Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mosjoen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mosjoen [2020/06/05 11:38]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mosjoen [2020/11/04 10:54] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 6: Linje 6:
 [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                         </WRAP>  | [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                         </WRAP>  |
 | <WRAP>                  {{:stasjoner:ssp:ko-006502-000-mosjoen.png?600}}                 \\                                           </WRAP>  | <WRAP>                                        \\  \\     {{stasjoner:kart:mosjøen.png?600 | Kart over området}}                                        </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | | <WRAP>                  {{:stasjoner:ssp:ko-006502-000-mosjoen.png?600}}                 \\                                           </WRAP>  | <WRAP>                                        \\  \\     {{stasjoner:kart:mosjøen.png?600 | Kart over området}}                                        </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +| @aliceblue:**Mosjøen**                                                                                              || @aliceblue:**Totalt 4 hensettingsplasser / <color grey> Total 4 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +| 1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             |
 +| 2                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +| 3                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +| 4                                           | 200                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 5                                           | 360                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 6                                           | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +| 7                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 8                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 9                                           | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Sporet er lenger enn 113m                                                                                |
 +| 10                                          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Sporet er lenger enn 113m                                                                                |
 +| 11                                          | 150                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 12                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Spor som leder inn til ringstallen                                                                       |
 +| 13                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 14                                          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 15                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 16                                          | 175                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 102                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Ringstall                                                                                                |
 +| 103                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Ringstall                                                                                                |
 +| 104                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Ringstall                                                                                                |
 +| 105                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Ringstall                                                                                                |
 +| 106                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Ringstall                                                                                                |
 +++++
 +
 +
 +
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 35: Linje 66:
 | 15                             | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | | 15                             | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
 | 16                             | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | | 16                             | Buttspor                                                                    | 10                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
-++++ 
- 
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                    | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service platform</color>  ^ Lengde Serviceplattform <color grey> Service platform length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>                             ^ 
-| 5                              | 360                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | 2 hensettingsoråder: Fra spv 11- til spv 13 og fra spv 13 til spv 4  | 
-| 6                              | 88                                                                    |                                                                                                                                                                                                | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000047, 1}, {EL-TVP-000348, -}                                    | 400v togvarme.                                                       | 
-| 11                             | 146                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                                     | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | 400v togvarme                                                        | 
 ++++ ++++
  
Linje 58: Linje 78:
 | Anleggsnr.\\ <color grey>Identification number</color>           | Kapasitet (kVA)\\ <color grey>Capacity in (kVA)</color>  | Postnr.\\ <color grey>Stand number</color>              | Internnr.\\ <color grey>Local identity number</color>  | Dekning (spornr.)\\ <color grey>Serving track number</color>  | Spenning (V)\\ <color grey>Voltage in (V)</color>  | Frekvens (Hz)\\ <color grey>Frequency in (Hz)</color>  | Ytelse (A)\\ <color grey>Maximal continuous current in (A)</color> \\  | | Anleggsnr.\\ <color grey>Identification number</color>           | Kapasitet (kVA)\\ <color grey>Capacity in (kVA)</color>  | Postnr.\\ <color grey>Stand number</color>              | Internnr.\\ <color grey>Local identity number</color>  | Dekning (spornr.)\\ <color grey>Serving track number</color>  | Spenning (V)\\ <color grey>Voltage in (V)</color>  | Frekvens (Hz)\\ <color grey>Frequency in (Hz)</color>  | Ytelse (A)\\ <color grey>Maximal continuous current in (A)</color> \\  |
 | EL-TVA-000025                                                    | 44                                                       | EL-TVP-000049                                           | -                                                      | 12-13                                                         | 400                                                | 50                                                     | 63                                                                     | | EL-TVA-000025                                                    | 44                                                       | EL-TVP-000049                                           | -                                                      | 12-13                                                         | 400                                                | 50                                                     | 63                                                                     |
 +|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                        |                                                                        |
 | EL-TVA-000026                                                    | 500                                                      | EL-TVP-000048                                           | 2                                                      | 12-13                                                         | 1000                                               | 50                                                     | 150                                                                    | | EL-TVA-000026                                                    | 500                                                      | EL-TVP-000048                                           | 2                                                      | 12-13                                                         | 1000                                               | 50                                                     | 150                                                                    |
 +|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                        |                                                                        |
 | EL-TVA-000095                                                    | 44                                                       | EL-TVP-000348                                           | -                                                      | 6                                                             | 400                                                | 50                                                     | 63                                                                     | | EL-TVA-000095                                                    | 44                                                       | EL-TVP-000348                                           | -                                                      | 6                                                             | 400                                                | 50                                                     | 63                                                                     |
 +|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                        |                                                                        |
 | EL-TVA-000154                                                    | 500                                                      | EL-TVP-000047                                           | 1                                                      | 6                                                             | 1000                                               | 50                                                     | 150                                                                    | | EL-TVA-000154                                                    | 500                                                      | EL-TVP-000047                                           | 1                                                      | 6                                                             | 1000                                               | 50                                                     | 150                                                                    |
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/mosjoen.1591357092.txt.gz · Sist endret: 2020/06/05 11:38 av wesase