Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:roros

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:roros [2018/12/19 17:27]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:roros [2020/06/05 11:40] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 25: Linje 25:
 ++++ Hensettingstabell / Storage siding| ++++ Hensettingstabell / Storage siding|
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                     | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                     | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                              ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Lengde ​Serviceplattform ​<color grey> Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                              ^ 
-| 3                              | 205                                                                   | Middel ​                                       | SSP                                         ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              |                                                                              | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    ​| ​                                                                            | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          |  /                                                                                       | {EL-TVP-000446,​ }, {EL-TVP-000449,​ }                                      |                                                                        | +| 3                              | 205                                                                   | Middel ​                                       | SSP                                         ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              |                                                                              | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    ​| ​                                                                            | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          |  /                                                                                       | {EL-TVP-000446,​ }, {EL-TVP-000449,​ }                                      |                                                                        | 
-| 4                              | 140                                                                   | Middel ​                                       | Middel ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              |                                                                              | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    ​| ​                                                                            | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          |  /                                                                                       | {EL-TVP-000447,​ }, {EL-TVP-000450,​ }, {EL-TVP-000451,​ }                   | Gjennomkjøringsspor ​                                                   | +| 4                              | 140                                                                   | Middel ​                                       | Middel ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              |                                                                              | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    ​| ​                                                                            | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          |  /                                                                                       | {EL-TVP-000447,​ }, {EL-TVP-000450,​ }, {EL-TVP-000451,​ }                   | Gjennomkjøringsspor ​                                                   | 
-| 5                              | 125                                                                   | Spv. 14                                       | Middel ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              |                                                                              | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    ​| ​                                                                            | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          |  /                                                                                       | {EL-TVP-000448,​ }                                                         | Gjennomkjøringsspor. Kan ikke hensette slik at spv. 14 bblir sperret. ​ | +| 5                              | 125                                                                   | Spv. 14                                       | Middel ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              |                                                                              | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    ​| ​                                                                            | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          |  /                                                                                       | {EL-TVP-000448,​ }                                                         | Gjennomkjøringsspor. Kan ikke hensette slik at spv. 14 bblir sperret. ​ | 
-| 6                              | 225                                                                   | Mid. 6 og7                                    | SSP                                         ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |  /                                                                                       ​| ​                                                                          ​| ​                                                                       | +| 6                              | 225                                                                   | Mid. 6 og7                                    | SSP                                         ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                           ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |  /                                                                                       ​| ​                                                                          ​| ​                                                                       | 
-| 7                              | 70                                                                    | Mid. 6 og7                                    | SSP                                         ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |  /                                                                                       ​| ​                                                                          ​| ​                                                                       |+| 7                              | 70                                                                    | Mid. 6 og7                                    | SSP                                         ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |  /                                                                                       ​| ​                                                                          ​| ​                                                                       |
 ++++ ++++
  
Linje 53: Linje 53:
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
- 
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Røros\\ <color grey> Service provider Røros</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Røros\\ <color grey> Service provider Røros</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                   | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                   | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ |
-                                                                                                            ​                                                                                                                                                                       ​                                                                      ​                                                                                                                                     ​|+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                            Elite AS                                                                               Geir Hammer ​                                                                    +47 916 60 433                                                        ​<​geir.hammer@elite.as> ​                                          https://​www.elite.as/ ​                                              |
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/roros.1545240440.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)