Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:myrdal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:myrdal [2018/12/19 15:05]
wesase
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:myrdal [2020/11/04 11:06] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
 | {{stasjoner:stasjonsbilder:myrdal.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}}                                                               | <WRAP>                          **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: 5718 Myrdal \\ Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 335,8 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\  \\ [[stasjoner:bilder_myrdal_hensetting|Bilder fra Myrdal hensetting]]\\ [[stasjoner:myrdal|Myrdal stasjon]]  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ \\                             </WRAP>  | | {{stasjoner:stasjonsbilder:myrdal.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}}                                                               | <WRAP>                          **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: 5718 Myrdal \\ Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 335,8 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\  \\ [[stasjoner:bilder_myrdal_hensetting|Bilder fra Myrdal hensetting]]\\ [[stasjoner:myrdal|Myrdal stasjon]]  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ \\                             </WRAP>  |
 | <WRAP>              {{:stasjoner:ssp:ko-003409-000-myrdal.png?600|Sporplan}}           \\                             </WRAP>  | <WRAP>                         \\      {{stasjoner:kart:myrdal.png?600 | Kart over området}}                          </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | | <WRAP>              {{:stasjoner:ssp:ko-003409-000-myrdal.png?600|Sporplan}}           \\                             </WRAP>  | <WRAP>                         \\      {{stasjoner:kart:myrdal.png?600 | Kart over området}}                          </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +| @aliceblue:**Myrdal**                                                                                               || @aliceblue:**Totalt 0 hensettingsplasser / <color grey> Total 0 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +| 1                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             |
 +| 2                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +| 3                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 4                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 5                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 6                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 7                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 8                                           | 295                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Tilgjengelig 262m?                                                                                       |
 +| 11                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor Fra Flåm                                                                                         |
 +++++
 +
 +
  
  
Linje 19: Linje 37:
 | 11                             | Togspor                          | 174                                        | 141                                                                                                                           | 190                                         | 570                                         | 8                                           | Sideplattform                      | | 11                             | Togspor                          | 174                                        | 141                                                                                                                           | 190                                         | 570                                         | 8                                           | Sideplattform                      |
 ++++ ++++
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ 
-|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     | 
-|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     | 
-++++ 
- 
- 
- 
  
  
Linje 47: Linje 53:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS +**Det utføres ikke tjenester på Myrdal** / //Services are not available at Myrdal//
- +
-| @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Myrdal\\ <color grey> Service provider Myrdal</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| +
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                      | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> +
-|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |+
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/myrdal.1545231955.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)