Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:sarpsborg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:sarpsborg [2018/12/19 13:18]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:sarpsborg [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Sarpsborg hensetting ====== ====== Sarpsborg hensetting ======
  
-| {{:stasjoner:bilder:27sarpsborg_0019_5608_km109_874.jpg?600|Målevognfoto}}                                                                        | <WRAP>                                 **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: St. Nicolaisgt. 31, 1707 Sarpsborg \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 109,47 km \\ \\ **Informasjon / Information**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\     [[stasjoner:bilder_sarpsborg_hensetting|Bilder fra Sarpsborg hensetting]]     \\  [[stasjoner:sarpsborg|Sarpsborg stasjon]]   \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                  </WRAP> +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:sarpsborg_hensetting_og_stasjon_sp_1_og_sp_2_samt_mellomplattform.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                     | <WRAP>                                         **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: St. Nicolaisgt. 31, 1707 Sarpsborg \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 109,47 km \\ \\ **Informasjon / Information**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\     
-| <WRAP>         {{:stasjoner:ssp:ko-001770-000-sarpsborg.png?600|Sporplan}}                            \\                                 </WRAP>  | <WRAP>                                \\                        </WRAP>                        {{stasjoner:kart:sarpsborg.png?400 | Kart over området}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |+ 
 +[[stasjoner:bilder_sarpsborg_hensetting|Bilder fra Sarpsborg hensetting]]     \\  [[stasjoner:sarpsborg|Sarpsborg stasjon]]   \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                          </WRAP> 
 +| <WRAP>                 {{:stasjoner:ssp:ko-001770-000-sarpsborg.png?600|Sporplan}}                            \\                                         </WRAP>  | <WRAP>                                        \\                                </WRAP>                                {{stasjoner:kart:sarpsborg.png?400 | Kart over området}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 + 
 + 
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan| 
 + 
 + 
 + 
 +| @aliceblue:**Sarpsborg**                                                                                            || @aliceblue:**Totalt 0 hensettingsplasser / <color grey> Total 0 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| 
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color> 
 +|  1                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  2                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             | 
 +|  3                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  4                                          |  244                                                                    -                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Uttrekkspor                                                                                              | 
 +|  5                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  6                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  7                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  8                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  9                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  PH                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Spor inn til pakkhus                                                                                     | 
 +|  BG1                                        |  135                                                                    -                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Borregård                                                                                                | 
 +|  BG2                                        |  135                                                                    -                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Borregård                                                                                                | 
 +|  BG3                                        |  193                                                                    -                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Borregård                                                                                                | 
 +|  BG4                                        |  151                                                                    -                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Borregård                                                                                                | 
 +|  BG5                                        |  151                                                                    -                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Borregård                                                                                                | 
 +++++ 
 + 
 + 
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 24: Linje 53:
 | 580                            | Hovedtogspor                     | 12,70                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Søyfe ISE-SKJ                                                 | | 580                            | Hovedtogspor                     | 12,70                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Søyfe ISE-SKJ                                                 |
 ++++ ++++
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ 
-| 4                              | 244                                                                   | SPV-21                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| BG1                            | 135                                                                   | SPV-43                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| BG2                            | 135                                                                   | SPV-43                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| BG3                            | 193                                                                   | SPV-37                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| BG4                            | 151                                                                   | SPV-41                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| BG5                            | 151                                                                   | SPV-41                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-++++ 
- 
  
  
Linje 54: Linje 68:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS +**Det utføres ikke tjenester i Sarpsborg** / //Services are not available at Sarpsborg//
- +
-| @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Sarpsborg\\ <color grey> Service provider Sarpsborg</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| +
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> +
-|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |+
  
  
 ++++ ++++
 +                                                          
 +
 +
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/sarpsborg.1545225538.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)