Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:oslo_s_haven

Oslo S/Haven

Foto: Øystein Grue

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo
Strekning / Route: Oslo S - Dal, Hovedbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 0,27 km

Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280

Bilder fra Oslo Haven
Oslo S stasjon
Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view

Sporplan Oslo SHensettingsspor Oslo S/Haven

Oslo S/Haven Totalt 4 hensettingsplasser /
Spornr.
Hensettings-lengde

(m)
Antall 110 m hensettingsplasser
KL-anlegg

Service-plattform
Sportilgang med bil
Toalet-tømming til stasjonært anlegg
Vann-fylling
Togvarme-anlegg

Merknader om begrensninger og funksjoner

1 170 1
2 118 1
3 118 1
4 111 1
Spor/Track Energiforsyning/Power supply Merknader/Comments
Nr.
Lengde

(m)
Fra signal
Til signal
Ramper
KL-anlegg

Togvarmeposter

1 168
2 115
3 115
4 115

Det finnes ikke togvarmeanlegg i Haven Train pre-heating installations is not available at Haven

Det utføres ikke servicefunksjoner på Oslo Haven hensetting / No service functions are exercised on Oslo Haven storage siding

vedlegg/driftsbanegarder_hensetting_verksteder/oslo_s_haven.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)