Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mo_i_rana

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mo_i_rana [2018/12/19 17:38]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mo_i_rana [2018/12/19 17:39]
wesase [Tabell]
Linje 6: Linje 6:
 ++++ Sportabell / Track table| ++++ Sportabell / Track table|
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                ​
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                    +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                   ​
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​                                            ​                                            ​                                            ​                                   +1                              ​Hovedtogspor ​                    590                                        ​590                                                                   591/​591 ​                                                384                                         450                                         6                                           Sideplattform ​                                    
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +1                              ​Togspor ​                         ​407                                        ​407                                                                   408/​408 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Gullsmedvik ​                                      
-                                                                |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​                                            ​                                            ​                                   +1                              ​Hovedtogspor ​                    |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​384                                         450                                         6                                           Sideplattform ​                                    
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +1                              ​Togspor ​                         ​142                                        ​142                                                                   143/​143 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Spor, Rana Kjemi, Mo i Rana stasjon ​              
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +1                              ​Togspor ​                         ​232                                        ​232                                                                   233/​233 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Spor, Tilførselsspor Gullsmed, Mo i Rana stasjon  ​
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +1                              ​Hovedtogspor ​                    660                                        ​660                                                                   661/​661 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Godsterminal ​                                     ​
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +1                              ​Togspor ​                         ​120                                        ​120                                                                   121/​121 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Spor, Silo Gullsmedvik,​ Mo i Rana stasjon ​        
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +2                              ​Buttspor ​                        190                                        ​190                                                                   191/​191 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Spor, Svingskive spor Mo, Mo i Rana stasjon ​      
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +2                              ​Togspor ​                         ​335                                        ​335                                                                   336/​336 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Gullsmedvik ​                                      
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​                                            ​                                            ​                                            ​                                   +2                              ​Togspor ​                         ​851                                        ​851                                                                   852/​852 ​                                                133,​50 ​                                     ​760                                         8                                           Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3           
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +2                              ​Togspor ​                         ​382                                        ​382                                                                   383/​383 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Godsterminal ​                                     ​
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +3                              ​Togspor ​                         ​410                                        ​410                                                                   411/​411 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Godsterminal ​                                     ​
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +3                              ​Togspor ​                         ​48                                         48                                                                    ​49/49                                                   |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Spor, Rilleskinne Nord Gods, Mo i Rana stasjon ​   ​
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +3                              ​Togspor ​                         ​62                                         62                                                                    ​63/63                                                   |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Godsterminal ​                                     ​
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +3                              ​Buttspor ​                        324                                        ​264                                                                   265/​265 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                  ​
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +3                              ​Togspor ​                         ​335                                        ​335                                                                   336/​336 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Gullsmedvik ​                                      
-                                                                                                                                                                                 ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +4                              ​Buttspor ​                        107                                        ​107                                                                   108/​108 ​                                                |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Spor, Verksted Gullsmedvik,​ Mo i Rana stasjon ​    
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +5                              ​Togspor ​                         ​162                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Dårlige sviller/​skinner ​                          
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   |+6                              ​Togspor ​                         ​245                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Dårlige sviller/​skinner ​                          |
 ++++ ++++
  
Linje 34: Linje 34:
 | @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        | | @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        |
 ^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ ^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^
-1                              ​138                                                                   Spv 6                                         Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                                              ​N                                                                            ​N                                                               Ja                                                  ​|                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​{EL-TVP-000051,​ TVP 1000V}, {EL-TVP-000217,​ TVP 400V}                     |                                           | +                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    ​|                                           | 
-2                              ​251,​50 ​                                                               ​Spv 4                                         Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                ​125                                                                   Nei                                                              ​N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​                                          | +                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
-2                              ​25                                                                    ​Spv 14                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                                              ​N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​                                          | +                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
-2                              ​282                                                                   Ssp VI                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                ​20                                                                    ​Nei                                                              ​N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​Pukkrampe ​                                +                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          ​
-2                              ​160                                                                   Spv 11                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                                              ​N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​Blir borte v/ ERTMS                       +                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          ​
-4                              ​230                                                                   Spv 306                                       Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                                              ​N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​                                          | +                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
-4                              ​125                                                                   Spv 307                                       Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                                              ​N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​                                          | +                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
-17                             79                                                                    ​Spv 13                                        ​Redskapsvogn ​                               ​|                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                                              ​N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​                                          |+                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          |
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/mo_i_rana.txt · Sist endret: 2020/03/30 15:32 av wesase