Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:melhus

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:melhus [2018/12/19 17:41]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:melhus [2020/06/05 09:09] (nåværende versjon)
wesase
Linje 1: Linje 1:
 ====== Melhus hensetting ====== ====== Melhus hensetting ======
  
-| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:melhus_hensetting1_hensettingsspor_6.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                                                               | <WRAP>          **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbanevegen, 7224 Melhus \\ Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 532,1 km \\ \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:melhus_hensetting1_hensettingsspor_6.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                                                                   | <WRAP>            **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbanevegen, 7224 Melhus \\ Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 532,1 km \\ \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\     [[stasjoner:bilder_melhus_hensetting|Bilder fra Melhus hensetting]] \\  [[stasjoner:melhus skysstasjon|Melhus stasjon]]  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                                                   </WRAP> 
- +| <WRAP>                      {{:stasjoner:ssp:tr.109861-000-melhus.png?600|Sporplan}}                                           \\                                                                         </WRAP>  | <WRAP>                   {{stasjoner:kart:melhus.png?600 | Kart over området}}                                                \\                                                                      </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
-[[stasjoner:bilder_melhus_hensetting|Bilder fra Melhus hensetting]] \\  [[stasjoner:melhus skysstasjon|Melhus stasjon]]  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                                                 </WRAP> +
-| <WRAP>                    {{:stasjoner:ssp:tr.109861-000-melhus.png?600|Sporplan}}                                           \\                                                                       </WRAP>  | <WRAP>                 {{stasjoner:kart:melhus.png?600 | Kart over området}}                                                \\                                                                    </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |+
  
  
Linje 21: Linje 19:
 ++++ Hensettingstabell / Storage siding| ++++ Hensettingstabell / Storage siding|
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color> +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service platform</color>  ^ Lengde Serviceplattform <color grey> Service platform length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color> 
-| 6                              | 112                                                                   | Sporsperre                                    | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Rampe + hensetting gule maskiner.         |+| 6                              | 112                                                                   | Sporsperre                                    | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Rampe + hensetting gule maskiner.         |
 ++++ ++++
 +
 +++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations  |
 +
 +** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Melhus ** / //Train pre-heating installations is not available at Melhus// 
 + 
 +
 +++++
 +
 +
  
  
Linje 31: Linje 38:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
-| @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Melhus\\ <color grey> Service provider Melhus</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| + 
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                      | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> +| @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Melhus   \\ <color grey> Service provider Melhus</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |+| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                         | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> 
 +**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                  Elite AS                                                                               Geir Hammer                                                                     +47 916 60 433                                                        <geir.hammer@elite.as>                                           https://www.elite.as/                                               |
  
  
 ++++ ++++
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/melhus.1545241274.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)