Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:voss

Voss hensetting

Foto Atle Einarson

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Stasjonsvegen 5, 5700 Voss
Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 385,32 km

Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Bilder fra Voss hensetting
Voss verksted
Voss stasjon
Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view

Sporplan


 Kart over området

Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan / Description of the tracks in the schematic track plan

Sportabell / Track table

Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations

Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider

vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/voss.txt · Sist endret: 2020/11/04 11:08 av wesase