Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:havneterminaler:narvik_fagernes

Narvik havn, Fagernes havnespor

Havnespor / Port tracks Informasjon / Information
Narvik, Fagernes
Tilknyttet nasjonalt nett / Connected to the national rail network
I drift / In operation
Posisjon (WGS 84) / Position 68.41523º N, 17.42410º Ø
Sporplan Narvik Havn Nord Sporplan
Sporplan Narvik Havn Sør Sporplan
Togvarmeposter Narvik Havn Togvarmeanlegg
Eier / Owner Narvik Havn KF
Sporeier / Track owner; Bane NOR / Private Privat
Terminaloperatør/bruker / Terminal operator/User Narvik Havn KF
Nettside / Website https://www.narvikhavn.no/
Tjenester / Services https://www.narvikhavn.no/vaare-tjenester.aspx
Priser / Carges https://www.narvikhavn.no/vaare-tjenester/priser-og-vilkaar.aspx
Kontaktperson terminaloperatør / Contact person terminal operator Øistein Kaarbø
E-post / Email ok@narvikhavn.no
Telefon / Phone + 47 919 18 871
Bane / Line Ofotbanen
Banesjef / Permanent way superintendent Knut Karlsen
E-post / Email knut.karlsen@banenor.no
Merknader / Notes Sporeier (kaispor 1 og 2) er Narvik havn. Bruker er de godsselskapene som kjører på Ofotbanen (CargoNet og Green Cargo) og terminalopratør (Railcombi).

vedlegg/havneterminaler/narvik_fagernes.txt · Sist endret: 2020/11/04 11:33 av wesase