Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:internasjonal_profil

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

vedlegg:internasjonal_profil [2017/03/21 08:41]
vedlegg:internasjonal_profil [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +====== Internasjonal profil / International Loading Gauge ======
 +
 +Semihengere som skal transporteres på jernbanevogner må være bygd i henhold til kravene i UIC-596-5 når det gjelder ytre mål.
 +Et eksempel på semihengeropplasting på jernbanevogn.
 +
 +
 +//Semi trailers which are to be transported on railway wagons must be built according to the UIC-596-5 requirements with regard to external dimensions.
 +//
 +An example of loading a semitrailer on a railway wagon.
 +
 +{{:vedlegg:internasjonal_profil.jpg|}}
 +
 +Standard vognhøyde (skinneoverkant – gulv i hjulbrønn) er 33 cm.
 +Avstanden "a" mellom gulvet på hjulbrønn og ”king pin” på en standardvogn er 113 cm.
 +
 +Profilet er "firkantet" og beskriver en statisk bredde på 260 cm fra 33 cm til 440 cm over skinnetopp. Dette er vist nedenfor. 
 +
 +Semihengeren i eksemplet over merkes **P 77** hvis bredden er maks. 2,50 m. Den merkes **P 407** hvis bredden er mellom 2,50 m og 2,60 m.
 +
 +//The height of a standard wagon (top of rail – floor of wheel recess) is 33 cm.
 +
 +The distance ”a” between the floor of the wheel recess and the king pin on a standard wagon is 113 cm.
 +
 +The gauge is ”rectangular” and specifies a static width of 260 cm from 33 cm to 440 cm above the top of the rail. This is shown below.
 +
 +The semi trailer in the above exampel is labelled **P 77** if max. width is 2,50 m. It is labelled **P 407** if the width  is between 2,50 m and 2,60 m.//
 +
 +
 +{{:vedlegg:skinnetopp.png|}}
 +
 +Følgende kart viser hvilke internationale lasteprofiler for semihengere og containere som er spesifisert for det nasjonale jernbanenettet.
 +
 +//The following maps shown the international loading gauges of semi trailers and containers that are specified for the national railway network.//
 +
 +{{:vedlegg:lastetilfeller_kart_1.jpg|}}
 +
 +{{:vedlegg:lastetilfeller_kart_2.jpg|}}