Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stavanger

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stavanger [2018/12/19 17:13]
wesase
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stavanger [2018/12/19 17:14] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 10: Linje 10:
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                              ​
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                    +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                                                 ​
-                                                                |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +1                              ​Buttspor ​                        ​| ​                                           | 320                                                                   ​| ​                                                        | 257                                         | 660/​760 ​                                    ​| ​                                            | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 2\\ \\ Fra signal 5935 - endebutt spor 1  | 
-                                                                |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                   +| 2                              | Hovedtogspor ​                    ​| ​                                           | 160                                                                   ​| ​                                                        | 202                                         | 760                                         | 10                                          | Mellomplattform\\ \\ Fra signal 5925 - endebutt spor 2                          | 
-                                                                |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +| 3                              | Togspor ​                         ​|                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                                                ​
-                                                                |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +4                              ​Togspor ​                         ​|                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​183                                         | 660                                         |                                             | Mellomplattform ​                                                                | 
-                               |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +| 4                              | Togspor ​                         |                                            |                                                                       ​| ​                                                        | 183                                         | 660                                         |                                             ​| ​Mellomplattform ​                                                                
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   |+4                              ​Togspor ​                         |                                            |                                                                       ​| ​                                                        | 183                                         | 660/​760 ​                                    | 9,70                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 4 og 4                                         | 
 +| 7                              | Togspor ​                         ​|                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                                                ​
 +8                              ​Øvrige spor                      ​|                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Havnespor ​                                                                      
 +20                             |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​fra km 597 - Spv 508                                                            ​
 +21                             Togspor ​                         ​256                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Driftsbanegård ​                                                                 | 
 +| 22                             | Togspor ​                         | 303                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Driftsbanegård ​                                                                 | 
 +| 25                             | Buttspor ​                        | 140                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Driftsbanegård ​                                                                 | 
 +| 26                             | Buttspor ​                        | 140                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Driftsbanegård ​                                                                 | 
 +| 601                            | Buttspor ​                        | 146                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Verksted ​                                                                       | 
 +| 602                            | Buttspor ​                        | 118                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Verksted ​                                                                       | 
 +| 603                            | Buttspor ​                        | 118                                        |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Verksted ​                                                                       | 
 +| 604                            | Buttspor ​                        | 212                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Verksted ​                                                                       ​|
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/stavanger.txt · Sist endret: 2018/12/19 17:14 av wesase