Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stavanger

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stavanger [2020/02/13 11:39]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stavanger [2020/09/03 11:03] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
 | {{:stasjoner:bilder:stavanger_3594_2220_km598_499.jpg?600|Målevognfoto}}                                        | <WRAP>                 **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbaneveien, 4005 Stavanger \\ Strekning / Route: Oslo S - Kristiansand - Stavanger S, Sørlandsbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 598,7 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ \\ [[stasjoner:bilder_stavanger_hensetting|Bilder fra Stavanger hensetting]]  \\     [[stasjoner:stavanger_s|Stavanger stasjon]] \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                 </WRAP>  | | {{:stasjoner:bilder:stavanger_3594_2220_km598_499.jpg?600|Målevognfoto}}                                        | <WRAP>                 **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbaneveien, 4005 Stavanger \\ Strekning / Route: Oslo S - Kristiansand - Stavanger S, Sørlandsbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 598,7 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ \\ [[stasjoner:bilder_stavanger_hensetting|Bilder fra Stavanger hensetting]]  \\     [[stasjoner:stavanger_s|Stavanger stasjon]] \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                 </WRAP>  |
 | <WRAP>          {{:stasjoner:ssp:ko-002458-000-stavanger.png?600| Sporplan}}    \\                     </WRAP>  | <WRAP>                   \\   \\     {{stasjoner:kart:stavanger.png?600 | Kart over området}}                  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | | <WRAP>          {{:stasjoner:ssp:ko-002458-000-stavanger.png?600| Sporplan}}    \\                     </WRAP>  | <WRAP>                   \\   \\     {{stasjoner:kart:stavanger.png?600 | Kart over området}}                  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +| @aliceblue:**Stavanger **                                                                                           || @aliceblue:**Totalt 0 hensettingsplasser / <color grey> Total 0 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +| 1                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 2                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             |
 +| 3                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +| 4                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +| 7                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| Havnespor                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | I Tabellen nevnt som spor 8                                                                              |
 +| 20                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Spor til Paradis/Kvaleberg                                                                               |
 +++++
 +
 +
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 32: Linje 48:
  
  
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ 
-| 609                            | 327                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| 610                            | 80                                                                    |                                                                                                                                                                                                | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| 611                            | 80                                                                    |                                                                                                                                                                                                | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-| 612                            | 256,40                                                                |                                                                                                                                                                                                | Ja                                                | 120                                                                                                                                    | Ja                                                                           | Ja                                                              | Ja                                                  | Helsveist                                                  |                                                                             | Ja                                                      | Nei                                                                                                                                                                                                               | Ja                                                                                                                           | Ja /                                                                                                                                                                                                         | 
-++++ 
  
  
Linje 60: Linje 65:
  
 ++++ ++++
 +
 +
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS+
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Stavanger\\ <color grey> Service provider Stavanger</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Stavanger\\ <color grey> Service provider Stavanger</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                          | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color> 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                     |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                    NSB Trafikkservice AS                                                                 Dorota Wajgiel                                                                  +47 464 00 780                                                        <dorota.wajgiel-hedkvist@nsb.no>                                 | https://nsbtrafikkservice.no/                                       | 
 +| **Hovedrenhold**  \\ <color grey> Main Cleaning  </color>                                                         | NSB Trafikkservice AS                                                                  Dorota Wajgiel                                                                  | +47 464 00 780                                                        | <dorota.wajgiel-hedkvist@nsb.no>                                 | https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
  
 ++++ ++++
  
-++++ Tjenester / Services | 
-  
  
  
-| @aliceblue:<color black>** Tjeneste og tjenestetilbyder \\ <color grey> Service and Service provider</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |||||| 
-| <color black>** Tjeneste\\ <color grey> Service</color> **</color>                                                       | <color black>**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | 
-| Renhold \\ <color grey> Cleaning</color>                                                                                 | Trafikkservice                                                                       | Eme Amisi                                                                       | +47 916 69 565  - 916 69 587                                          |                                                                  |                                                                     | 
  
-+++++ 
 + 
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/stavanger.1581593990.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)