Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder

Driftsbanegårder og hensettingsspor

Alle spor / All tracks per 2.6.2020 Kilde / Source BaneData

Togvarme / Train pre-heating per 2.6.2020 Kilde / Source BaneData

* Under utarbeidelse / In working progress

Driftsbanegård Et sted for driftspausebasert vedlikehold, mindre reparasjoner og komponentbytte. Omfatter også driftspausebasert hensetting og serviceanlegg for dette.
Driftspause Ventetid ved utgangs- og endestasjoner hvor toget ikke er tilgjengelig for passasjerer
Driftspausebasert hensetting Kjøretøy som hensettes for en tidsbegrenset periode. Begrepet benyttes der det på forhånd er kjent både når togsettet vil ankomme driftsbanegården og når det skal forlate den, enten det er bevoktet eller ikke.
Hensetting Kjøretøy som settes bort på ubestemt tid
Hensettingsområde Et sted for hensetting uten noen form for vedlikehold av materiellet
Hensettingsplass Del av hensettingsspor hvor ett togsett kan hensettes
Hensettingsspor Spor beregnet for hensetting

Symboloversikt Skjematiske sporplaner

Baner / Lines

Hensetting

vedlegg/driftsbanegarder_hensetting_verksteder.txt · Sist endret: 2020/06/02 12:35 av wesase