Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:storen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:storen [2019/03/29 12:11]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:storen [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 37: Linje 37:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​           | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​           | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​    ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Lengde ​Serviceplattform ​<color grey> Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​    ^ 
-| 5                              | 251                                                                   | Sporsperre 4                                  | Sporsperre 7                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-303-J (1600) ​                                                                    ​| ​                                                                          | Hensetting lok, vogner, arbeidstog ​          | +| 5                              | 251                                                                   | Sporsperre 4                                  | Sporsperre 7                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-303-J (1600) ​                                                                    ​| ​                                                                          | Hensetting lok, vogner, arbeidstog ​          | 
-| 14                             | 195                                                                   | R6                                            | Sporstopper ​                                | 501                                               ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-303-J (1600) ​                                                                    ​| ​                                                                          | Hensetting gule maskiner ​                    | +| 14                             | 195                                                                   | R6                                            | Sporstopper ​                                | 501                                               ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-303-J (1600) ​                                                                    ​| ​                                                                          | Hensetting gule maskiner ​                    | 
-| 15                             | 364                                                                   | Sporsperre 8                                  | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting gule maskiner + Museums matriell ​ |+| 15                             | 364                                                                   | Sporsperre 8                                  | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting gule maskiner + Museums matriell ​ |
 ++++ ++++
  
 +++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations ​ |
  
 +** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Støren i dag ** / //Train pre-heating installations is not available at Støren// ​
 + 
  
 +++++
  
  
-++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations ​ | 
  
-Det finnes ikke togvarmeanlegg på Støren / Train pre-heating installations is not available at Støren 
-  
-| @aliceblue:​**Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |||||||| 
-^ **Anlegg\\ <color grey>​Pre-heating supply</​color>​** ​                                                                       |^ **Poster\\ <color grey>​Location and capacity</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|||||| 
-| Anleggsnr.\\ <color grey>​Identification number</​color> ​          | Kapasitet (kVA)\\ <color grey>​Capacity in (kVA)</​color> ​ | Postnr.\\ <color grey>​Stand number</​color> ​             | Internnr.\\ <color grey>​Local identity number</​color> ​ | Dekning (spornr.)\\ <color grey>​Serving track number</​color> ​ | Spenning (V)\\ <color grey>​Voltage in (V)</​color> ​ | Frekvens (Hz)\\ <color grey>​Frequency in (Hz)</​color> ​ | Ytelse (A)\\ <color grey>​Maximal continuous current in (A)</​color>​ \\  | 
-|                                                                  |                                                          |                                                         ​| ​                                                       |                                                               ​| ​                                                   |                                                        |                                                                        | 
  
-++++ 
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/storen.1553861481.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)