Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:voss

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:voss [2019/04/26 08:58]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:voss [2020/11/04 11:08]
wesase [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
 | {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:voss_1_hensetting_forside_sporene_23_20_21_22.jpg?600|Foto Atle Einarson}}                                                            | <WRAP>                                                           **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Stasjonsvegen 5, 5700 Voss \\ Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 385,32 km \\ \\ **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\     [[stasjoner:bilder_voss_hensetting|Bilder fra Voss hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:voss|Voss verksted]]\\  [[stasjoner:voss|Voss stasjon]] \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                                       </WRAP>  |   | | {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:voss_1_hensetting_forside_sporene_23_20_21_22.jpg?600|Foto Atle Einarson}}                                                            | <WRAP>                                                           **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Stasjonsvegen 5, 5700 Voss \\ Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 385,32 km \\ \\ **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\     [[stasjoner:bilder_voss_hensetting|Bilder fra Voss hensetting]] \\  [[vedlegg:verksteder:voss|Voss verksted]]\\  [[stasjoner:voss|Voss stasjon]] \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                                       </WRAP>  |   |
 | <WRAP>                                         {{:stasjoner:ssp:ko-003504-000-voss.png?600|Sporplan}}                    \\                                         </WRAP>  | <WRAP>                                      \\     {{stasjoner:kart:voss.png?600 | Kart over området}}                                            </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | | <WRAP>                                         {{:stasjoner:ssp:ko-003504-000-voss.png?600|Sporplan}}                    \\                                         </WRAP>  | <WRAP>                                      \\     {{stasjoner:kart:voss.png?600 | Kart over området}}                                            </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +| @aliceblue:**Voss**                                                                                                 || @aliceblue:**Totalt 6 hensettingsplasser / <color grey> Total 6 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +| 7                                           | 115                                                                    | 1                                                                                                  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +| 10                                          | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Ikke i bruk                                                                                              |
 +| 15                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 20                                          | 229                                                                    | 2                                                                                                  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +| 21                                          | 101                                                                    | 1                                                                                                  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                               | Feil sporlengde! Er plass til 1 x 110 meters kjøretøy                                                    |
 +| 22                                          | 76                                                                     | 1                                                                                                  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Er plass til 1 x 110 meters kjøretøy bak sperren, men sperrer for spor 21.                               |
 +| 23                                          | 124                                                                    | 1                                                                                                  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +++++
 +
  
  
Linje 26: Linje 41:
 ++++ ++++
  
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**           | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  |   | 
-| 7                              | 115                                                                   | R23                                           | R28                                         | 385,2590                                          | 385,1450                                           | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 23-652-J                                                                            | {EL-TVP-000456, TVP5}                                                                                                 | 
-| 10                             | 136                                                                   | R26                                           | endebutt                                    | 385,1030                                          |                                                    | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 23-655-J                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 20                             | 229                                                                   | R12                                           | endebutt                                    | 385,62                                            |                                                    | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 23-662-J                                                                            | {EL-TVP-000414, TVP 3}, {EL-TVP-000415, TVP 4}                            |                                             | 
-| 21                             | 101                                                                   | R14                                           | endebutt                                    | 385,5630                                          |                                                    | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 23-664-J                                                                            | {EL-TVP-000413, TVP 2}                                                    |                                             | 
-| 22                             | 76                                                                    | Sporsperre                                    | endebutt                                    |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 23-661-J                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 23                             | 124                                                                   | sporsperre                                    | endebutt                                    |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 23-664-J                                                                            | {EL-TVP-000412, TVP 1}                                                    |                                             | 
-++++ 
  
  
Linje 52: Linje 53:
 ^ **Anlegg\\ <color grey>Pre-heating supply</color>**                                                                        |^ **Poster\\ <color grey>Location and capacity</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |||||| ^ **Anlegg\\ <color grey>Pre-heating supply</color>**                                                                        |^ **Poster\\ <color grey>Location and capacity</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||
 | Anleggsnr.\\ <color grey>Identification number</color>           | Kapasitet (kVA)\\ <color grey>Capacity in (kVA)</color>  | Postnr.\\ <color grey>Stand number</color>              | Internnr.\\ <color grey>Local identity number</color>  | Dekning (spornr.)\\ <color grey>Serving track number</color>  | Spenning (V)\\ <color grey>Voltage in (V)</color>  | Frekvens (Hz)\\ <color grey>Frequency in (Hz)</color>  | Ytelse (A)\\ <color grey>Maximal continuous current in (A)</color> \\  | | Anleggsnr.\\ <color grey>Identification number</color>           | Kapasitet (kVA)\\ <color grey>Capacity in (kVA)</color>  | Postnr.\\ <color grey>Stand number</color>              | Internnr.\\ <color grey>Local identity number</color>  | Dekning (spornr.)\\ <color grey>Serving track number</color>  | Spenning (V)\\ <color grey>Voltage in (V)</color>  | Frekvens (Hz)\\ <color grey>Frequency in (Hz)</color>  | Ytelse (A)\\ <color grey>Maximal continuous current in (A)</color> \\  |
-| EL-TVA-000145                                                    |                                                          | EL-TVP-000412                                           | TVP 1                                                  | 23                                                            | 1000                                               | 50                                                     630                                                                    | +| EL-TVA-000145                                                    |                                                          | EL-TVP-000412                                           | TVP 1                                                  | 23                                                            | 1000                                               | 50                                                     300                                                                    | 
-|                                                                  |                                                          | EL-TVP-000413                                           | TVP 2                                                  | 21                                                            | 1000                                               | 50                                                     630                                                                    | +|                                                                  |                                                          | EL-TVP-000413                                           | TVP 2                                                  | 21                                                            | 1000                                               | 50                                                     300                                                                    | 
-|                                                                  |                                                          | EL-TVP-000414                                           | TVP 3                                                  | 20                                                            | 1000                                               | 50                                                     630                                                                    | +|                                                                  |                                                          | EL-TVP-000414                                           | TVP 3                                                  | 20                                                            | 1000                                               | 50                                                     300                                                                    | 
-|                                                                  |                                                          | EL-TVP-000415                                           | TVP 4                                                  | 20                                                            | 1000                                               | 50                                                     630                                                                    |+|                                                                  |                                                          | EL-TVP-000415                                           | TVP 4                                                  | 20                                                            | 1000                                               | 50                                                     300                                                                    | 
 +|                                                                  |                                                          | EL-TVP-000456                                           | TVP5                                                   | 7                                                             | 1000                                               | 50                                                     | 300                                                                    |
  
 ++++ ++++
 +
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Voss\\ <color grey> Service provider Voss</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Voss\\ <color grey> Service provider Voss</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                  | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                  | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                           Elite AS                                                                               Geir Hammer                                                                     +47 916 60 433                                                        <geir.hammer@elite.as>                                           https://www.elite.as/                                               |
  
 ++++ ++++
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/voss.txt · Sist endret: 2020/11/04 11:08 av wesase