Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:steinkjer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:steinkjer [2019/01/25 08:07]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:steinkjer [2020/06/17 07:33] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Steinkjer hensetting ====== ====== Steinkjer hensetting ======
  
-| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:steinkjer_hensetting_forside_sor_sp_1-_sp_5.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}   | <WRAP>                      **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Strandveien 21, 7713 Steinkjer \\ Strekning / Route: Trondheim S - Bodø, Nordlandsbanen \\ Avstand fra Trondheim / Distance from Trondheim: 125,5 km \\ \\ **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\  \\ [[stasjoner:bilder_steinkjer_hensetting|Bilder fra Steinkjer hensetting]] \\ [[stasjoner:steinkjer|Steinkjer stasjon]]  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                   </WRAP> +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:steinkjer_hensetting_forside_sor_sp_1-_sp_5.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}             | <WRAP>                              **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Strandveien 21, 7713 Steinkjer \\ Strekning / Route: Trondheim S - Bodø, Nordlandsbanen \\ Avstand fra Trondheim / Distance from Trondheim: 125,5 km \\ \\ **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\  \\ [[stasjoner:bilder_steinkjer_hensetting|Bilder fra Steinkjer hensetting]] \\ [[stasjoner:steinkjer|Steinkjer stasjon]]  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                           </WRAP> 
-| <WRAP>          {{:stasjoner:ssp:ko-063127-000-steinkjer.png?600|Sporplan}}           \\                         </WRAP>  | <WRAP>                    \\   \\     {{stasjoner:kart:steinkjer.png?600 | Kart over området}}                      </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |+| <WRAP>        {{:stasjoner:ssp:ko-063127-000-steinkjer.png?600|Sporplan}}               \\                                 </WRAP>  | <WRAP>                            \\   \\     {{stasjoner:kart:steinkjer.png?600 | Kart over området}}                              </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
  
  
Linje 25: Linje 25:
  
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                     | +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                     | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color> +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service platform</color>  ^ Lengde Serviceplattform <color grey> Service platform length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color> 
-| 3                              | 296                                                                   | middelmerke spv 9                             | middelmerke spv 4                                                                                                                                | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Gjenomgåendespor                          | +| 3                              | 296                                                                   | middelmerke spv 9                             | middelmerke spv 4                                                                                                                                | Nei                                                       | 0                                                                             | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Gjenomgåendespor                          | 
-| 4                              | 221                                                                   | middelmerke spv 11                            | middelmerke spv 6                                                                                                                                | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Gjenomgåendespor                          | +| 4                              | 221                                                                   | middelmerke spv 11                            | middelmerke spv 6                                                                                                                                | Nei                                                       | 0                                                                             | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Gjenomgåendespor                          | 
-| 5                              | 157                                                                   | middelmerke spv 12                            | middelmerke spv 13                          |                                                                                                      | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Gjenomgåendespor                          | +| 5                              | 157                                                                   | middelmerke spv 12                            | middelmerke spv 13                          |                                                                                                      | Nei                                                       | 0                                                                             | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Gjenomgåendespor                          | 
-| 13                             | 50                                                                    | middelmerke spv 13                            | KO-SST-000696                                                                                                                                    | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Buttspor                                  |+| 13                             | 50                                                                    | middelmerke spv 13                            | KO-SST-000696                                                                                                                                    | Nei                                                       | 0                                                                             | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Buttspor                                  |
 ++++ ++++
  
Linje 54: Linje 54:
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
- 
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Steinkjer\\ <color grey> Service provider Steinkjer</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Steinkjer\\ <color grey> Service provider Steinkjer</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                     Elite AS                                                                               Trine Reitan                                                                    + 47 404 35 567                                                       <trine.reitan@elite.as>                                          https://www.elite.as/                                               |
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/steinkjer.1548403667.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)