Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:elektrifiserte_linjer

Elektrifiserte linjer og togstrøm / Electrified Lines and Train currentFølgende kart gir en oversikt over:

  • Elektrifiserte -/Ikke elektrifiserte linjer, samt strømavtaker lengde
  • Maksimal togstrøm/Strømforbruk
  • Maksimal togstrøm/Regenerativ bremsing

Angitte grenseverdier gjelder samlet strøm for alle strømavtakere i samme tog.


The following maps give an overview on:

  • Electrified -/None electrified Lines together with pantograph length
  • Maximum Train Current in Tractive Mode
  • Maximum Train Current in Regenerative Mode

Specified current limits applies to the combined current of all pantographs in the same train.


vedlegg/elektrifiserte_linjer.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)