Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:skien

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:skien [2019/07/12 10:08]
rada ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:skien [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Skien hensetting ====== ====== Skien hensetting ======
  
-| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:skien_hensetting1_sor_sp_4_5_6_7_8_sett_fra_skien_stasjon_geir_sagen_bane_nor_e.jpg?600|Foto: Geir Sagen}}  | <WRAP>                                 **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Rektor Ørnsgt. 32, 3717 Skien \\ Strekning / Route: Drammen - Skien, Vestfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 180,5 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\   \\     [[stasjoner:bilder_skien_hensetting|Bilder fra Skien hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:skien|Skien verksted]]\\  [[stasjoner:skien|Skien stasjon]]    \\   +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:skien_hensetting1_sor_sp_4_5_6_7_8_sett_fra_skien_stasjon_geir_sagen_bane_nor_e.jpg?600|Foto: Geir Sagen}}  | <WRAP>                                   **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Rektor Ørnsgt. 32, 3717 Skien \\ Strekning / Route: Drammen - Skien, Bratsbergbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 180,5 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\   \\     [[stasjoner:bilder_skien_hensetting|Bilder fra Skien hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:skien|Skien verksted]]\\  [[stasjoner:skien|Skien stasjon]]    \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                          </WRAP> 
 +| <WRAP>                   {{:stasjoner:ssp:ko-063312-000-skien.png?600|Sporplan}}                                                   </WRAP>         | <WRAP>                                  \\  \\     {{stasjoner:kart:skien.png?600 | Kart over området}}                                     </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
 + 
 + 
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan| 
 + 
 + 
 + 
 +| @aliceblue:**Skien**                                                                                                || @aliceblue:**Totalt 17 hensettingsplasser / <color grey> Total 17 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**2 Verkstedplasser beregnet inn i kapasitet / \\ <color grey>2 Workshops calculated in capacity</color>**                                                                                                                                                                                   ||| 
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>                 ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>                                                                      ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color> 
 +|  1                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  2                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Togspor                                                                                                  | 
 +|  3                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             | 
 +|  Uttrekkspor                                |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Togvaskemaskin, avvisingsanlegg (Glycol)                                                                 | 
 +|  4                                          |  332                                                                    3                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                | 
 +|  5                                          |  344                                                                    3                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                | 
 +|  6                                          |  357                                                                    3                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |                                                                       | Servicekiosk VVS/Strøm                                                                                   | 
 +|  7                                          |  230                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                      | 
 +|  8                                          |  230                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                      | 
 +|  9                                          |  105                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                               | Sporet er pga oppgitt lengde ikke medregnet hensetting                                                   | 
 +|  10                                          249                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  11                                          218                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +|  12                                          219                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        | 
 +++++ 
 + 
  
-[[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                        </WRAP>  | 
-| <WRAP>                 {{:stasjoner:ssp:ko-063312-000-skien.png?600|Sporplan}}                                                 </WRAP>             | <WRAP>                                \\  \\     {{stasjoner:kart:skien.png?600 | Kart over området}}                                   </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 13: Linje 36:
 | 2                              | Togspor                          | 382                                        | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | | 2                              | Togspor                          | 382                                        | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
 | 3                              | Hovedtogspor                     | 477                                        | 333                                                                                                                           | 352                                         | 600                                         | 8,50                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 3 og 2  | | 3                              | Hovedtogspor                     | 477                                        | 333                                                                                                                           | 352                                         | 600                                         | 8,50                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 3 og 2  |
-++++ 
- 
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>                                                                ^ 
-| 4                              | 332                                                                   | Zm/spv.9                                      | Zl/spv.4                                    |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Ja                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Ja                                                      | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 18-457-L                                                                            |                                                                           | Det er Lastskillebryter, til sporene.Uttrekksporet 4 går ytterligere 100 meter utenfor stasjonsgrensen  | 
-| 5                              | 344                                                                   | Zm/spv. 7                                     | Zl/spv.14                                                                                                                                        | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 18-457-L                                                                            |                                                                           | Det er Lastskillebryter, til sporene                                                                    | 
-| 6                              | 357                                                                   | Zm/spv.7                                      | Zl/spv.14                                                                                                                                        | Ja                                                | 221                                                                   | Nei                                             | Nei                                                                          | Ja                                                              | Ja                                                  |                                                            | Ja                                                                          | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 18-457-L                                                                            |                                                                           | Rampe tilknyttet servicebygg, Det er Lastskillebryter til sporene                                       | 
-| 9                              | 105                                                                   | Zm/spv. 15                                    | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Z-9                                                                                 | {EL-TVP-000062, TVP 9}                                                    | Mantena har koblingsmyndighet på bryter                                                                 | 
-| 10                             | 249                                                                   | Zm/spv.19                                     | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 145                                                                   | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Z-10                                                                                | {EL-TVP-000188, TVP 10}                                                   | Lav Rampe, Mantena har koblingsmyndighet på bryter                                                      | 
-| 11                             | 218                                                                   | Zm/spv.21                                     | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Z-11                                                                                | {EL-TVP-000189, TVP 11}                                                   | Mantena har koblingsmyndighet på bryter                                                                 | 
-| 12                             | 219                                                                   | Zm/spv.21                                     | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Z-12                                                                                | {EL-TVP-000190, TVP 12}                                                   | Mantena har koblingsmyndighet på bryter                                                                 | 
 ++++ ++++
  
Linje 48: Linje 55:
 ++++ ++++
  
-++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
-  
  
 +++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
 +
 +
 +| @aliceblue:<color black>** Tjeneste og tjenestetilbyder Skien\\ <color grey> Service and Service provider Skien</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
 +| **Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                                      NSB Trafikkservice AS                                                                 | Runar Olsen                                                                     | +47 916 71 522                                                        | <runar.oiestad.olsen@nsb.no>                                     | https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
 +| **Hovedrenhold**  \\ <color grey> Main Cleaning  </color>                                                                           | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Runar Olsen                                                                     | +47 916 71 522                                                        | <runar.oiestad.olsen@nsb.no>                                     | https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
 +| **Vannfylling ** \\  <color grey> Flooding </color>                                                                                 | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Runar Olsen                                                                     | +47 916 71 522                                                        | <runar.oiestad.olsen@nsb.no>                                     | https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
 +| **Toalettømming** \\ <color grey>Toilet drainage </color>                                                                           | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Runar Olsen                                                                     | +47 916 71 522                                                        | <runar.oiestad.olsen@nsb.no>                                     | https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
-| @aliceblue:<color black>** Tjeneste og tjenestetilbyder Skien\\ <color grey> Service and Service provider Skien</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |||||| 
-| <color black>** Tjeneste\\ <color grey> Service</color> **</color>                                                                  | <color black>**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | 
-| Renhold \\ <color grey> Cleaning</color>                                                                                            | Trafikkservice                                                                       | Runar Olsen                                                                     | +47 916 71 522  - 974 03 088                                          |                                                                  |                                                                     | 
  
 ++++ ++++
 +
 +
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/skien.1562926081.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)