Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss [2020/04/16 22:09]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:moss [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 8: Linje 8:
  
  
-| @aliceblue:​**Moss** ​                                                                                                || @aliceblue:​**Totalt ​hensettingsplasser / <color grey> Total Storage sidings places</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||||+| @aliceblue:​**Moss** ​                                                                                                || @aliceblue:​**Totalt ​hensettingsplasser / <color grey> Total Storage sidings places</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||||
 ^ Spornr.\\ <color grey>​Track number</​color> ​ ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</​color> ​              ^ KL-anlegg \\ <color grey>​Catenary ​ </​color>​ \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </​color> ​ ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </​color> ​ ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vann-fylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>​Train pre-heating facility </​color>​ \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>​Comments on \\ limitations and features </​color> ​ ^ ^ Spornr.\\ <color grey>​Track number</​color> ​ ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</​color> ​              ^ KL-anlegg \\ <color grey>​Catenary ​ </​color>​ \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </​color> ​ ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </​color> ​ ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vann-fylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>​Train pre-heating facility </​color>​ \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>​Comments on \\ limitations and features </​color> ​ ^
 |  4                                          |  230                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |                                                    |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         | |  4                                          |  230                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |                                                    |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |
-|  6                                          |  ​170                                                                   |  ​                                                                                               ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                           |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |+|  6                                          |  ​236                                                                   |  ​                                                                                               ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                           |  <color green>​✔</​color> ​                                              ​| ​                                                                                                         |
 ++++ ++++
  
Linje 18: Linje 18:
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​       +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                          +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                    
-| 1                              | Hovedtogspor ​                    | 2199                                       | 470                                                                   ​| ​                                                        | 254                                         | 470                                         | 6,40                                        | Sideplattform ​                           +| 1                              | Hovedtogspor ​                    | 2199                                       | 470                                                                   ​| ​                                                        | 254                                         | 470                                         | 6,40                                        | Sideplattform ​                     
-| 2                              | Togspor ​                         | 1283                                       | 470                                                                   ​| ​                                                        | 238                                         | 600                                         | 5,40                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3  ​+| 2                              | Togspor ​                         | 1283                                       | 470                                                                   ​| ​                                                        | 238                                         | 600                                         | 5,40                                        | Mellomplattform ​                   
-| 3                              | Togspor ​                         | 398                                        | 296                                                                   ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         +| 3                              | Togspor ​                         | 398                                        | 296                                                                   ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   
-| 4                              |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         +| 4                              |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   
-| 6                              |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 6                              |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   |
-| 10                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +
-| 13                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         ​|+
 ++++ ++++
  
Linje 62: Linje 60:
  
  
-++++ Tjenester / Services|  +     
- +
- +
-| @aliceblue:<​color black>​**Tjenester levert av Elite\\ <color grey>​Services delivered by Elite</​color>​**</​color> ​                           || +
-| Daglig renhold\\ <color grey>​Daily cleaning</​color> ​                                                             |  <color green>​✔</​color> ​ | +
-| **Anita H Wilberg <​anita.hagman.wilberg@elite.as> ​  ​Telefon / Telephone ​ +47 982 63 681 - 488 91 133**                               || +
-| **Kadri Dreshaj <​kadri.dreshaj@elite.as> ​  ​Telefon / Telephone ​ +47 982 63 679**                                                       || +
-++++     +
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/moss.1587074953.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)