Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:internasjonal_profil

Internasjonal profil / International Loading Gauge

Semihengere som skal transporteres på jernbanevogner må være bygd i henhold til kravene i UIC-596-5 når det gjelder ytre mål. Et eksempel på semihengeropplasting på jernbanevogn.

Semi trailers which are to be transported on railway wagons must be built according to the UIC-596-5 requirements with regard to external dimensions. An example of loading a semitrailer on a railway wagon.

Standard vognhøyde (skinneoverkant – gulv i hjulbrønn) er 33 cm. Avstanden «a» mellom gulvet på hjulbrønn og ”king pin” på en standardvogn er 113 cm.

Profilet er «firkantet» og beskriver en statisk bredde på 260 cm fra 33 cm til 440 cm over skinnetopp. Dette er vist nedenfor.

Semihengeren i eksemplet over merkes P 77 hvis bredden er maks. 2,50 m. Den merkes P 407 hvis bredden er mellom 2,50 m og 2,60 m.

The height of a standard wagon (top of rail – floor of wheel recess) is 33 cm. The distance ”a” between the floor of the wheel recess and the king pin on a standard wagon is 113 cm. The gauge is ”rectangular” and specifies a static width of 260 cm from 33 cm to 440 cm above the top of the rail. This is shown below. The semi trailer in the above exampel is labelled P 77 if max. width is 2,50 m. It is labelled P 407 if the width is between 2,50 m and 2,60 m.

Følgende kart viser hvilke internationale lasteprofiler for semihengere og containere som er spesifisert for det nasjonale jernbanenettet.

The following maps shown the international loading gauges of semi trailers and containers that are specified for the national railway network.

vedlegg/internasjonal_profil.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)