Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mysen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mysen [2018/12/19 13:16]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:mysen [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 6: Linje 6:
 [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                           </WRAP>  | [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                           </WRAP>  |
 | <WRAP>                     {{:stasjoner:ssp:ko-004580-000-mysen.png?600|Sporplan}}  \\                                   </WRAP>  | <WRAP>                               \\ \\    {{stasjoner:kart:mysen.png?600 | Kart over området}}                                </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | | <WRAP>                     {{:stasjoner:ssp:ko-004580-000-mysen.png?600|Sporplan}}  \\                                   </WRAP>  | <WRAP>                               \\ \\    {{stasjoner:kart:mysen.png?600 | Kart over området}}                                </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:**Mysen**                                                                                                || @aliceblue:**Totalt 3 hensettingsplasser / <color grey> Total 3 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +|  2                                          |  242                                                                    2                                                                                                |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  4                                          |  130                                                                    1                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  5                                          |  40                                                                    |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +++++
 +
  
  
Linje 18: Linje 30:
 | 5                              | Buttspor                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Til lokstall                       | | 5                              | Buttspor                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Til lokstall                       |
 ++++ ++++
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ 
-| 2                              | 242                                                                   | Sp.III                                        | Sp.lV                                                                                                                                            | Ja                                                |                                                                       | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Z596,Z597                                                                           | {EL-TVP-000359, TVP 2N}, {EL-TVP-000360, TVP 2S}                          | To skillebrytere på sporet                | 
-| 4                              | 40                                                                    | SPV-12                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| 5                              | 132                                                                   | SPV-6                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Z595                                                                                | {EL-TVP-000358, TVP 5N}                                                                                             | 
-++++ 
- 
- 
  
  
Linje 45: Linje 44:
  
 ++++ ++++
 +
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Mysen\\ <color grey> Service provider Mysen</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Mysen\\ <color grey> Service provider Mysen</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                    | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                  | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                           NSB Trafikkservice AS                                                                  Marius Lauritsen                                                                +47 453 93 667                                                        <marius.lauritsen@nsb.no>                                        https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
  
 ++++ ++++
  
- 
- 
-++++ Tjenester / Services|  
- 
-| @aliceblue:<color black>**Tjenester levert av Elite\\ <color grey>Services delivered by Elite</color>**</color>                            || 
-| Daglig renhold\\ <color grey>Daily cleaning</color>                                                              |  <color green>✔</color>  | 
-| **Anita H Wilberg <anita.hagman.wilberg@elite.as>   Telefon / Telephone  +47 982 63 681 - 488 91 133**                               || 
-| **Kadri Dreshaj <kadri.dreshaj@elite.as>   Telefon / Telephone  +47 982 63 679**                                                       || 
-++++      
  
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/mysen.1545225365.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)