Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:elektrifiserte_linjer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

vedlegg:elektrifiserte_linjer [2017/03/21 08:41]
vedlegg:elektrifiserte_linjer [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +====== Elektrifiserte linjer og togstrøm / Electrified Lines and Train current ======
 +
 +\\
 +
 +{{:vedlegg:bane_elektrifisert.jpg|}}
 +
 +\\
 +
 +
 +Følgende kart gir en oversikt over:
 +
 +  * Elektrifiserte -/Ikke elektrifiserte linjer, samt strømavtaker lengde
 +  * Maksimal togstrøm/Strømforbruk
 +  * Maksimal togstrøm/Regenerativ bremsing
 +
 +Angitte grenseverdier gjelder samlet strøm for alle strømavtakere i samme tog.
 +
 +\\
 +
 +//The following maps give an overview on: 
 +//
 +  * Electrified -/None electrified Lines together with pantograph length
 +  * Maximum Train Current in Tractive Mode
 +  * Maximum Train Current in Regenerative Mode
 +
 +//Specified current limits applies to the combined current of all pantographs in the same train.
 +
 +//
 +
 +\\
 +
 +{{:vedlegg:vedlegg_3.3.2.6_elektrifiserte_linjer_1.jpg|}}
 +
 +\\
 +\\
 +
 +{{:vedlegg:vedlegg_3.3.2.6_elektrifiserte_linjer_2.jpg|}}
 +
 +\\
 +\\
 +
 +{{:vedlegg:vedlegg_3.3.2.6_elektrifiserte_linjer_3.jpg|}}