Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:linjehastighet

Linjehastighet / Line Speed

Banenettverk hastighet

Kilde / Source: BaneData 31.1.2020

Grafer og profiler linjehastighet / Graphs line speed

Bane NOR benytter alltid korteste distanse ved kilometrering mellom sentrale steder langs linjen. I fremstilling av de grafiske hastighetskartene referer den vannrette X-aksen alltid til korteste kjørevei.

Grafene viser kun hastigheter med kilometerretning, slik at de blir så enkle og leselige som mulig.
Det gis kun informasjon i disse grafene om hastigheter i hovedtogspor, ikke i avviksspor.

Profilene inkluderer både Regulær hastighet og Tilleggshastighet som er gjengitt med separate kurver.
Hastighet for krengetog kan være høyere enn Tilleggshastigheten og vises i egen kurve hvor dette er angitt.
Se Bane NORs tekniske regelverk, Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé, avsnitt 3.2

Linjehastighet

Revisjon pr. August 2018
Kilde : BaneData

Bane NOR always uses the shortest distance between central places when measuring distances alongside railway tracks.
Declaring such graphical maps the horizontal X-axis does always scale the shortest distance.
The graphs show only speeds of mileage to make them as simple and readable as possible.
This information is provided for speeds in the main track, not in deviation track. Profiles include both Regular Speed and Add-On Speed, which are displayed with separate curves.
The speed of the Tilting train can be higher than the additional speed and is displayed in its own curve where this is specified.
See Bane NORs tekniske regelverk, Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé, avsnitt 3.2
Revised pr. August 2018
Source : Bane NORs Infrastructur Register Banedata

Definerte strekninger / Defined routes

Baner/Strekninger - Line/Distances

Hovedbanen

 • Oslo S - Eidsvoll
 • Lillestrøm - Eidsvoll via Gardermoen

Gardermobanen

 • Oslo S - Eidsvoll

Dovrebanen

 • Eidsvoll – Lillehammer
 • Lillehammer – Vinstra
 • Vinstra – Dombås
 • Dombås – Oppdal
 • Oppdal – Trondheim S

Nordlandsbanen

 • Trondheim S – Steinkjer
 • Steinkjer – Grong
 • Grong- Majavatn
 • Majavatn – Mo i Rana
 • Mo i Rana – Rognan
 • Rognan - Bodø

Raumabanen

 • Dombås – Åndalsnes

Meråkerbanen

 • Hell - Storlien

Ofotbanen

 • Narvik – Bjørnfjell - Riksgrensen

Rørosbanen

 • Hamar – Koppang
 • Koppang – Røros
 • Røros - Støren

Kongsvingerbanen

 • Lillestrøm - Riksgrensen

Østfoldbanen

 • Oslo S – Ski
 • Ski – Kornsjø

Østfoldbanen Østre linje

 • Ski – Askim - Sarpsborg

Drammensbanen

 • Oslo S - Drammen

Askerbanen

 • Oslo S - Asker

Randsfjordbanen

 • Hokksund - Hønefoss

Sørlandsbanen

 • Drammen – Hokksund
 • Hokksund – Neslandsvatn
 • Neslandsvatn – Kristiansand
 • Kristiansand – Sira
 • Sira - Stavanger

Vestfoldbanen

 • Drammen – Sem
 • Sem - Eidanger

Bratsbergbanen

 • Nordagutu – Skien

Bergensbanen

 • Roa – Hønefoss
 • Hønefoss – Gol
 • Gol – Finse
 • Finse – Voss
 • Voss – Bergen

Gjøvikbanen

 • Oslo S - Roa
 • Roa - Gjøvik
vedlegg/linjehastighet.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)