Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss [2018/12/19 13:11]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 3: Linje 3:
 | {{:stasjoner:bilder:43moss_atle_08.02.2018.jpg?600|Foto: Atle Einarson}}                                          | <WRAP>                    **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbanegata, 1500 Moss \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 61,16 km \\ \\ **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280  \\     [[stasjoner:bilder_moss_hensetting|Bilder fra Moss hensetting]]  \\     [[stasjoner:moss|Moss stasjon]]                                                \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]       </WRAP>  | | {{:stasjoner:bilder:43moss_atle_08.02.2018.jpg?600|Foto: Atle Einarson}}                                          | <WRAP>                    **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbanegata, 1500 Moss \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 61,16 km \\ \\ **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280  \\     [[stasjoner:bilder_moss_hensetting|Bilder fra Moss hensetting]]  \\     [[stasjoner:moss|Moss stasjon]]                                                \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]       </WRAP>  |
 | <WRAP>           {{:stasjoner:ssp:ko-006529-000-moss.png?600|Sporplan}}         \\                       </WRAP>  | <WRAP>                      \\  \\     {{stasjoner:kart:moss.png?600 | Kart over området}}                    </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | | <WRAP>           {{:stasjoner:ssp:ko-006529-000-moss.png?600|Sporplan}}         \\                       </WRAP>  | <WRAP>                      \\  \\     {{stasjoner:kart:moss.png?600 | Kart over området}}                    </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
  
  
-++++ Sportabell / Track table | 
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**        +| @aliceblue:**Moss**                                                                                                 || @aliceblue:**Totalt 4 hensettingsplasser / <color grey> Total 4 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| 
-Nr.\\ <color grey>No.</color> Type\\ <color grey>Type</color> Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)                                           ^ +Spornr.\\ <color grey>Track number</color> Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color> Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color> Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^ 
-| 1                              | Hovedtogspor                     | 2199                                       | 470                                                                                                                           | 254                                         | 470                                         | 6,40                                        | Sideplattform                            | +                                           230                                                                   |                                                                                                  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                       <color green>✔</color>                                                                                                                                                                              <color green>✔</color>                                                                                                                                                        
-| 2                              | Togspor                          | 1283                                       | 470                                                                                                                           | 238                                         | 600                                         | 5,40                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3  | + 6                                          |  236                                                                                                                                                                    <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                       <color green>✔</color>                                                                                                                           <color green>✔</color>                             <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
-3                              Togspor                          | 398                                        | 296                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | +
-4                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            +
-| 6                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +
-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | +
-| 13                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |+
 ++++ ++++
  
  
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
  
 +++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**          +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**  
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color> Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>   +^ Nr.\\ <color grey>No.</color> Type\\ <color grey>Type</color> Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)                                     
-                             230                                                                   | SPV-18                                        Sporstopper                                                                                                                                      Ja                                                157                                                                   | Nei                                                              Ja                                                                           Nei                                                             Nei                                                 Lasket                                                     Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           Ja / Z-191                                                                               {EL-TVP-000309, TVP 4-2}, {EL-TVP-000310, TVP 4-1}                        Bygges om 2017-2020, rampe variabel høyde  +                             Hovedtogspor                     | 2199                                       | 470                                                                   |                                                         | 254                                         | 470                                         | 6,40                                        Sideplattform                      | 
-                             170                                                                   SPV-20                                        Sporstopper                                                                                                                                      Ja                                                172                                                                   Nei                                                              Ja                                                                           Nei                                                             Ja                                                  Lasket                                                     Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           | Ja / Z-186                                                                               | {EL-TVP-000313, TVP 6-6}, {EL-TVP-000314, TVP 6-5}                        | Bygges om 2017-2020, rampe variabel høyde  |+2                              Togspor                          1283                                       | 470                                                                   |                                                         238                                         600                                         5,40                                        Mellomplattform                    | 
 +3                              Togspor                          398                                        296                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    
 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 ++++ ++++
- 
- 
  
  
Linje 49: Linje 46:
  
 ++++ ++++
- 
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Moss\\ <color grey> Service provider Moss</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Moss\\ <color grey> Service provider Moss</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                  | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                  | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                           NSB Trafikkservice AS                                                                  Marius Lauritsen                                                                +47 453 93 667                                                        <marius.lauritsen@nsb.no>                                        https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
  
Linje 65: Linje 60:
  
  
-++++ Tjenester / Services|  +     
- +
-| @aliceblue:<color black>**Tjenester levert av Elite\\ <color grey>Services delivered by Elite</color>**</color>                            || +
-| Daglig renhold\\ <color grey>Daily cleaning</color>                                                              |  <color green>✔</color> +
-| **Anita H Wilberg <anita.hagman.wilberg@elite.as>   Telefon / Telephone  +47 982 63 681 - 488 91 133**                               || +
-| **Kadri Dreshaj <kadri.dreshaj@elite.as>   Telefon / Telephone  +47 982 63 679**                                                       || +
-++++     +
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/moss.1545225061.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)