Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mo_i_rana

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mo_i_rana [2018/12/19 17:39]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mo_i_rana [2020/06/05 11:37] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 32: Linje 32:
 ++++ Hensettingstabell / Storage siding| ++++ Hensettingstabell / Storage siding|
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color> +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service platform</color>  ^ Lengde Serviceplattform <color grey> Service platform length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color> 
-| 1                              | 138                                                                   | Spv 6                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            N                                                               | Ja                                                  |                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000051, TVP 1000V}, {EL-TVP-000217, TVP 400V}                                                               | +| 1                              | 138                                                                   | Spv 6                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | Nei                                                                          Nei                                                             | Ja                                                  |                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000051, TVP 1000V}, {EL-TVP-000217, TVP 400V}                                                               | 
-| 2                              | 251,50                                                                | Spv 4                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 125                                                                   | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 |                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +| 2                              | 251,50                                                                | Spv 4                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                        | 125                                                                           | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| 2                              | 25                                                                    | Spv 14                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +| 2                              | 282                                                                   Spv 19                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                        | 20                                                                            | Nei                                                              | Nei                                                                          Nei                                                             | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     
-| 2                              | 282                                                                   Ssp VI                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 20                                                                    | Nei                                                              | N                                                                            N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           Pukkrampe                                 +| 2                              | 160                                                                   | Spv 11                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | Nei                                                                          Nei                                                             | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Blir borte v/ ERTMS                       | 
-| 2                              | 160                                                                   | Spv 11                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Blir borte v/ ERTMS                       | +                             | 230                                                                   | Spv 306                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | Nei                                                                          Nei                                                             | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-                             | 230                                                                   | Spv 306                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +                             | 125                                                                   | Spv 309                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | Nei                                                                          Nei                                                             | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-                             | 125                                                                   | Spv 307                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +| 17                             | 79                                                                    | Spv 13                                        | Sporstopper                                 |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | Nei                                                                          Nei                                                             | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     |
-| 17                             | 79                                                                    | Spv 13                                        | Redskapsvogn                                |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     |+
 ++++ ++++
  
Linje 59: Linje 58:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
-| @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Mo i Rana\\ <color grey> Service provider Mo i Rana</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |||||| +| @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Mo i Rana\\ <color grey> Service provider Mo i Rana</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| 
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                              | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                     Elite AS                                                                               Geir Hammer                                                                     +47 916 60 433                                                        <geir.hammer@elite.as>                                           https://www.elite.as/                                               |
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/mo_i_rana.1545241187.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)