Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss [2018/02/12 18:19]
wesase
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss [2020/03/30 16:28] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Moss hensetting ====== ====== Moss hensetting ======
  
-| {{:​stasjoner:​bilder:​43moss_atle_08.02.2018.jpg?​600|Foto:​ Atle Einarson}} ​                               | <​WRAP> ​             **Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbanegata,​ 1500 Moss \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 61,16 km \\ \\ **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ​\\ ​ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280  \\ +| {{:​stasjoner:​bilder:​43moss_atle_08.02.2018.jpg?​600|Foto:​ Atle Einarson}} ​                                         | <​WRAP> ​                   **Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbanegata,​ 1500 Moss \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 61,16 km \\ \\ **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ​\\ ​ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280  \\     [[stasjoner:​bilder_moss_hensetting|Bilder fra Moss hensetting]] ​ \\     ​[[stasjoner:​moss|Moss stasjon]] ​                                               \\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​      </​WRAP> ​ | 
 +| <​WRAP> ​          ​{{:​stasjoner:​ssp:​ko-006529-000-moss.png?​600|Sporplan}} ​        ​\\ ​                      </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                     \\  \\     ​{{stasjoner:​kart:​moss.png?​600 | Kart over området}} ​                   </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
  
-[[stasjoner:​bilder_moss_hensetting|Bilder fra Moss hensetting]] ​ \\     ​[[stasjoner:​moss|Moss stasjon]] ​                                               \\    ​ 
  
-[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] </​WRAP> ​ | +++++ Sportabell ​Track table |
-| <​WRAP> ​             {{:​stasjoner:​ssp:​tr.105484-000-moss.png?​600| Sporplan}} \\                 </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​               \\  \\     ​{{stasjoner:​kart:​moss.png?​600 | Kart over området}} ​             </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |+
  
 +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​       |
 +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                          ^
 +| 1                              | Hovedtogspor ​                    | 2199                                       | 470                                                                   ​| ​                                                        | 254                                         | 470                                         | 6,40                                        | Sideplattform ​                           |
 +| 2                              | Togspor ​                         | 1283                                       | 470                                                                   ​| ​                                                        | 238                                         | 600                                         | 5,40                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3  |
 +| 3                              | Togspor ​                         | 398                                        | 296                                                                   ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         |
 +| 4                              |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         |
 +| 6                              |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         |
 +| 10                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         |
 +| 13                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         |
 +++++
  
  
-++++ Sportabell ​Track table|+++++ Hensettingstabell ​Storage siding|
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                               |||| @aliceblue:​**Platform**                                                                                                               ​||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​       +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​         
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>Length</​color> ​ ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</​color>​ \\ (mm)  ​^ ​Bredde\\ <color grey>Width</​color>​ \\  ​(m)  ​^ ​                                         +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</​color> ​\\ (m)  ​^ ​Fra signal\\ <color grey>From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal ​\\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service platform</​color> ​ ^ Serviceplattform Lengde <color grey> \\ Service platform length ​</​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol ​\\ <color grey>Deicing ​</​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ​^ ​Toalettømmeanlegg ​\\ <color grey>Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling ​\\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ​^ ​Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​  
-                             ​| ​Hovedtogspor ​                    470                                  ​                                                 254                                         470                                         6,40                                        ​Sideplattform ​                           ​| +                             ​| ​230                                                                   SPV-18 ​                                       ​Sporstopper ​                                                                                  ​                                                   Ja                                                        ​157                                                                              ​Nei                                                              ​Ja                                                                           Nei                                                             Nei                                                 Lasket ​                                                    Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-191                                                                               | {EL-TVP-000309,​ TVP 4-2}, {EL-TVP-000310,​ TVP 4-1}                        | Bygges om 2017-2020, rampe variabel høyde ​ | 
-2                              ​Togspor ​                         ​470                                  ​                                                 238                                         600                                         5,40                                        ​Mellomplattform\\ \\ Dekker spor og 3  | +                             ​| ​170                                                                   SPV-20 ​                                       ​Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                        | 172                                                                              | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Ja                                                  ​| ​Lasket ​                                                    Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-186                                                                               | {EL-TVP-000313,​ TVP 6-6}, {EL-TVP-000314,​ TVP 6-5}                        | Bygges om 2017-2020, rampe variabel høyde  ​|
-                             ​| ​Togspor ​                         ​296                                  ​|                                                  |                                             ​                                            ​                                            ​                                         |+
 ++++ ++++
  
  
  
- 
-++++ Hensetting / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​         | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^                                            ^ 
-| 4                              | 182,​50 ​                                                               | SPV-18 ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 157                                                                   | Ja / Z-191                                                                               | {EL-TVP-000309,​ TVP 4-2}, {EL-TVP-000310,​ TVP 4-1}                        | Bygges om 2017-2020, rampe variabel høyde ​ | 
-| 5                              | 170                                                                   | SPV-20 ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 145                                                                   | Ja / Z-184                                                                               | {EL-TVP-000311,​ TVP 5-4}, {EL-TVP-000312,​ TVP 5-3}                        | Bygges om 2017-2020, rampe variabel høyde ​ | 
-| 6                              | 170                                                                   | SPV-20 ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 172                                                                   | Ja / Z-186                                                                               | {EL-TVP-000313,​ TVP 6-6}, {EL-TVP-000314,​ TVP 6-5}                        | Bygges om 2017-2020, rampe variabel høyde ​ | 
-++++ 
  
  
Linje 51: Linje 49:
  
 ++++ ++++
- 
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Moss\\ <color grey> Service provider Moss</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Moss\\ <color grey> Service provider Moss</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                 | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                 | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ |
-                                                                                                          ​                                                                                                                                                                       ​                                                                      ​                                                                                                                                     ​|+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                          NSB Trafikkservice AS                                                                  ​Marius Lauritsen ​                                                               ​+47 453 93 667                                                        ​<​marius.lauritsen@nsb.no> ​                                       ​https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      |
  
  
Linje 68: Linje 64:
  
 ++++ Tjenester / Services| ​ ++++ Tjenester / Services| ​
 +
  
 | @aliceblue:<​color black>​**Tjenester levert av Elite\\ <color grey>​Services delivered by Elite</​color>​**</​color> ​                           || | @aliceblue:<​color black>​**Tjenester levert av Elite\\ <color grey>​Services delivered by Elite</​color>​**</​color> ​                           ||
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/moss.1518459579.txt.gz · Sist endret: 2018/02/12 18:19 av wesase