Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:skoyen_bestun

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:skoyen_bestun [2019/02/15 18:06]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:skoyen_bestun [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
-====== Skøyen Bestun ​hensetting ​======+====== Skøyen Bestun ​vendespor ​======
  
 | {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​bestun_hensetting1_nord_her_hensatt_2_stk_tp69_og_2_stk_tp72_i_spor_5.jpg?​600|Foto Jernbanedirektoratet}} ​                                    | <​WRAP> ​                                                  ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Drammensveien 157, 0277 Oslo \\ Strekning / Route: Oslo S - Drammen, Drammenbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 4,38 km \\  \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ​\\ ​ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280  \\  \\     ​[[stasjoner:​bilder_skoyen_bestun_hensetting|Bilder fra Skøyen Bestun hensetting]] \\     ​[[stasjoner:​skoyen|Skøyen stasjon]] ​  ​\\ ​  ​\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                                  </​WRAP> ​ | | {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​bestun_hensetting1_nord_her_hensatt_2_stk_tp69_og_2_stk_tp72_i_spor_5.jpg?​600|Foto Jernbanedirektoratet}} ​                                    | <​WRAP> ​                                                  ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Drammensveien 157, 0277 Oslo \\ Strekning / Route: Oslo S - Drammen, Drammenbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 4,38 km \\  \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ​\\ ​ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280  \\  \\     ​[[stasjoner:​bilder_skoyen_bestun_hensetting|Bilder fra Skøyen Bestun hensetting]] \\     ​[[stasjoner:​skoyen|Skøyen stasjon]] ​  ​\\ ​  ​\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                                  </​WRAP> ​ |
 | <​WRAP> ​                         {{:​stasjoner:​ssp:​ko-005763-000-skoyen.png?​400|Sporplan}} ​                          ​\\ ​                                                      </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                                    ​\\ ​ \\   ​{{stasjoner:​kart:​skøyen.png?​400 | Kart over området}} ​                                                    </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | | <​WRAP> ​                         {{:​stasjoner:​ssp:​ko-005763-000-skoyen.png?​400|Sporplan}} ​                          ​\\ ​                                                      </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                                    ​\\ ​ \\   ​{{stasjoner:​kart:​skøyen.png?​400 | Kart over området}} ​                                                    </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 +
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan ​ / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:​**Skøyen Bestun** ​                                                                                       || @aliceblue:​**Totalt 8 hensettingsplasser / <color grey> Total 8 Storage sidings places</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>​Track number</​color> ​ ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</​color> ​              ^ KL-anlegg \\ <color grey>​Catenary ​ </​color>​ \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </​color> ​ ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </​color> ​ ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vann-fylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>​Train pre-heating facility </​color>​ \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>​Comments on \\ limitations and features </​color> ​ ^
 +|  5                                          |  531                                                                   ​| ​ 4                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       ​| ​                                                                                                         |
 +|  6                                          |  291                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       ​| ​                                                                                                         |
 +|  7                                          |  278                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       ​| ​                                                                                                         |
 +|  8                                          |  80                                                                    |                                                                                                   ​| ​                                                ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       ​| ​                                                                                                         |
 +++++
 +
 +
 +
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 18: Linje 34:
 | FI21                           | Togspor ​                         | 505                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | | FI21                           | Togspor ​                         | 505                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         |
 | FI22                           | Togspor ​                         | 238                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | | FI22                           | Togspor ​                         | 238                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         |
-++++ 
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ 
-| 5                              | 531                                                                   | Sporstopper ​                                  | SkøV-DS 014                                 ​| ​                                                  | 4,​8760 ​                                            | Nei                                               ​| ​                                                                      ​| ​                                                ​| ​                                                                             |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 14-142-S ​                                                                           |                                                                           | 5m minus fra dverg                        | 
-| 6                              | 291                                                                   | SkøV-DS 010                                   | SkøV-DS 031                                 | 4,95                                              | 5,​2430 ​                                            | Nei                                               ​| ​                                                                      ​| ​                                                ​| ​                                                                             |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 14-142-S ​                                                                           |                                                                           | 10m minus fra dverger ​                    | 
-| 7                              | 278                                                                   | SkøV-DS 008                                   | SkøV-DS 033                                 | 4,95                                              | 5,​2350 ​                                            | Nei                                               ​| ​                                                                      ​| ​                                                ​| ​                                                                             |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 14-142-S ​                                                                           |                                                                           | 10m minus fra dverger ​                    | 
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/skoyen_bestun.1550254016.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)