124                                                                   Nyveisporet 1, Marienborg ​       ​Sporveksel ​                                   | Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   ​| Nei                                                       ​| ​                                                                              | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av Motorvogner ​                 | 
-                                                                                                     ​                                              ​|                                             ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​                                                                                                                                                                   ​                                   +| 1                              | 66                                                                    | Beredskapsspor 1, Marienborg ​    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   Nei                                                                                                                                     ​Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Tidligere hensetting av beredskapsvogn. ​   | 
-|                                |                                                                       ​                                              ​|                                             ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​                                                                                                                                                                   ​|                                    |+| 1                              | 135                                                                   | Vanntårnspor 1, Marienborg ​      | Middel ​                                       | Spv. 245                                    |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| ​                                                                              | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av EL - lokomotiver. ​           ​
 +1                              ​98                                                                    ​Løftespor 1, Marienborg ​         ​Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| ​                                                                              | Nei                                             ​| Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av  Motorvogner ​                | 
 +| 1                              | 32                                                                    | Lokstallspor 1, Marienborg ​      | Middel ​                                       | Middel ​                                     ​|                                                   ​| ​                                                   ​| Nei                                                       ​| ​                                                                              | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting Motorvogner ​                    | 
 +| 1                              | 21                                                                    | Spor 0, Marienborg ​              | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   Nei                                                                                                                                     ​Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting EL - lokomotiver ​               ​
 +2                              | 55                                                                    | Lokstallspor 2, Marienborg ​      | Sporveksel ​                                   | Verkstedspor ​                               ​| ​                                                  |                                                    | Nei                                                                                                                                     ​Nei                                             ​| Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103,​ Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104,​ Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105,​ Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432,​ 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433,​ 3 400V 50 Hz}  | Hensetting Motorvogner ​                    | 
 +| 2                              | 188                                                                   | Løftespor 2, Marienborg ​         | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   ​| Nei                                                       ​| ​                                                                              | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103,​ Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104,​ Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105,​ Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432,​ 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433,​ 3 400V 50 Hz}  | Hensetting div. vognmatriell ​              | 
 +| 5                              | 183                                                                   | Løftespor 5. Marienborg ​         | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   Nei                                                                                                                                     ​Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting div. vognmatriell ​              | 
 +| 6                              | 155                                                                   | Løftespor 6, Marienborg ​         | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| ​                                                                              | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting av Diesellokomotiver ​           | 
 +| 7                              | 105                                                                   | Løftespor 7, Marienborg ​         | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| ​                                                                              | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000417,​ Varmepost 4 Trafo 2 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting matriell fra Diagnose stasjon. ​ | 
 +| 10                             | 466                                                                   | Spor 10, Marienborg ​             | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| ​                                                                              | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000435,​ 1 400V 50 Hz}                                                                                                                                                                     | Hensetting av godsvogner ​                  |
 ++++ ++++
 +
 +
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/marienborg.txt · Sist endret: 2020/06/05 12:34 av wesase