Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stjordal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stjordal [2018/12/19 15:31]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:stjordal [2020/06/05 12:45] (nåværende versjon)
wesase
Linje 20: Linje 20:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                                          | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                                          | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                 ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Lengde ​Serviceplattform ​<color grey> Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                 ^ 
-| 4                              | 120                                                                   | middelmerke spv 13                            | KO-SST-000596 ​                              ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| 0                                                                     ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 ​| ​                                                           | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Buttspor. Spor stengt for trafikk ​                        | +| 4                              | 120                                                                   | middelmerke spv 13                            | KO-SST-000596 ​                              ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| 0                                                                             ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 ​| ​                                                           | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Buttspor. Spor stengt for trafikk ​                        | 
-| 5                              | 120                                                                   | middelmerke spv 13                            |                                             ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 100                                                                   ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 ​| ​                                                           | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Buttspor. Mangler sporstopper. Sporet stengt for trafikk ​ |+| 5                              | 120                                                                   | middelmerke spv 13                            |                                             ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                        | 100                                                                           ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 ​| ​                                                           | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / 0                                                                                  |                                                                           | Buttspor. Mangler sporstopper. Sporet stengt for trafikk ​ |
 ++++ ++++
- 
- 
- 
- 
  
  
 ++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations ​ | ++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations ​ |
  
-Det finnes ikke togvarmeanlegg på Stjørdal / Train pre-heating installations is not available at Stjørdal+** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Stjørdal ​i dag ** / //Train pre-heating installations is not available at Stjørdal// 
    
-| @aliceblue:​**Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |||||||| 
-^ **Anlegg\\ <color grey>​Pre-heating supply</​color>​** ​                                                                       |^ **Poster\\ <color grey>​Location and capacity</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|||||| 
-| Anleggsnr.\\ <color grey>​Identification number</​color> ​          | Kapasitet (kVA)\\ <color grey>​Capacity in (kVA)</​color> ​ | Postnr.\\ <color grey>​Stand number</​color> ​             | Internnr.\\ <color grey>​Local identity number</​color> ​ | Dekning (spornr.)\\ <color grey>​Serving track number</​color> ​ | Spenning (V)\\ <color grey>​Voltage in (V)</​color> ​ | Frekvens (Hz)\\ <color grey>​Frequency in (Hz)</​color> ​ | Ytelse (A)\\ <color grey>​Maximal continuous current in (A)</​color>​ \\  | 
-|                                                                  |                                                          |                                                         ​| ​                                                       |                                                               ​| ​                                                   |                                                        |                                                                        | 
  
 ++++ ++++
  
-++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
-| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Stjørdal\\ <color grey> Service provider Stjørdal</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| +++++ Tjeneste ​og tjenestetilbyder ​Service and Service provider | 
-| <color black>​** ​Tjeneste ​\\      <color grey> Service</color> **</​color> ​                                         | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> ​Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color>  ​+ 
-|                                                                                                                   ​| ​                                                                                       |                                                                                 ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     |+
  
 +| @aliceblue:<​color black>** Tjeneste og tjenestetilbyder Stjørdal\\ <color grey> Service and Service provider Stjørdal</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​||||||
 +| <color black>** Tjeneste\\ <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                                                       | <color black>​**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ |
 +| **Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                                                          | Elite AS                                                                             ​| ​                                                                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 | https://​www.elite.as/ ​                                              |
  
 ++++ ++++
 +
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/stjordal.1545233480.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)