Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:trondheim

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:trondheim [2018/12/19 15:42]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:trondheim [2020/06/05 12:10] (nåværende versjon)
wesase
Linje 1: Linje 1:
 ====== Trondheim hensetting ====== ====== Trondheim hensetting ======
-| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​trondheim_s_5_hensettingssporene_11_12_13_26.jpg?​600|Foto:​ Jernbanedirektoratet}} ​                                                                                                             | <​WRAP> ​                                   **Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Fosenkaia 1, 7010 Trondheim \\ Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 552,85 km \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ ​    ​[[stasjoner:​bilder_trondheim_hensetting|Bilder fra Trondheim hensetting]] \\  [[vedlegg:​verksteder:​brattora|Brattøra verksted]]\\ ​ [[stasjoner:​trondheim_s|Trondheim S stasjon]] ​ \\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                 </​WRAP> ​ | +| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​trondheim_s_5_hensettingssporene_11_12_13_26.jpg?​600|Foto:​ Jernbanedirektoratet}} ​                                                                                                                         | <​WRAP> ​                                         **Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Fosenkaia 1, 7010 Trondheim \\ Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 552,85 km \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ ​    ​[[stasjoner:​bilder_trondheim_hensetting|Bilder fra Trondheim hensetting]] \\  [[vedlegg:​verksteder:​brattora|Brattøra verksted]]\\ ​ [[stasjoner:​trondheim_s|Trondheim S stasjon]] ​ \\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                       </​WRAP> ​ | 
-| <​WRAP> ​                                  ​{{:​stasjoner:​ssp:​tr.105557-trondheim.png?​600| Sporplan }} {{ :​stasjoner:​ssp:​symboloversikt_banenor_ns_ssp.png?​linkonly |Tegnforklaring}} ​  ​\\ ​                                      ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                   \\  \\     ​{{stasjoner:​kart:​trondheim.png?​600 | Kart over om\\ rådet}} ​                                    ​</​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |+| <​WRAP> ​                                        ​{{:​stasjoner:​ssp:​tr.105557-trondheim.png?​600| Sporplan }} {{ :​stasjoner:​ssp:​symboloversikt_banenor_ns_ssp.png?​linkonly |Tegnforklaring}} ​  ​\\ ​                                            ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                         \\  \\     ​{{stasjoner:​kart:​trondheim.png?​600 | Kart over om\\ rådet}} ​                                          ​</​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
  
  
Linje 70: Linje 70:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   ​| ​                                                             | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   ​| ​                                                             | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                                                                                                                          ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                    ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Lengde ​Serviceplattform ​<color grey> Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                                                                                                                          ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                    ^ 
-| 1                              | 124                                                                   | Sporveksel ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av Motorvogner ​                                   | +| 1                              | 124                                                                   | Sporveksel ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av Motorvogner ​                                   | 
-| 1                              | 66                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Tidligere hensetting av beredskapsvogn. ​                     | +| 1                              | 66                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Tidligere hensetting av beredskapsvogn. ​                     | 
-| 1                              | 135                                                                   | Middel ​                                       | Spv. 245                                    |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av EL - lokomotiver. ​                             | +| 1                              | 135                                                                   | Middel ​                                       | Spv. 245                                    |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av EL - lokomotiver. ​                             | 
-| 1                              | 98                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av  Motorvogner ​                                  | +| 1                              | 98                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av  Motorvogner ​                                  | 
-| 1                              | 32                                                                    | Middel ​                                       | Middel ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting Motorvogner ​                                      | +| 1                              | 32                                                                    | Middel ​                                       | Middel ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting Motorvogner ​                                      | 
-| 1                              | 21                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting EL - lokomotiver ​                                 | +| 1                              | 21                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting EL - lokomotiver ​                                 | 
-| 2                              | 55                                                                    | Sporveksel ​                                   | Verkstedspor ​                               |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103,​ Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104,​ Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105,​ Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432,​ 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433,​ 3 400V 50 Hz}  | Hensetting Motorvogner ​                                      | +| 2                              | 55                                                                    | Sporveksel ​                                   | Verkstedspor ​                               |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103,​ Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104,​ Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105,​ Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432,​ 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433,​ 3 400V 50 Hz}  | Hensetting Motorvogner ​                                      | 
-| 2                              | 188                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103,​ Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104,​ Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105,​ Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432,​ 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433,​ 3 400V 50 Hz}  | Hensetting div. vognmatriell ​                                | +| 2                              | 188                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103,​ Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104,​ Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105,​ Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432,​ 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433,​ 3 400V 50 Hz}  | Hensetting div. vognmatriell ​                                | 
-| 5                              | 183                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting div. vognmatriell ​                                | +| 5                              | 183                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting div. vognmatriell ​                                | 
-| 6                              | 155                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting av Diesellokomotiver ​                             | +| 6                              | 155                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting av Diesellokomotiver ​                             | 
-| 7                              | 105                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000417,​ Varmepost 4 Trafo 2 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting matriell fra Diagnose stasjon. ​                   | +| 7                              | 105                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000417,​ Varmepost 4 Trafo 2 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting matriell fra Diagnose stasjon. ​                   | 
-| 10                             | 466                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000435,​ 1 400V 50 Hz}                                                                                                                                                                     | Hensetting av godsvogner ​                                    | +| 10                             | 466                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000435,​ 1 400V 50 Hz}                                                                                                                                                                     | Hensetting av godsvogner ​                                    | 
-| 21                             | 69                                                                    | R273                                          | Sporstopper ​                                | 553,​05 ​                                           |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-391-J (2914                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting lok, motorvogner,​ gule maskiner, vogner ​          | +| 21                             | 69                                                                    | R273                                          | Sporstopper ​                                | 553,​05 ​                                           |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-391-J (2914                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting lok, motorvogner,​ gule maskiner, vogner ​          | 
-| 22                             | 79                                                                    | R271                                          | Sporstopper ​                                | 553,​05 ​                                           |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-392-J (2914) ​                                                                    ​| ​                                                                                                                                                                                                  | Hensetting lok, motorvogner,​ gule maskiner, vogner ​          | +| 22                             | 79                                                                    | R271                                          | Sporstopper ​                                | 553,​05 ​                                           |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-392-J (2914) ​                                                                    ​| ​                                                                                                                                                                                                  | Hensetting lok, motorvogner,​ gule maskiner, vogner ​          | 
-| 23                             | 102                                                                   | R174                                          | Sporstopper ​                                | 552,​70 ​                                           |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Røros motorvogn slipper av pasasjerer på plattform spor 23.  | +| 23                             | 102                                                                   | R174                                          | Sporstopper ​                                | 552,​70 ​                                           |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Røros motorvogn slipper av pasasjerer på plattform spor 23.  | 
-| 24                             | 93                                                                    | R196                                          | Sporstopper ​                                | 552,​50 ​                                           |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting lokomotiver/​vogner. ​                              | +| 24                             | 93                                                                    | R196                                          | Sporstopper ​                                | 552,​50 ​                                           |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting lokomotiver/​vogner. ​                              | 
-| 26                             | 486                                                                   | R236                                          | R185                                        | 551,​90 ​                                           | 552,​50 ​                                            | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist ​                                                 | Ja                                                                          | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-396-J og 11-398-J ​                                                               | {EL-TVP-000427,​ TVP 26-01}, {EL-TVP-000428,​ TVP 26-02} ​                                                                                                                                           | Planovergang - 4 meter, hensetting Signatur ​                 | +| 26                             | 486                                                                   | R236                                          | R185                                        | 551,​90 ​                                           | 552,​50 ​                                            | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist ​                                                 | Ja                                                                          | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-396-J og 11-398-J ​                                                               | {EL-TVP-000427,​ TVP 26-01}, {EL-TVP-000428,​ TVP 26-02} ​                                                                                                                                           | Planovergang - 4 meter, hensetting Signatur ​                 | 
-| 31                             | 53                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting skiftelok ​                                        | +| 31                             | 53                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting skiftelok ​                                        | 
-| 55                             | 96                                                                    | 161                                           | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting av div. maskinellt utstyr og vogner ​              |+| 55                             | 96                                                                    | 161                                           | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​| Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting av div. maskinellt utstyr og vogner ​              |
 ++++ ++++
  
Linje 129: Linje 129:
 ++++ ++++
  
-++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
-| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Trondheim\\ <color grey> Service provider Trondheim</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| 
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                           | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | 
-|                                                                                                                     ​| ​                                                                                       |                                                                                 ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     | 
  
  
-+++++++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
  
 +| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Trondheim ​  \\ <color grey> Service provider Trondheim</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||
 +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                              | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ |
 +| **Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                                       | Elite AS                                                                               | Geir Hammer ​                                                                    | +47 916 60 433                                                        | <​geir.hammer@elite.as> ​                                          | https://​www.elite.as/ ​                                              |
 +| **Hovedrenhold** ​ \\ <color grey> Main Cleaning ​ </​color> ​                                                             | Elite AS                                                                               | Geir Hammer ​                                                                    | +47 916 60 433                                                        | <​geir.hammer@elite.as> ​                                          | https://​www.elite.as/ ​                                              |
  
-++++ Tjenester / Services| ​ 
  
-| @aliceblue:<​color black>​**Tjenester levert av Trafikkservice\\ <color grey>​Services delivered by Trafikkservice</​color>​**</​color> ​                           || +++++ 
-| Daglig renhold\\ <color grey>​Daily cleaning</​color> ​                                                                               |  <color green>​✔</​color> ​ | +
-| Hovedrenhold\\ <color grey>​Main cleaning</​color> ​                                                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​ | +
-| **Tori Anne Krogh Johnsen ​  ​Telefon / Telephone  ​+47 916 72 390 - 916 72 383**                                                                               || +
-++++      ​+
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/trondheim.1545234122.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)