Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mosjoen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mosjoen [2018/12/19 15:17]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mosjoen [2020/06/05 11:38] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Mosjøen hensetting ====== ====== Mosjøen hensetting ======
-| {{:stasjoner:bilder:mosjoen_0019_1321_km406_341.jpg?600|Målevognfoto}}                                                             | <WRAP>                                 **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Vollanveien, 8663 Mosjøen \\ Strekning / Route: Trondheim S - Bodø, Nordlandsbanen \\ Avstand fra Trondheim / Distance from Trondheim: 406,01 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280 \\     [[stasjoner:bilder_mosjoen_hensetting|Bilder fra Mosjøen hensetting]]\\  [[vedlegg:verksteder:mosjoen|Mosjøen verksted]] \\  [[stasjoner:mosjoen|Mosjøen stasjon]]   \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                   </WRAP> +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mosjoen_hensetting_spor_1_2_3_4_5_6.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                | <WRAP>                                       **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Vollanveien, 8663 Mosjøen \\ Strekning / Route: Trondheim S - Bodø, Nordlandsbanen \\ Avstand fra Trondheim / Distance from Trondheim: 406,01 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280 \\  
-| <WRAP>            {{:stasjoner:ssp:ko-006502-000-mosjoen.png?600}}                 \\                                     </WRAP>  | <WRAP>                                  \\  \\     {{stasjoner:kart:mosjøen.png?600 | Kart over området}}                                  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |+ 
 +[[stasjoner:bilder_mosjoen_hensetting|Bilder fra Mosjøen hensetting]]\\  [[vedlegg:verksteder:mosjoen|Mosjøen verksted]] \\  [[stasjoner:mosjoen|Mosjøen stasjon]]   \\   
 + 
 +[[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                         </WRAP> 
 +| <WRAP>                  {{:stasjoner:ssp:ko-006502-000-mosjoen.png?600}}                 \\                                           </WRAP>  | <WRAP>                                        \\  \\     {{stasjoner:kart:mosjøen.png?600 | Kart over området}}                                        </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**         +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**        
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                           +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                          
-| 1                              | Hovedtogspor                                                                | 779                                                                   |                                                         215                                         | 350/320                                                                               | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 2  | +| 1                              | Hovedtogspor                                                                |                                                                       |                                                         250                                         | 350/320                                                                               | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 2  | 
-| 1                              | Hovedtogspor                                                                |                                                                                                                               | 215                                         | 350/320                                     | 4                                           Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 2  +| 1                              | Hovedtogspor                                                                |                                                                                                                               | 215                                         | 350/320                                     | 4                                           Sideplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 2    
-                             Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                 |                                             |                                           | +                             Hovedtogspor                     |                                            | 779                                                                   |                                                         250                                         350/320                                                                               | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 2  
-                             Togspor                          |                                            | 779                                                                                                                           250                                         | 350/320                                                                               | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor og 3   +                             Hovedtogspor                     |                                            | 779                                                                                                                           215                                         | 350/320                                                                               | Sideplattform\\ \\ Dekker spor og 2    
-                             | Togspor                          |                                            | 680                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       +2                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| 3                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 2                              | Togspor                          |                                            | 779                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 4                              | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 3                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| 4                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 3                              | Togspor                          |                                            | 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-| 5                              | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 4                              | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 5                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 4                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 6                              | Buttspor                                                                    | 88                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 5                              | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 6                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 5                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 7                              | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 6                              | Buttspor                                                                    | 88                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 8                              | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 6                              | Øvrige spor                      |                                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 9                              | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 7                              | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 10                             | Buttspor                                                                    | 65                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 8                              | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 11                             | Buttspor                                                                    | 70                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 9                              | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 12                             | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             +| 10                             | Buttspor                                                                    | 65                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 13                             | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 11                             | Buttspor                                                                    | 70                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 14                             | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 12                             | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| 15                             | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       +| 13                             | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
-| 16                             | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |+| 14                             | Øvrige spor                      |                                            | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
 +| 15                             | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      
 +| 16                             | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
 ++++ ++++
 +
  
  
 ++++ Hensettingstabell / Storage siding| ++++ Hensettingstabell / Storage siding|
  
- +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                    
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                     +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service platform</color>  ^ Lengde Serviceplattform <color grey> Service platform length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>                             
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  +                             360                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              Ja                                                                           | Nei                                                             Nei                                                 | Lasket                                                     Nei                                                                         Nei                                                     | Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           2 hensettingsoråder: Fra spv 11- til spv 13 og fra spv 13 til spv 4  
-                             200                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +| 6                              | 88                                                                    |                                                                                                                                                                                                | Nei                                                                                                                                     Nei                                                              Ja                                                                           Nei                                                             Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         Nei                                                     | Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000047, 1}, {EL-TVP-000348, -}                                    | 400v togvarme.                                                       
-| 5                              | 360                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                            |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     +| 11                             146                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           400v togvarme                                                        |
-| 6                              | 88                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                         | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000047, 1}, {EL-TVP-000348, -}                                    |                                           | +
-| 7                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 8                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 9                              | 70                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 10                             | 65                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     +
-| 11                             150                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Nei /                                                                                    |                                                                           |                                           | +
-| 13                             | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 14                             | 30                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                     | Nei                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 15                             | 50                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                     | Nei                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 16                             | 175                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 102                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 103                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 104                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 105                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +
-| 106                            | 20                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     |+
 ++++ ++++
- 
  
  
Linje 75: Linje 66:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Mosjøen\\ <color grey> Service provider Mosjøen</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Mosjøen\\ <color grey> Service provider Mosjøen</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                        | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                        | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                 Elite AS                                                                               Geir Hammer                                                                     +47 916 60 433                                                        <geir.hammer@elite.as>                                           https://www.elite.as/                                               |
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/mosjoen.1545232667.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)