Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:godsterminaler

Godsterminaler / Freight Terminals

Bane NORs 12 godsterminaler er delt inn i tre regioner; nord, sør/vest og øst. Her finnes følgende informasjon om hver enkelt godsterminal:

Bane NOR has 12 freight terminals divided into three regions; north, south/west and east. The following information is about each freight terminal:

  • Adresse og kontakter / Address and contacts
  • Avganger og ankomster / Departures and arrivals
  • Sporplan / Rail plan
  • Sportabell / Track table
  • Lastebærere / Carriers
  • Terminaltjenester / Terminal services

Godsterminalene: / Freight Terminals

Palmafoss Beredskapsterminal for gods

vedlegg/godsterminaler.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)