Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:havneterminaler:larvik_revet

Larvik Revet havnespor

Havnespor / Port tracks Informasjon / Information
Larvik, Revet
Tilknyttet nasjonalt nett / Connected to the national rail network
I drift / In operation Ikke i drift / Not in operation
Posisjon (WGS 84) / Position 59.04236º N, 10.05748º Ø
Eier / Owner Larvik kommune
Sporeier / Track owner; Bane NOR / Private Privat
Terminaloperatør/bruker / Terminal operator/User Larvik Havn
Nettside / Website http://www.larvik.havn.no/
Tjenester / Services http://www.larvik.havn.no/trafikk-og-tjenester/virksomheter/
Priser / Carges https://larvik.havn.no/priser/category986.html
Kontaktperson terminaloperatør / Contact person terminal operator Jan Fredrik Jonas
E-post / Email jfj@larvik.havn.no
Telefon / Phone + 47 907 28 077
Bane / Line Vestfoldbanen
Banesjef / Permanent way superintendent Bjørn Ståle Varnes
E-post / Email bjorn.stale.varnes@banenor.no
Merknader / Notes Alle spor unntatt Revet er fjernet. Planer foreligger for utbygging av nye jernbanespor til kaien. Ny godsterminal i Larvik havn.

vedlegg/havneterminaler/larvik_revet.txt · Sist endret: 2020/11/19 22:11 av wesase