Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:trondheim

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:trondheim [2018/12/19 15:39]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:trondheim [2018/12/19 15:42] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 70: Linje 70:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        ​+| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          |                                                         ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   ​| ​                                                             ​
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ​^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                                                                                                                          ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                    ​
-                               |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​|                                                     ​| ​                                                                                                                                       ​                                                        ​                                                        ​                                                                                                ​                                                          ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​                                          ​+1                              | 124                                                                   | Sporveksel ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av Motorvogner ​                                   | 
-|                                |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​|                                                     ​| ​                                                                                                                                       ​                                                        ​                                                        ​                                                                                                ​                                                          ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​|                                           |+| 1                              | 66                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       | Nei                                             ​| Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Tidligere hensetting av beredskapsvogn. ​                     | 
 +| 1                              | 135                                                                   | Middel ​                                       | Spv. 245                                    ​|                                                   ​| ​                                                   ​| Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting av EL - lokomotiver. ​                             | 
 +| 1                              | 98                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                |                                                   |                                                    | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                             Nei                                                                          ​Nei                                                             Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Nei                                                                                                                          ​Nei /                                                                                    ​{EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        ​Hensetting av  Motorvogner ​                                  | 
 +| 1                              | 32                                                                    | Middel ​                                       | Middel ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting Motorvogner ​                                      
 +1                              | 21                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 11-373-J (2781) ​                                                                    | {EL-TVP-000434,​ Varmepost 1 Trafo 1 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting EL - lokomotiver ​                                 | 
 +| 2                              | 55                                                                    | Sporveksel ​                                   | Verkstedspor ​                               |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103,​ Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104,​ Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105,​ Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432,​ 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433,​ 3 400V 50 Hz}  | Hensetting Motorvogner ​                                      | 
 +| 2                              | 188                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       | Nei                                             ​| Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000103,​ Varmepost 6 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000104,​ Varmepost 7 Trafo 2 - EB2}, {EL-TVP-000105,​ Varmepost 3 Trafo 2 - EB1}, {EL-TVP-000432,​ 2 400V 50 Hz}, {EL-TVP-000433,​ 3 400V 50 Hz}  | Hensetting div. vognmatriell ​                                | 
 +| 5                              | 183                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   ​| Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting div. vognmatriell ​                                | 
 +| 6                              | 155                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                |                                                   |                                                    | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                             Nei                                                                          ​Nei                                                             Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Nei                                                                                                                          ​Nei /                                                                                    ​                                                                                                                                                                                                  ​Hensetting av Diesellokomotiver ​                             ​| 
 +| 7                              | 105                                                                   | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000417,​ Varmepost 4 Trafo 2 - EB2}                                                                                                                                                        | Hensetting matriell fra Diagnose stasjon. ​                   | 
 +| 10                             | 466                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Helsveist ​                                                 | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000435,​ 1 400V 50 Hz}                                                                                                                                                                     | Hensetting av godsvogner ​                                    | 
 +| 21                             | 69                                                                    | R273                                          | Sporstopper ​                                | 553,​05 ​                                           |                                                    | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-391-J (2914                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting lok, motorvogner,​ gule maskiner, vogner ​          | 
 +| 22                             | 79                                                                    | R271                                          | Sporstopper ​                                | 553,​05 ​                                           |                                                    | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-392-J (2914) ​                                                                    ​| ​                                                                                                                                                                                                  | Hensetting lok, motorvogner,​ gule maskiner, vogner ​          | 
 +| 23                             | 102                                                                   | R174                                          | Sporstopper ​                                | 552,​70 ​                                           |                                                    | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Røros motorvogn slipper av pasasjerer på plattform spor 23.  | 
 +| 24                             | 93                                                                    | R196                                          | Sporstopper ​                                | 552,​50 ​                                           |                                                    | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting lokomotiver/​vogner. ​                              | 
 +| 26                             | 486                                                                   | R236                                          | R185                                        | 551,​90 ​                                           | 552,​50 ​                                            | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist ​                                                 | Ja                                                                          | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 11-396-J og 11-398-J ​                                                               | {EL-TVP-000427,​ TVP 26-01}, {EL-TVP-000428,​ TVP 26-02} ​                                                                                                                                           | Planovergang - 4 meter, hensetting Signatur ​                 | 
 +| 31                             | 53                                                                    | Middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting skiftelok ​                                        | 
 +| 55                             | 96                                                                    | 161                                           ​| Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Hensetting av div. maskinellt utstyr og vogner ​              |
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/trondheim.txt · Sist endret: 2018/12/19 15:42 av wesase