Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:marienborg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:marienborg [2018/10/24 07:14]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:marienborg [2020/06/05 12:34] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Marienborg hensetting ====== ====== Marienborg hensetting ======
  
-| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:marienborg_hensetting_3_spor_2-4_host.jpg?700|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                                                                                              | <WRAP>                                                                **Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address: Osloveien 101, 7017 Trondheim \\ Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 549,95 km \\     **Kontaktperson / Contact person:** \\ Geir Kvam <geir.kvam@banenor.no> \\ Telefon / Phone  +47 916 72 431  \\     [[stasjoner:bilder_marienborg_hensetting|Bilder fra Marienborg hensetting]] \\  [[vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:marienborg|Marienborg verksted]]\\  [[stasjoner:marienborg| Marienborg stasjon]]   \\  [[stasjoner:kart:marienborg.png|Kart Marienborg]]  \\     [[http://customapps2.geodataonline.no/JBV_HTML5_27_norsk/Index.html?viewerConfigUri=https://customapps2.geodataonline.no/Geocortex/Essentials/JBV/REST/sites/Innsynslsning_46_Prod/viewers/Innsynslsning-Prod/virtualdirectory/Resources/Config/Default/Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]]                                                    </WRAP> +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:marienborg_hensetting_3_spor_2-4_host.jpg?700|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                                                                                              | <WRAP>                                                                **Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address: Osloveien 101, 7017 Trondheim \\ Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 549,95 km \\   
-| <WRAP>                    {{:stasjoner:ssp:ko-006083-000-marienborg_verksted.png?600|Sporplan Marienborg}}                                                    \\                                                                      </WRAP>  | <WRAP>                                                                 \\  \\    {{stasjoner:kart:marienborg.png?600 | Kart over området}}\\     \\                                                                         </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |+
  
 +**Kontaktperson / Contact person:** \\ Bjørn Gunnar Redergård \\ <bjorn.gunnar.redergard@banenor.no> \\ Telefon / Phone  +47 916 72 431  \\  
  
 +[[stasjoner:bilder_marienborg_hensetting|Bilder fra Marienborg hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:marienborg|Marienborg verksted]]\\  [[stasjoner:marienborg| Marienborg stasjon]]   \\  [[stasjoner:kart:marienborg.png|Kart Marienborg]]  \\   
  
-++++ Sportabell Track table|+[[http://customapps2.geodataonline.no/JBV_HTML5_27_norsk/Index.html?viewerConfigUri=https://customapps2.geodataonline.no/Geocortex/Essentials/JBV/REST/sites/Innsynslsning_46_Prod/viewers/Innsynslsning-Prod/virtualdirectory/Resources/Config/Default/Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]]                                                    </WRAP> 
 +| <WRAP>                    {{:stasjoner:ssp:ko-006083-000-marienborg_verksted.png?600|Sporplan Marienborg}}                                                    \\                                                                      </WRAP>  | <WRAP>                                                                 \\  \\    {{stasjoner:kart:marienborg.png?600 | Kart over området}}\\     \\                                                                         </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
  
 +++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                |||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments** +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments** 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                    ^ +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                    ^ 
-|                                |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | +|                                |                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                        | 
-|                                |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | +|                                |                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 
-|                                |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | +|                                |                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                        | 
-|                                |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |+|                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +|                                |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
 +|                                |                                  |                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
 ++++ ++++
- 
  
  
Linje 22: Linje 26:
  
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**  +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||                                                                 | @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\                                     +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Navn\\ <color grey>Name</color>  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service platform</color>  ^ Lengde Serviceplattform <color grey> Service platform length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\                                                                                                                          Merknader\\ <color grey>Comments</color>   
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | +1                              124                                                                   Nyveisporet 1, Marienborg        Sporveksel                                    | Sporstopper                                 |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781)                                                                     | {EL-TVP-000434, Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av Motorvogner                  | 
-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +| 1                              | 66                                                                    | Beredskapsspor 1, Marienborg     | Middel                                        | Sporstopper                                 |                                                                                                      Nei                                                                                                                                     Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434, Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Tidligere hensetting av beredskapsvogn.    | 
-|                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |+| 1                              | 135                                                                   | Vanntårnspor 1, Marienborg       | Middel                                        | Spv. 245                                    |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781)                                                                     | {EL-TVP-000434, Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av EL - lokomotiver.            
 +1                              98                                                                    Løftespor 1, Marienborg          Middel                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434, Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av  Motorvogner                 | 
 +| 1                              | 32                                                                    | Lokstallspor 1, Marienborg       | Middel                                        | Middel                                      |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781)                                                                     | {EL-TVP-000434, Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting Motorvogner                     | 
 +| 1                              | 21                                                                    | Spor 0, Marienborg               | Middel                                        | Sporstopper                                 |                                                                                                      Nei                                                                                                                                     Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781)                                                                     | {EL-TVP-000434, Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting EL - lokomotiver                
 +2                              | 55                                                                    | Lokstallspor 2, Marienborg       | Sporveksel                                    | Verkstedspor                                                                                  |                                                    | Nei                                                                                                                                     Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103, Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104, Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105, Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432, 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433, 3 400V 50 Hz}  | Hensetting Motorvogner                     | 
 +| 2                              | 188                                                                   | Løftespor 2, Marienborg          | Middel                                        | Sporstopper                                 |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103, Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104, Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105, Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432, 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433, 3 400V 50 Hz}  | Hensetting div. vognmatriell               | 
 +| 5                              | 183                                                                   | Løftespor 5. Marienborg          | Middel                                        | Sporstopper                                 |                                                                                                      Nei                                                                                                                                     Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting div. vognmatriell               | 
 +| 6                              | 155                                                                   | Løftespor 6, Marienborg          | Middel                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting av Diesellokomotiver            | 
 +| 7                              | 105                                                                   | Løftespor 7, Marienborg          | Middel                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000417, Varmepost 4 Trafo 2 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting matriell fra Diagnose stasjon. 
 +| 10                             | 466                                                                   | Spor 10, Marienborg              | Sporsperre                                    | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000435, 1 400V 50 Hz}                                                                                                                                                                     | Hensetting av godsvogner                   |
 ++++ ++++
  
  
 +++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations  |
 +
 +** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Marienborg i dag ** / //Train pre-heating installations is not available at Marienborg// 
 + 
 +
 +++++
 +
 +++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-++++ Kontaktinfo tjenestetilbyder / Contact info service provider |  
  
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Trondheim Marienborg verksted\\ <color grey> Service provider Trondheim Marienborg workshop</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Trondheim Marienborg verksted\\ <color grey> Service provider Trondheim Marienborg workshop</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ||||||
 | <color black>**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</color> **</color>                                                                         | <color black>** Kategori \\ <color grey> Category</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</color> **</color>                                                                         | <color black>** Kategori \\ <color grey> Category</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-Mantena AS                                                                                                                                                  | Vedlikehold \\ <color grey> Maintenance</color>                       Stein Tore Skarsbø                                                              (+47) 91654600                                                        | <stein.tore.skarsbo@mantena.no                                 | www.mantena.no                                                      +**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                                                             Elite AS                                                              Geir Hammer                                                                     +47 916 60 433                                                        | <geir.hammer@elite.as                                          https://www.elite.as/                                               
-Trafikkservice AS                                                                                                                                           Renhold \\ <color grey> Cleaning</color>                              Fred Andersen                                                                   | (+47) 94050448                                                        | <Fred.andersen@nsb.no>                                           www.nsbtrafikkservice.com                                           |+**Hovedrenhold**  \\ <color grey> Main Cleaning  </color>                                                                                                   | Elite AS                                                              Geir Hammer                                                                     | +47 916 60 433                                                        | <geir.hammer@elite.as>                                           | https://www.elite.as/                                               | 
 +| **Vedlikehold**  \\ <color grey> Maintenance</color>                                                                                                        Mantena AS                                                            | Stein Tore Skarsbø                                                              | (+47) 91654600                                                        | <stein.tore.skarsbo@mantena.no>                                  https://mantena.org/startside                                       |
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/marienborg.1540365260.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)