Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:ski

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:ski [2018/12/19 13:25]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:ski [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 2: Linje 2:
 | {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​ski_hensetting_oyg_nord_forsidebildet.jpg?​600|Foto:​ Atle Einarson}} ​                   | <​WRAP> ​               **Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbaneveien 3-5, 1400 Ski \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 23,31 km \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ ​    ​[[stasjoner:​bilder_ski_hensetting|Bilder fra Ski hensetting]] ​ \\  [[stasjoner:​ski|Ski stasjon]] ​  ​\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                         </​WRAP> ​ | | {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​ski_hensetting_oyg_nord_forsidebildet.jpg?​600|Foto:​ Atle Einarson}} ​                   | <​WRAP> ​               **Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbaneveien 3-5, 1400 Ski \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 23,31 km \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ ​    ​[[stasjoner:​bilder_ski_hensetting|Bilder fra Ski hensetting]] ​ \\  [[stasjoner:​ski|Ski stasjon]] ​  ​\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                         </​WRAP> ​ |
 | <​WRAP> ​             {{:​stasjoner:​ssp:​ko-001788-000-ski.png?​600|Sporplan}} ​            ​\\ ​                            </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                        ​\\ ​ \\ {{stasjoner:​kart:​ski.png?​600 | Kart over området}} ​                         </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | | <​WRAP> ​             {{:​stasjoner:​ssp:​ko-001788-000-ski.png?​600|Sporplan}} ​            ​\\ ​                            </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                        ​\\ ​ \\ {{stasjoner:​kart:​ski.png?​600 | Kart over området}} ​                         </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan ​ / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:​**Ski** ​                                                                                                 || @aliceblue:​**Totalt 8 hensettingsplasser / <color grey> Total 8 Storage sidings places</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>​Track number</​color> ​ ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</​color> ​              ^ KL-anlegg \\ <color grey>​Catenary ​ </​color>​ \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </​color> ​ ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </​color> ​ ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vann-fylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>​Train pre-heating facility </​color>​ \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>​Comments on \\ limitations and features </​color> ​ ^
 +|  11                                         ​| ​ 252                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                           |  <color green>​✔</​color> ​                                              | Servicekiosk ​                                                                                            |
 +|  12                                         ​| ​ 252                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                           |  <color green>​✔</​color> ​                                              | Servicekiosk ​                                                                                            |
 +|  13                                         ​| ​ 252                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                           |  <color green>​✔</​color> ​                                              | Servicekiosk ​                                                                                            |
 +|  14                                         ​| ​ 252                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                           |  <color green>​✔</​color> ​                                              | Servicekiosk ​                                                                                            |
 +++++
 +
 +
 +
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 21: Linje 36:
 | 580                            | Togspor ​                         | 326                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Spor til Østre linje                     | | 580                            | Togspor ​                         | 326                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Spor til Østre linje                     |
 ++++ ++++
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ 
-| 11                             | 252                                                                   | Spv059 ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 237                                                                   | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist ​                                                 | Ja                                                                          | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 05-81-L ​                                                                            | {EL-TVP-000367,​ TVP11-N}, {EL-TVP-000368,​ TVP11-S} ​                       | Deler rampe med 12                        | 
-| 12                             | 252                                                                   | Spv059 ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 237                                                                   | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist ​                                                 | Ja                                                                          | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 05-82-L ​                                                                            | {EL-TVP-000365,​ TVP12-N}, {EL-TVP-000366,​ TVP12-S} ​                       | Deler rampe med 11                        | 
-| 13                             | 252                                                                   | Spv057 ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 238                                                                   | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist ​                                                 | Ja                                                                          | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 05-83-L ​                                                                            | {EL-TVP-000363,​ TVP13-N}, {EL-TVP-000364,​ TVP13-S} ​                       | Deler rampe med 14                        | 
-| 14                             | 252                                                                   | Spv057 ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 238                                                                   | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist ​                                                 | Ja                                                                          | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 05-84-L ​                                                                            | {EL-TVP-000361,​ TVP14-N}, {EL-TVP-000362,​ TVP14-S} ​                       | Deler rampe med 13                        | 
-++++ 
- 
  
  
Linje 54: Linje 56:
  
 ++++ ++++
 +
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Ski\\ <color grey> Service provider Ski</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Ski\\ <color grey> Service provider Ski</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                               | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                 | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | 
-                                                                                                        ​                                                                                                                                                                       ​                                                                      ​                                                                                                                                     ​|+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                          NSB Trafikkservice AS                                                                  ​Marius Lauritsen ​                                                               ​+47 453 93 667                                                        ​<​marius.lauritsen@nsb.no> ​                                       ​https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      |
  
  
Linje 68: Linje 70:
  
  
- 
- 
-++++ Tjenester / Services| ​ 
- 
-| @aliceblue:<​color black>​**Tjenester levert av Elite\\ <color grey>​Services delivered by Elite</​color>​**</​color> ​                           || 
-| Daglig renhold\\ <color grey>​Daily cleaning</​color> ​                                                             |  <color green>​✔</​color> ​ | 
-| **Anita H Wilberg <​anita.hagman.wilberg@elite.as> ​  ​Telefon / Telephone ​ +47 982 63 681 - 488 92 247**                               || 
-| **Kadri Dreshaj <​kadri.dreshaj@elite.as> ​  ​Telefon / Telephone ​ +47 982 63 679**                                                       || 
-++++      
-      
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/ski.1545225951.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)