Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:linjestigninger_og_fall

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:linjestigninger_og_fall [2019/08/19 09:57]
wesase [3.3.2.3 Linjestigninger og fall / Line Gradients]
vedlegg:linjestigninger_og_fall [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== 3.3.2.3 Linjestigninger og fall / Line Gradients ====== ====== 3.3.2.3 Linjestigninger og fall / Line Gradients ======
  
-Maksimal bestemmende gradient (tatt over 1 km langs traseen, ”Bestemmende stigning og fall”).+{{:vedlegg:banenettverk_stigning.png?|Bestemmende stigning}}
  
 +{{:vedlegg:banenettverk_fall.png?|Bestemmende fall}}
  
-Kilde : Etterfølgende tabeller er hentet fra Stekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)seksjon 2.7 (pr. 11.12.2011). +Maksimal bestemmende gradient (tatt over 1 km langs traseen”Bestemmende stigning og fall”). \\
 //Maximum characteristic / ruling gradient (as measured over 1 km of length along the track). //Maximum characteristic / ruling gradient (as measured over 1 km of length along the track).
 // //
-// 
-Source : The following tables are a blueprint of section 2.7 in Bane NORs Route Spcification Manual for the railway network, (pr. 11.12.2011).// 
  
  
-===== Gardermobanen =====+**Kilde / //Source//: BaneData 27.1.2020** 
 + 
 +Se Teknisk Regelverk for forskjellen på bestemmende og absolutt stigning og fall: \\ 
 +//See Technical Regulations for the difference between definite and absolute ruling gradient and ruling down-gradient:// \\ 
 + 
 +https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporets_tras%C3%A9#Fall_og_stigninger
  
  
  
-^ Fra - Til stasjon    From - To station  ^  FALL  Ruling down-gradient (o/oo) ^  STIGNING Ruling gradient (o/oo) ^ +^ **Bane / Line**  ^ **Fra/from KM**  ^ **Til/To KM**  ^ Fra - Til stasjon  /  From - To station   ^  FALL  Ruling down-gradient (o/oo)  ^  STIGNING Ruling gradient (o/oo)  
-| Oslo S - Hellerud                                                       |  25                              +| GARB             | 0,00             | 2,66           | Oslo S - Grense DATC/FATC mot Gardermoen  |  0                                  |  21                               | 
-| Hellerud - Lillestrøm                   |  12                                |  5                               +| GARB             | 2,66             | 6,20           | (Oslo S) - Hellerud                                                        |  6                                
-| Lillestrøm Enger Bp.                    |  7                                 |  11                              +| GARB             | 6,20             | 20,95          | Hellerud - Lillestrøm                     |  12                                 |  5                                
-| Enger Bp. – Lindeberg                   |  5                                 |  13                              +| GARB             | 20,95            | 28,00          | Lillestrøm Enger Bp.                    |  7                                  |  11                               
-| Lindeberg - Stangerhaugen Bp.           |  13                                |  11                              +| GARB             | 28,00            | 32,39          | Enger Bp. – Lindeberg                     |  5                                  |  13                               
-| Stangerhaugen Bp. – Gardermoen          |  12                                |  20                              | +| GARB             | 32,39            | 39,51          | Lindeberg - Stangerhaugen Bp.             |  13                                 |  11                               
-Gardermoen Venjar                     |  12                                |  10                              | +| GARB             | 39,51            | 51,85          | Stangerhaugen Bp. – Gardermoen             12                                  20                               | 
-Venjar Eidsvoll                         |  27                                |  2                               |+| GARB             | 51,85            | 65,74          | Gardermoen - Venjar                       |  12                                 |  10                               | 
 +| GARB             | 65,74            | 67,86          | Venjar - Eidsvoll                          27                                                                
 +| HVDB             | 0,00             | 3,89           | Oslo S - Bryn                             |  0                                  |  25                               | 
 +| HVDB             | 3,89             | 6,87           | Bryn - Alna                                0                                  |  10                               | 
 +| HVDB             | 6,87             | 10,50          | Alna - Grorud                              0                                  |  10                               | 
 +| HVDB             | 10,50            | 14,15          | Grorud - Lørenskog                        |  0                                  |  15                               | 
 +| HVDB             | 14,15            | 15,50          | Lørenskog - km 15,50 (Hanaborg hp.)        0                                  |  11                               | 
 +| HVDB             | 15,50            | 17,93          | Km 15,50 - Strømmen                        11                                  0                                | 
 +| HVDB             | 17,93            | 25,20          | Strømmen - Lillestrøm                      11                                  0                                | 
 +| HVDB             | 25,20            | 26,85          | Lillestrøm - Leirsund                      17                                  0                                | 
 +| HVDB             | 26,85            | 29,86          | Leirsund - Frogner                        |  3                                  |  1                                | 
 +| HVDB             | 29,86            | 36,38          | Frogner - Kløfta                          |  0                                  |  13                               | 
 +| HVDB             | 36,38            | 44,60          | Kløfta - Jessheim                          5                                  |  11                               | 
 +| HVDB             | 44,60            | 49,62          | Jessheim - Hauerseter                      0                                  |  3                                | 
 +| HVDB             | 49,62            | 57,20          | Hauerseter - Dal                          |  12                                  0                                | 
 +| HVDB             | 57,20            | 62,24          | Dal - Bøn                                  9                                  |  0                                | 
 +| HVDB             | 62,24            | 67,86          | Bøn - Eidsvoll                            |  5                                  |  0                                | 
 +| DOVB             | 67,86            | 114,42         | Eidsvoll - Stange                          13                                  12                               | 
 +| DOVB             | 114,42           | 126,26         | Stange - Hamar                            |  15                                  8                                | 
 +| DOVB             | 126,26           | 148,23         | Hamar - Rudshøgda                          13                                  16                               | 
 +| DOVB             | 148,23           | 184,18         | Rudshøgda - Lillehammer                    16                                  16                               | 
 +| DOVB             | 184,18           | 297,24         | Lillehammer - Otta                        |  12                                  14                               | 
 +| DOVB             | 297,24           | 343,04         | Otta - Dombås                              5                                  |  17                               | 
 +| DOVB             | 343,04           | 361,65         | Dombås - Fokstua                          |  0                                  |  18                               | 
 +| DOVB             | 361,65           | 372,42         | Fokstua - Vålåsjø                          4                                  |  6                                | 
 +| DOVB             | 372,42           | 381,74         | Vålåsjø - Hjerkinn                        |  0                                  |  14                               | 
 +| DOVB             | 381,74           | 393,23         | Hjerkinn - Kongsvoll                      |  17                                  9                                | 
 +| DOVB             | 393,23           | 407,12         | Kongsvoll - Drivstua                      |  18                                  0                                | 
 +| DOVB             | 407,12           | 429,28         | Drivstua - Oppdal                          15                                  0                                | 
 +| DOVB             | 429,28           | 441,35         | Oppdal - Fagerhaug                        |  12                                  7                                | 
 +| DOVB             | 441,35           | 455,17         | Fagerhaug - Ulsberg                        15                                  10                               | 
 +| DOVB             | 455,17           | 466,35         | Ulsberg - Berkåk                          |  13                                  10                               | 
 +| DOVB             | 466,35           | 477,31         | Berkåk - Garli                            |  10                                  0                                | 
 +| DOVB             | 477,31           | 501,20         | Garli - Støren                            |  18                                  0                                | 
 +| DOVB             | 501,20           | 507,89         | Støren - Hovin                            |  5                                  |  3                                | 
 +| DOVB             | 507,89           | 520,49         | Hovin - Ler                                11                                  4                                | 
 +| DOVB             | 520,49           | 532,09         | Ler - Melhus                              |  10                                  11                               
 +DOVB             | 532,09           | 537,11         | Melhus Nypan                            |  9                                  |  18                               | 
 +| DOVB             | 537,11           | 541,41         | Nypan - Heimdal                            0                                  |  19                               | 
 +| DOVB             | 541,41           | 549,95         | Heimdal – Trondheim M                     |  18                                  0                                | 
 +| DOVB             | 549,95           | 552,85         | Trondheim M – Trondheim S                  5                                  |  2                                | 
 +| STLB             | 549,00           | 549,60         | Trondheim M - Bru o/Nidelven              |  0                                  |  19                               | 
 +| STLB             | 549,60           | 554,58         | Bru o/Nidelven - Leangen                  |  9                                  |  17                               | 
 +| NORB             | 0,85             | 3,49           | Trondheim S - Leangen                      0                                  |  13                               | 
 +| NORB             | 3,49             12,69          | Leangen - Vikhammer                        7                                  |  3                                
 +| NORB             | 12,69            | 18,55          | Vikhammer - Midtsandan                    |  7                                  |  8                                | 
 +| NORB             | 18,55            | 23,14          | Midtsandan - Hommelvik                    |  7                                  |  3                                | 
 +| NORB             | 23,14            | 34,67          | Hommelvik - Stjørdal                      |  6                                  |  7                                | 
 +| MERB             | 34,67            | 42,20          | Hell - Hegra                              |  4                                  |  8                                | 
 +| MERB             | 42,20            | 72,02          | Hegra - Gudå                              |  6                                  |  10                               | 
 +| MERB             | 72,02            | 102,23         | Gudå - Storlien                            0                                  |  19                               | 
 +| NORB             | 34,67            | 41,90          | Stjørdal - Skatval                        |  0                                  |  15                               | 
 +| NORB             | 41,90            | 61,40          | Skatval - Åsen                            |  18                                  17                               | 
 +| NORB             | 61,40            | 69,65          | Åsen - Ronglan                            |  12                                  13                               | 
 +| NORB             | 69,65            | 76,01          | Ronglan - Skogn                            16                                  18                               | 
 +| NORB             | 76,01            | 83,90          | Skogn - Levanger                          |  13                                  0                                | 
 +| NORB             | 83,90            | 91,63          | Levanger - Rinnan (nedlagt)                18                                  18                               | 
 +| NORB             | 91,63            | 96,23          | Rinnan - Verdal                            9                                  |  3                                | 
 +| NORB             | 96,23            | 105,47         | Verdal - Røra                              9                                  |  16                               | 
 +| NORB             | 105,47           | 114,84         | Røra - Mære                                19                                  16                               | 
 +| NORB             | 114,84           | 125,50         | Mære - Steinkjer                          |  8                                  |  0                                | 
 +| NORB             | 125,50           | 173,57         | Steinkjer - Jørstad                        9                                  |  11                               | 
 +| NORB             | 173,57           | 205,45         | Jørstad - Lurudal                          4                                  |  11                               | 
 +| NORB             | 205,45           | 219,54         | Lurudal - Grong                            7                                  |  0                                | 
 +| NORB             | 219,54           | 254,64         | Grong - Lassemoen                          9                                  |  12                               | 
 +| NORB             | 254,64           | 290,25         | Lassemoen - Namskogan                      4                                  |  10                               | 
 +| NORB             | 290,25           | 302,57         | Namskogan - Bjørnstad (nedlagt)            3                                  |  5                                | 
 +| NORB             | 302,57           | 321,74         | Bjørnstad - Majavatn                      |  3                                  |  11                               | 
 +| NORB             | 321,74           | 331,69         | Majavatn - Sefrivatn                      |  9                                  |  6                                | 
 +| NORB             | 331,69           | 367,24         | Sefrivatn - Trofors                        12                                  5                                | 
 +| NORB             | 367,24           | 393,78         | Trofors - Kvalfors (nedlagt)              |  12                                  10                               | 
 +| NORB             | 393,78           | 406,01         | Kvalfors - Mosjøen                        |  4                                  |  6                                | 
 +| NORB             | 406,01           | 440,77         | Mosjøen - Drevvatn                        |  9                                  |  12                               | 
 +| NORB             | 440,77           | 468,68         | Drevvatn - Bjerka                          12                                  9                                | 
 +| NORB             | 468,68           | 497,98         | Bjerka - Mo i Rana                        |  9                                  |  9                                | 
 +| NORB             | 497,98           | 512,65         | Mo i Rana - Skonseng                      |  0                                  |  9                                | 
 +| NORB             | 512,65           | 527,35         | Skonseng - Grønfjelldal (nedlagt)          2                                  |  5                                | 
 +| NORB             | 527,35           | 534,63         | Grønfjelldal - Ørtfjell                    0                                  |  11                               | 
 +| NORB             | 534,63           | 543,05         | Ørtfjell - Dunderland                      6                                  |  8                                | 
 +| NORB             | 543,05           | 581,46         | Dunderland - Stødi (nedlagt)              |  0                                  |  18                               | 
 +| NORB             | 581,46           | 633,88         | Stødi - Røkland                            18                                  3                                | 
 +| NORB             | 633,88           | 647,76         | Røkland - Rognan                          |  6                                  |  4                                | 
 +| NORB             | 647,76           | 674,23         | Rognan - Fauske                            11                                  13                               | 
 +| NORB             | 674,23           | 704,00         | Fauske - Oteråga                          |  16                                  12                               | 
 +| NORB             | 704,00           | 728,75         | Oteråga - Bodø                            |  17                                  15                               | 
 +| RAUB             | 343,04           | 399,84         | Dombås - Bjorli                            14                                  10                               | 
 +| RAUB             | 399,84           | 457,28         | Bjorli - Åndalsnes                        |  20                                  11                               | 
 +| ROSB             | 128,28           | 143,78         | (Hamar) - Løten                            2                                  |  13                               | 
 +| ROSB             | 143,78           | 158,38         | Løten - Elverum                            15                                  12                               | 
 +| ROSB             | 158,38           | 246,81         | Elverum - Koppang                          11                                  11                               | 
 +| ROSB             | 246,81           | 347,21         | Koppang - Tynset                          |  9                                  |  11                               | 
 +| ROSB             | 347,21           | 368,15         | Tynset - Tolga                            |  8                                  |  10                               | 
 +| ROSB             | 368,15           | 384,87         | Tolga - Os                                |  5                                  |  8                                | 
 +| ROSB             | 384,87           | 399,05         | Os - Røros                                |  2                                  |  9                                | 
 +| ROSB             | 399,05           | 412,54         | Røros - Glåmos                            |  3                                  |  4                                | 
 +| ROSB             | 412,54           | 420,45         | Glåmos - Rugldalen (nedlagt)              |  7                                  |  8                                | 
 +| ROSB             | 420,45           | 463,77         | Rugldalen - Langlete                      |  13                                  0                                | 
 +| ROSB             | 463,77           | 472,01         | Langlete - Reitstøa (nedlagt)              6                                  |  0                                | 
 +| ROSB             | 472,01           | 511,03         | Reitstøa - (Støren)                        10                                  3                                | 
 +| ALLB             | 0,60             | 3,89           | Loenga - Bryn                              0                                  |  25                               | 
 +| ALLB             | 3,89             | 7,31           | Bryn - Alnabru                            |  0                                  |  12                               | 
 +| KVGB             | 20,95            | 29,11          | Lillestrøm - Fetsund                      |  0                                  |  1                                | 
 +| KVGB             | 29,11            | 37,53          | Fetsund - Sørumsand                        1                                  |  4                                | 
 +| KVGB             | 37,53            | 67,17          | Sørumsand - Seterstøa                      4                                  |  5                                | 
 +| KVGB             | 67,17            | 100,28         | Seterstøa - Kongsvinger                    0                                  |  3                                | 
 +| KVGB             | 100,28           | 107,07         | Kongsvinger - Granli (nedlagt)            |  3                                  |  3                                | 
 +| KVGB             | 107,07           | 127,27         | Granli - Skotterud                        |  4                                  |  0                                | 
 +| KVGB             | 127,27           | 136,27         | Skotterud - riksgrensen (Charlottenberg)  |  4                                  |  3                                | 
 +| SOLB             | 100,28           | 109,30         | Kongsvinger - Roverud                      2                                  |  4                                | 
 +| SOLB             | 109,30           | 144,84         | Roverud - Arneberg (nedlagt)              |  7                                  |  6                                | 
 +| SOLB             | 144,84           | 150,15         | Arneberg - Flisa                          |  6                                  |  0                                | 
 +| SOLB             | 150,15           | 164,46         | Flisa - Våler (nedlagt)                    8                                  |  8                                | 
 +| SOLB             | 164,46           | 170,26         | Våler - Braskereidfoss                    |  3                                  |  7                                | 
 +| SOLB             | 170,26           | 195,77         | Braskereidfoss - (Elverum)                |  7                                  |  6                                | 
 +| OBVL             | 0,40             | 12,86          | Oslo S - Kolbotn                          |  12                                  13                               | 
 +| OBVL             | 12,86            | 15,72          | Kolbotn - Myrvoll                          13                                  12                               | 
 +| OBVL             | 15,72            | 18,26          | Myrvoll - Oppegård                        |  12                                  0                                | 
 +| OBVL             | 18,26            | 24,31          | Oppegård - Ski                            |  9                                  |  10                               | 
 +| OBVL             | 24,31            | 31,15          | Ski - Ås                                  |  12                                  5                                | 
 +| OBVL             | 31,15            | 38,65          | Ås - Vestby                                12                                  7                                | 
 +| OBVL             | 38,65            | 45,10          | Vestby – Hølen                            |  5                                  |  12                               | 
 +| OBVL             | 45,10            | 53,84          | Hølen - Kambo                              12                                  0                                | 
 +| OBVL             | 53,84            | 60,16          | Kambo - Moss                              |  9                                  |  4                                
 +OBVL             | 60,16            | 65,34          | Moss - Dilling                            |  3                                  |  10                               | 
 +| OBVL             | 65,34            | 86,51          | Dilling - Onsøy                            8                                  |  5                                | 
 +| OBVL             | 86,51            | 94,26          | Onsøy - Fredrikstad                        2                                  |  4                                | 
 +| OBVL             | 94,26            | 97,75          | Fredrikstad - Lisleby                      0                                  |  6                                | 
 +| OBVL             | 97,75            | 103,17         | Lisleby - Greåker (nedlagt)                10                                  3                                | 
 +| OBVL             | 103,17           | 109,47         | Greåker - Sarpsborg                        0                                  |  10                               | 
 +| OBVL             | 109,47           | 130,93         | Sarpsborg - Berg                          |  8                                  |  11                               | 
 +| OBVL             | 130,93           | 136,64         | Berg - Halden                              5                                  |  0                                | 
 +| OBVL             | 136,64           | 141,13         | Halden - Tistedal                         |  0                                  |  25                               | 
 +| OBVL             | 141,13           | 150,12         | Tistedal - Aspedammen                      0                                  |  10                               | 
 +| OBVL             | 150,12           | 169,12         | Aspedammen - Kornsjø                      |  10                                  10                               | 
 +| OBOL             | 0,16             | 5,78           | Ski - Kråkstad                            |  10                                  0                                | 
 +| OBOL             | 5,78             | 9,55           | Kråkstad - Skotbu                          0                                  |  10                               | 
 +| OBOL             | 9,55             | 12,89          | Skotbu - Tomter                            10                                  0                                | 
 +| OBOL             | 12,89            | 20,32          | Tomter - Spydeberg                        |  8                                  |  10                               | 
 +| OBOL             | 20,32            | 29,10          | Spydeberg - Askim                          9                                  |  12                               | 
 +| OBOL             | 29,10            | 35,02          | Askim - Slitu                              12                                  12                               | 
 +| OBOL             | 35,02            | 39,47          | Slitu - Mysen                              10                                  0                                | 
 +| OBOL             | 39,47            | 44,32          | Mysen - Eidsberg                          |  0                                  |  13                               | 
 +| OBOL             | 44,32            | 54,31          | Eidsberg - Rakkestad                      |  12                                  0                                | 
 +| OBOL             | 54,31            | 60,99          | Rakkestad - Gautestad                      8                                  |  13                               | 
 +| OBOL             | 60,99            | 72,40          | Gautestad - Ise                            11                                  0                                | 
 +| OBOL             | 72,40            | 78,97          | Ise - (Sarpsborg)                          8                                  |  5                                | 
 +| DRMB             | 2,07             | 4,38           | (Oslo S) - Skøyen                          25                                  14                               | 
 +| DRMB             | 4,38             | 14,14          | (Filipstad) Skøyen- Sandvika              |  9                                  |  15                               | 
 +| DRMB             | 14,14            | 23,83          | Sandvika – Asker                          |  5                                  |  13                               | 
 +| ASRB             | 7,00             | 14,14          | Lysaker – Sandvika (Askerbanen)            20                                  17                               | 
 +| ASRB             | 14,14            | 23,83          | Sandvika – Asker (Askerbanen)              12                                  14                               | 
 +| DRMB             | 23,83            | 52,86          | Asker - Drammen                            10                                  6                                | 
 +| SPIB             | 23,83            | 37,42          | Asker - Spikkestad                        |  5                                  |  11                               | 
 +| SORB             | 56,16            | 70,22          | (Drammen) - Hokksund                      |  7                                  |  8                                | 
 +| SORB             | 70,22            | 99,37          | Hokksund - Kongsberg                      |  7                                  |  17                               | 
 +| SORB             | 99,37            | 136,24         | Kongsberg - Hjuksebø                      |  18                                  18                               | 
 +| SORB             | 136,24           | 145,95         | Hjuksebø - Nordagutu                      |  12                                  5                                | 
 +| SORB             | 145,95           | 156,49         | Nordagutu - Gvarv                          17                                  14                               | 
 +| SORB             | 156,49           | 177,48         | Gvarv - Lunde                              10                                  12                               | 
 +| SORB             | 177,48           | 220,76         | Lunde - Neslandsvatn                      |  15                                  15                               | 
 +| SORB             | 220,76           | 281,41         | Neslandsvatn - Nelaug                      18                                  17                               | 
 +| SORB             | 281,41           | 345,25         | Nelaug - Grovane                          |  18                                  18                               | 
 +| SORB             | 345,25           | 365,29         | Grovane - Kristiansand                    |  17                                  16                               | 
 +| SORB             | 365,29           | 468,63         | Kristiansand - Sira                        25                                  25                               | 
 +| SORB             | 468,63           | 477,24         | Sira - Moi                                |  19                                  10                               | 
 +| SORB             | 477,24           | 498,15         | Moi - Ualand                              |  19                                  19                               | 
 +| SORB             | 498,15           | 525,56         | Ualand - Egersund                          19                                  15                               | 
 +| SORB             | 525,56           | 598,70         | Egersund - Stavanger                      |  10                                  10                               | 
 +| VESB             | 53,06            | 76,75          | (Drammen)  - km 76,75 (Holm Bp.)          |  18                                  15                               | 
 +| VESB             | 76,75            | 113,90         | Km 76,75 - Tønsberg                        12                                  10                               | 
 +| VESB             | 113,90           | 139,52         | Tønsberg - Sandefjord                      16                                  10                               | 
 +| VESB             | 139,52           | 158,66         | Sandefjord - Larvik                        10                                  11                               | 
 +| VESB             | 160,00           | 182,00         | Larvik - (Porsgrunn)                      |  13                                  19                               | 
 +| NUMB             | 99,62            | 147,17         | (Kongsberg) - Rollag                      |  6                                  |  13                               | 
 +| TINB             | 135,51           | 145,72         | Hjuksebø - Notodden                        17                                  0                                | 
 +| TINB             | 145,72           | 151,20         | Notodden - Lisleherad (nedlagt)            2                                  |  27                               | 
 +| TINB             | 151,20           | 175,12         | Lisleherad - Tinnoset (nedlagt)            14                                  13                               | 
 +| BRAB             | 145,95           | 180,5          | Nordagutu - Skien                          18                                  16                               | 
 +| BRAB             | 180,5            | 183,817        | Skien - Eikonrød                          |  14                                                                
 +| BRAB             | 183,817          | 190,12         | Eikonrød - Porsgrunn                      |  8                                  |  5                                | 
 +| VESB             | 181,48           | 181,77         | (Porsgrunn) - Myrane                      |  0                                  |  13                               | 
 +| BREB             | 192,50           | 200,25         | (Myrane) - Ørvik                          |  14                                  12                               | 
 +| ADLB             | 281,73           | 307,44         | (Nelaug) - Rise                            14                                  9                                | 
 +| ADLB             | 307,44           | 317,62         | Rise - Arendal                            |  22                                  17                               | 
 +| RANB             | 70,75            | 91,45          | (Hokksund) - Geithus                      |  7                                  |  10                               | 
 +| RANB             | 91,45            | 118,03         | Geithus - km 118,03 (Ask hp./L)            7                                  |  7                                | 
 +| RANB             | 118,03           | 125,00         | Km 118,03 - Hønefoss Randsfjordbanen      |  10                                  12                               | 
 +| RANB             | 125,00           | 130,92         | Hønefoss - Hen (nedlagt)                  |  0                                  |  18                               | 
 +| ALNB             | 0,61             | 6,25           | Alnabanen Alnabru - Grefsen                9                                  |  9                                | 
 +| GJKB             2,30             | 6,95           | (Oslo S) - Grefsen                        |  0                                  |  21                               | 
 +| GJKB             | 6,95             | 10,28          | Grefsen - Kjelsås                          0                                  |  16                               | 
 +| GJKB             | 10,28            | 19,34          | Kjelsås - Movatn                          |  0                                  |  19                               | 
 +| GJKB             | 19,34            | 24,26          | Movatn - Nittedal                          17                                  17                               | 
 +| GJKB             | 24,26            | 27,73          | Nittedal - Åneby                          |  11                                  0                                | 
 +| GJKB             | 27,73            | 32,07          | Åneby - Hakadal                            15                                  0                                | 
 +| GJKB             | 32,07            | 49,11          | Hakadal - Bjørgeseter                      1                                  |  13                               | 
 +| GJKB             | 49,11            | 53,39          | Bjørgeseter - Grua                        |  0                                  |  15                               | 
 +| GJKB             | 53,39            | 57,74          | Grua - Roa                                |  16                                  0                                | 
 +| ROAB             | 57,74            | 65,85          | Roa - Grindvoll                            20                                  18                               | 
 +| ROAB             | 65,85            | 76,52          | Grindvoll - Jevnaker                      |  20                                  0                                | 
 +| ROAB             | 76,52            | 89,57          | Jevnaker - Hønefoss                        17                                  12                               | 
 +| BRGB             | 89,57            | 100,45         | Hønefoss - Veme                            12                                  20                               | 
 +| BRGB             | 100,45           | 111,99         | Veme - Sokna                              |  8                                  |  14                               | 
 +| BRGB             | 111,99           | 120,07         | Sokna - Rallerud bp.                      |  0                                  |  14                               | 
 +| BRGB             | 120,07           | 129,70         | Rallerud bp. - Trolldalen                  14                                  14                               | 
 +| BRGB             | 129,70           | 140,78         | Trolldalen - Gulsvik                      |  14                                  0                                | 
 +| BRGB             | 140,78           | 152,00         | Gulsvik - Flå                              10                                  12                               | 
 +| BRGB             | 152,00           | 169,97         | Flå - Bergheim                            |  13                                  12                               | 
 +| BRGB             | 169,97           | 185,42         | Bergheim - Nesbyen                        |  10                                  10                               | 
 +| BRGB             | 185,42           | 217,85         | Nesbyen - Torpo                            6                                  |  12                               | 
 +| BRGB             | 217,85           | 228,21         | Torpo - Ål                                |  0                                  |  15                               | 
 +| BRGB             | 228,21           | 264,67         | Ål - Ustaoset                              0                                  |  20                               | 
 +| BRGB             | 264,67           | 275,50         | Ustaoset - Haugastøl                      |  9                                  |  10                               | 
 +| BRGB             | 275,50           | 288,89         | Haugastøl - Tunga                          2                                  |  17                               | 
 +| BRGB             | 288,89           | 309,58         | Tunga - Fagernut                          |  9                                  |  17                               | 
 +| BRGB             | 309,58           | 322,80         | Fagernut - Hallingskeid                    22                                  17                               | 
 +| BRGB             | 322,80           | 335,80         | Hallingskeid - Myrdal                      22                                  0                                | 
 +| BRGB             | 335,80           | 354,22         | Myrdal - Mjølfjell                        |  21                                  0                                | 
 +| BRGB             | 354,22           | 385,32         | Mjølfjell - Voss                          |  22                                  0                                | 
 +| BRGB             | 385,32           | 392,55         | Voss - Bulken                              5                                  |  6                                | 
 +| BRGB             | 392,55           | 403,66         | Bulken - Evanger                          |  12                                  0                                | 
 +| BRGB             | 403,66           | 414,13         | Evanger - Bolstadøyri                      10                                  10                               | 
 +| BRGB             | 414,13           | 425,29         | Bolstadøyri - Dale                        |  21                                  21                               | 
 +| BRGB             | 425,29           | 432,22         | Dale - Stanghelle                          20                                  5                                | 
 +| BRGB             | 432,22           | 440,53         | Stanghelle - Vaksdal                      |  0                                  |  13                               | 
 +| BRGB             | 440,53           | 452,41         | Vaksdal - Trengereid                      |  18                                  6                                | 
 +| BRGB             | 452,41           | 461,93         | Trengereid - Arna                          5                                  |  5                                | 
 +| BRGB             | 461,93           | 471,25         | Arna - Bergen                              16                                  10                               | 
 +| FLMB             | 335,80           | 356,00         | Myrdal - Flåm                              55                                  0                                | 
 +| GJKB             | 57,74            | 67,66          | Roa - Gran                                |  16                                  0                                | 
 +| GJKB             | 67,66            | 71,92          | Gran - Jaren                              |  2                                  |  4                                | 
 +| GJKB             | 71,92            | 81,23          | Jaren - Bleiken                            0                                  |  20                               | 
 +| GJKB             | 81,23            | 91,99          | Bleiken - Kutjern                          9                                  |  20                               | 
 +| GJKB             | 91,99            | 100,89         | Kutjern - Eina                            |  16                                  3                                | 
 +| GJKB             | 100,89           | 106,65         | Eina - Reinsvoll                          |  16                                  12                               | 
 +| GJKB             | 106,65           | 111,70         | Reinsvoll - Raufoss                        1                                  |  0                                | 
 +| GJKB             | 111,70           | 115,59         | Raufoss - Breiskallen                      21                                  0                                | 
 +| GJKB             | 115,59           | 123,83         | Breiskallen - Gjøvik                      |  20                                  0                                | 
 +| VALB             | 100,89           | 147,91         | Eina - Dokka (nedlagt)                    |  21                                  10                               | 
 +| OFTB             | 0,00             | 3,70           | Narvik Terminalen - Narvik stasjon        |  0                                  |  21                               | 
 +| OFTB             | 3,70             | 13,76          | Narvik - Straumsnes                        0                                  |  16                               | 
 +| OFTB             | 13,76            | 20,85          | Straumsnes - Rombak                        0                                  |  16                               | 
 +| OFTB             | 20,85            | 29,73          | Rombak - Katterat                          0                                  |  16                               | 
 +| OFTB             | 29,73            | 40,42          | Katterat - Bjørnfjell                      0                                  |  17                               | 
 +| OFTB             | 40,42            | 41,94          | Bjørnfjell - riksgrensen (Vassijaure)      0                                  |  10                               |
  
-^ Fra - Til stasjon    From - To station                                                      ^  FALL  Ruling down-gradient (o/oo) ^  STIGNING Ruling gradient (o/oo) ^ 
-| Oslo S - Bryn                                                                                0                                  25                              | 
-| Bryn - Alnabru                                                                              |  0                                  10                              | 
-| Alnabru - Grorud                                                                            |  0                                  10                              | 
-| Grorud - Lørenskog                                                                          |  0                                  15                              | 
-| Lørenskog - km 15,50 (Hanaborg hp.)                                                          0                                  11                              | 
-| Km 15,50 - Strømmen                                                                          11                                |  0                               | 
-| Strømmen - Lillestrøm                                                                        17                                |  0                               | 
-| Lillestrøm - Leirsund                                                                        3                                  1                               | 
-| Leirsund - Frogner                                                                          |  0                                  10                              | 
-| Frogner - Kløfta                                                                            |  0                                  13                              | 
-| Kløfta - Jessheim                                                                            5                                  11                              | 
-| Jessheim - Hauerseter                                                                        0                                  3                               | 
-| Hauerseter - Dal                                                                            |  12                                |  0                               | 
-| Dal - Bøn                                                                                    9                                  0                               | 
-| Bøn - Eidsvoll                                                                              |  5                                  0                               | 
-| Eidsvoll - Stange                                                                            13                                |  12                              | 
-| Stange - Hamar                                                                              |  15                                |  8                               | 
-| Hamar - Rudshøgda                                                                            13                                |  16                              | 
-| Rudshøgda - Lillehammer                                                                      16                                |  16                              | 
-| Lillehammer - Otta                                                                          |  12                                |  14                              | 
-| Otta - Dombås                                                                                5                                  17                              | 
-| Dombås - Fokstua                                                                            |  0                                  18                              | 
-| Fokstua - Vålåsjø                                                                            4                                  6                               | 
-| Vålåsjø - Hjerkinn                                                                          |  0                                  14                              | 
-| Hjerkinn - Kongsvoll                                                                        |  17                                |  9                               | 
-| Kongsvoll - Drivstua                                                                        |  18                                |  0                               | 
-| Drivstua - Oppdal                                                                            15                                |  0                               | 
-| Oppdal - Fagerhaug                                                                          |  12                                |  7                               | 
-| Fagerhaug - Ulsberg                                                                          15                                |  10                              | 
-| Ulsberg - Berkåk                                                                            |  13                                |  10                              | 
-| Berkåk - Garli                                                                              |  10                                |  0                               | 
-| Garli - Støren                                                                              |  18                                |  0                               | 
-| Støren - Hovin                                                                              |  5                                  3                               | 
-| Hovin - Ler                                                                                  11                                |  4                               | 
-| Ler - Melhus                                                                                |  10                                |  11                              | 
-| Melhus - Nypan                                                                              |  9                                  18                              | 
-| Nypan - Heimdal                                                                              0                                  19                              | 
-| Heimdal – Trondheim M                                                                        18                                |  0                               | 
-| Trondheim M – Trondheim S                                                                    5                                  2                               | 
-| Trondheim M - Bru o/Nidelven                                                                |  0                                  19                              | 
-| Bru o/Nidelven - Leangen                                                                    |  9                                  17                              | 
-| Trondheim S - Leangen                                                                        0                                  13                              | 
-| Leangen - Vikhammer                                                                          7                                  3                               | 
-| Vikhammer - Midtsandan                                                                      |  7                                  8                               | 
-| Midtsandan - Hommelvik                                                                      |  7                                  3                               | 
-| Hommelvik - Stjørdal                                                                        |  6                                  7                               | 
-| Hell - Hegra                                                                                |  4                                  8                               | 
-| Hegra - Gudå                                                                                |  6                                  10                              | 
-| Gudå - Storlien                                                                              0                                  19                              | 
-| Stjørdal - Skatval                                                                          |  0                                  15                              | 
-| Skatval - Åsen                                                                              |  18                                |  17                              | 
-| Åsen - Ronglan                                                                              |  12                                |  13                              | 
-| Ronglan - Skogn                                                                              16                                |  18                              | 
-| Skogn - Levanger                                                                            |  13                                |  0                               | 
-| Levanger - Rinnan                                                                            18                                |  18                              | 
-| Rinnan - Verdal                                                                              9                                  3                               | 
-| Verdal - Røra                                                                                9                                  16                              | 
-| Røra - Mære                                                                                  19                                |  16                              | 
-| Mære - Steinkjer                                                                            |  8                                  0                               | 
-| Steinkjer - Jørstad                                                                          9                                  11                              | 
-| Jørstad - Lurudal                                                                            4                                  11                              | 
-| Lurudal - Grong                                                                              11                                |  3                               | 
-| Grong - Øyheim                                                                              |  11                                |  9                               | 
-| Øyheim - Skogmo                                                                              8                                  8                               | 
-| Skogmo - Overhalla                                                                          |  10                                |  6                               | 
-| Overhalla - Skage                                                                            10                                |  10                              | 
-| Skage - Namsos                                                                              |  7                                  0                               | 
-| Grong - Lassemoen                                                                            9                                  12                              | 
-| Lassemoen - Namskogan                                                                        4                                  10                              | 
-| Namskogan - Bjørnstad                                                                        3                                  5                               | 
-| Bjørnstad - Majavatn                                                                        |  3                                  11                              | 
-| Majavatn - Sefrivatn                                                                        |  9                                  6                               | 
-| Sefrivatn - Trofors                                                                          12                                |  5                               | 
-| Trofors - Kvalfors                                                                          |  12                                |  10                              | 
-| Kvalfors - Mosjøen                                                                          |  4                                  6                               | 
-| Mosjøen - Drevvatn                                                                          |  9                                  12                              | 
-| Drevvatn - Bjerka                                                                            12                                |  9                               | 
-| Bjerka - Mo i Rana                                                                          |  9                                  9                               | 
-| Mo i Rana - Skonseng                                                                        |  0                                  9                               | 
-| Skonseng - Grønfjelldal                                                                      2                                  5                               | 
-| Grønfjelldal - Ørtfjell                                                                      0                                  11                              | 
-| Ørtfjell - Dunderland                                                                        6                                  8                               | 
-| Dunderland - Stødi                                                                          |  0                                  18                              | 
-| Stødi - Røkland                                                                              18                                |  3                               | 
-| Røkland - Rognan                                                                            |  6                                  4                               | 
-| Rognan - Fauske                                                                              11                                |  13                              | 
-| Fauske - Oteråga                                                                            |  16                                |  12                              | 
-| Oteråga - Bodø                                                                              |  17                                |  15                              | 
-| Dombås - Bjorli                                                                              14                                |  10                              | 
-| Bjorli - Åndalsnes                                                                          |  20                                |  11                              | 
-| Hamar - Løten                                                                                2                                  13                              | 
-| Løten - Elverum                                                                              15                                |  12                              | 
-| Elverum - Koppang                                                                            11                                |  11                              | 
-| Koppang - Tynset                                                                            |  9                                  11                              | 
-| Tynset - Tolga                                                                              |  8                                  10                              | 
-| Tolga - Os                                                                                  |  5                                  8                               | 
-| Os - Røros                                                                                  |  2                                  9                               | 
-| Røros - Glåmos                                                                              |  3                                  4                               | 
-| Glåmos - Rugldalen                                                                          |  7                                  8                               | 
-| Rugldalen - Langlete                                                                        |  13                                |  0                               | 
-| Langlete - Reitstøa                                                                          6                                  0                               | 
-| Reitstøa - Støren                                                                            10                                |  3                               | 
-| Loenga - Bryn                                                                                0                                  25                              | 
-| Bryn - Alnabru                                                                              |  0                                  12                              | 
-| Lillestrøm - Fetsund                                                                        |  0                                  1                               | 
-| Fetsund - Sørumsand                                                                          1                                  4                               | 
-| Sørumsand - Seterstøa                                                                        4                                  5                               | 
-| Seterstøa - Kongsvinger                                                                      0                                  3                               | 
-| Kongsvinger - Granli                                                                        |  3                                  3                               | 
-| Granli - Skotterud                                                                          |  4                                  0                               | 
-| Skotterud - Charlottenberg                                                                  |  4                                  3                               | 
-| Kongsvinger - Roverud                                                                        2                                  4                               | 
-| Roverud - Arneberg                                                                          |  7                                  6                               | 
-| Arneberg - Flisa                                                                            |  6                                  0                               | 
-| Flisa - Våler                                                                                8                                  8                               | 
-| Våler - Braskereidfoss                                                                      |  3                                  7                               | 
-| Braskereidfoss - Elverum                                                                    |  7                                  6                               | 
-| Oslo S - Kolbotn                                                                            |  12                                |  13                              | 
-| Kolbotn - Myrvoll                                                                            13                                |  12                              | 
-| Myrvoll - Oppegård                                                                          |  12                                |  0                               | 
-| Oppegård - Ski                                                                              |  9                                  10                              | 
-| Ski - Ås                                                                                    |  12                                |  5                               | 
-| Ås - Vestby                                                                                  12                                |  7                               | 
-| Vestby – Hølen                                                                              |  5                                  12                              | 
-| Hølen  - Kambo                                                                              |  12                                |  0                               | 
-| Kambo - Moss                                                                                |  9                                  4                               | 
-| Moss - Dilling                                                                              |  3                                  10                              | 
-| Dilling - Onsøy                                                                              8                                  5                               | 
-| Onsøy - Fredrikstad                                                                          2                                  4                               | 
-| Fredrikstad - Lisleby                                                                        0                                  6                               | 
-| Lisleby - Greåker                                                                            10                                |  3                               | 
-| Greåker - Sarpsborg                                                                          0                                  10                              | 
-| Sarpsborg - Berg                                                                            |  8                                  11                              | 
-| Berg - Halden                                                                                5                                  0                               | 
-| Halden - Tistedal                                                                            0                                  25                              | 
-| Tistedal - Aspedammen                                                                        0                                  10                              | 
-| Aspedammen - Kornsjø                                                                        |  10                                |  10                              | 
-| Ski - Kråkstad                                                                              |  10                                |  0                               | 
-| Kråkstad - Skotbu                                                                            0                                  10                              | 
-| Skotbu - Tomter                                                                              10                                |  0                               | 
-| Tomter - Spydeberg                                                                          |  8                                  10                              | 
-| Spydeberg - Askim                                                                            9                                  12                              | 
-| Askim - Slitu                                                                                12                                |  12                              | 
-| Slitu - Mysen                                                                                10                                |  0                               | 
-| Mysen - Eidsberg                                                                            |  0                                  13                              | 
-| Eidsberg - Rakkestad                                                                        |  12                                |  0                               | 
-| Rakkestad - Gautestad                                                                        8                                  13                              | 
-| Gautestad - Ise                                                                              11                                |  0                               | 
-| Ise - Sarpsborg                                                                              8                                  5                               | 
-| Oslo S - Skøyen                                                                              25                                |  14                              | 
-| Filipstad - Sandvika                                                                        |  9                                  15                              | 
-| Sandvika - Asker                                                                            |  5                                  13                              | 
-| Asker - Drammen                                                                              10                                |  6                               | 
-| Asker - Spikkestad                                                                          |  5                                  11                              | 
-| Drammen - Hokksund                                                                          |  7                                  8                               | 
-| Hokksund - Kongsberg                                                                        |  7                                  17                              | 
-| Kongsberg - Hjuksebø                                                                        |  18                                |  18                              | 
-| Hjuksebø - Nordagutu                                                                        |  12                                |  5                               | 
-| Nordagutu - Gvarv                                                                            17                                |  14                              | 
-| Gvarv - Lunde                                                                                10                                |  12                              | 
-| Lunde - Neslandsvatn                                                                        |  15                                |  15                              | 
-| Neslandsvatn - Nelaug                                                                        18                                |  17                              | 
-| Nelaug - Grovane                                                                            |  18                                |  18                              | 
-| Grovane - Kristiansand                                                                      |  17                                |  16                              | 
-| Kristiansand - Sira                                                                          25                                |  25                              | 
-| Sira - Moi                                                                                  |  19                                |  10                              | 
-| Moi - Ualand                                                                                |  19                                |  19                              | 
-| Ualand - Egersund                                                                            19                                |  15                              | 
-| Egersund - Stavanger                                                                        |  10                                |  10                              | 
-| Drammen - km 76,75 (Holm st.)                                                                18                                |  15                              | 
-| Km 76,75 – Holmestrand                                                                      |  12                                |  8                               | 
-| Høsten 2016 vil det tas i bruk nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke ca km 92,57: KRIKNU  |  12                                |  10                              | 
-| Holmestrand - Tønsberg                                                                      |  13                                |  10                              | 
-| Tønsberg - Sandefjord                                                                        10                                |  11                              | 
-| Sandefjord - Larvik                                                                                                            |                                  | 
-| Larvik - Kjose                                                                              |  8                                  18                              | 
-| Kjose - km 174,64 (Eikenes hp.)                                                              12                                |  12                              | 
-| Km 174,64 - Eidanger                                                                        |  13                                |  10                              | 
-| Kongsberg - Rollag                                                                          |  6                                  13                              | 
-| Hjuksebø - Notodden                                                                          17                                |  0                               | 
-| Notodden - Lisleherad                                                                        2                                  27                              | 
-| Lisleherad - Tinnoset                                                                        14                                |  13                              | 
-| Nordagutu - Skien                                                                            18                                |  16                              | 
-| Skien - Eikonrød                                                                            |  14                                |  5                               | 
-| Eikonrød - Porsgrunn                                                                        |  8                                  5                               | 
-| Porsgrunn - Eidanger                                                                        |  0                                  13                              | 
-| Eidanger - Brevik/Ørvik                                                                      14                                |  12                              | 
-| Nelaug - Rise                                                                                14                                |  9                               | 
-| Rise - Arendal                                                                              |  22                                |  17                              | 
-| Hokksund - Geithus                                                                          |  7                                  10                              | 
-| Geithus - km 118,03 (Ask hp./L)                                                              7                                  7                               | 
-| Km 118,03 - Hønefoss                                                                        |  10                                |  12                              | 
-| Hønefoss - Hen                                                                              |  0                                  11                              | 
-| Godstogsporet Alnabru - Grefsen                                                              9                                  9                               | 
-| Oslo S/Loenga - Grefsen                                                                      0                                  21                              | 
-| Grefsen - Kjelsås                                                                            0                                  16                              | 
-| Kjelsås - Movatn                                                                            |  0                                  19                              | 
-| Movatn - Nittedal                                                                            17                                |  17                              | 
-| Nittedal - Åneby                                                                            |  11                                |  0                               | 
-| Åneby - Hakadal                                                                              15                                |  0                               | 
-| Hakadal - Bjørgeseter                                                                        1                                  13                              | 
-| Bjørgeseter - Grua                                                                          |  0                                  15                              | 
-| Grua - Roa                                                                                  |  16                                |  0                               | 
-| Roa - Grindvoll                                                                              20                                |  18                              | 
-| Grindvoll - Jevnaker                                                                        |  20                                |  0                               | 
-| Jevnaker - Hønefoss                                                                          17                                |  12                              | 
-| Hønefoss - Veme                                                                              12                                |  20                              | 
-| Veme - Sokna                                                                                |  8                                  14                              | 
-| Sokna - Rallerud bp.                                                                        |  0                                  14                              | 
-| Rallerud bp. - Trolldalen                                                                    14                                |  14                              | 
-| Trolldalen - Gulsvik                                                                        |  14                                |  0                               | 
-| Gulsvik - Flå                                                                                10                                |  12                              | 
-| Flå - Bergheim                                                                              |  13                                |  12                              | 
-| Bergheim - Nesbyen                                                                          |  10                                |  10                              | 
-| Nesbyen - Torpo                                                                              6                                  12                              | 
-| Torpo - Ål                                                                                  |  0                                  15                              | 
-| Ål - Ustaoset                                                                                0                                  20                              | 
-| Ustaoset - Haugastøl                                                                        |  9                                  10                              | 
-| Haugastøl - Tunga                                                                            2                                  17                              | 
-| Tunga - Fagernut                                                                            |  9                                  17                              | 
-| Fagernut - Hallingskeid                                                                      22                                |  17                              | 
-| Hallingskeid - Myrdal                                                                        22                                |  0                               | 
-| Myrdal - Mjølfjell                                                                          |  21                                |  0                               | 
-| Mjølfjell - Voss                                                                            |  22                                |  0                               | 
-| Voss - Bulken                                                                                5                                  6                               | 
-| Bulken - Evanger                                                                            |  12                                |  0                               | 
-| Evanger - Bolstadøyri                                                                        10                                |  10                              | 
-| Bolstadøyri - Dale                                                                          |  21                                |  21                              | 
-| Dale - Stanghelle                                                                            20                                |  5                               | 
-| Stanghelle - Vaksdal                                                                        |  0                                  13                              | 
-| Vaksdal - Trengereid                                                                        |  18                                |  6                               | 
-| Trengereid - Arna                                                                            5                                  5                               | 
-| Arna - Bergen                                                                                16                                |  10                              | 
-| Myrdal - Flåm                                                                                55                                |  0                               | 
-| Roa - Gran                                                                                  |  16                                |  0                               | 
-| Gran - Jaren                                                                                |  2                                  4                               | 
-| Jaren - Bleiken                                                                              0                                  20                              | 
-| Bleiken - Kutjern                                                                            9                                  20                              | 
-| Kutjern - Eina                                                                              |  16                                |  3                               | 
-| Eina - Reinsvoll                                                                            |  16                                |  12                              | 
-| Reinsvoll - Raufoss                                                                          1                                  0                               | 
-| Raufoss - Breiskallen                                                                        15                                |  0                               | 
-| Breiskallen - Gjøvik                                                                        |  20                                |  0                               | 
-| Eina - Dokka                                                                                |  21                                |  10                              | 
  
-===== Ofotbanen ===== 
  
-^ Fra - Til stasjon    From - To station  ^  FALL  Ruling down-gradient (o/oo) ^  STIGNING Ruling gradient (o/oo) ^ 
-| Narvik Havn - Narvik stasjon            |  0                                  21                              | 
-| Narvik - Straumsnes                      0                                  16                              | 
-| Straumsnes - Rombak                      0                                  16                              | 
-| Rombak - Katterat                        0                                  16                              | 
-| Katterat - Bjørnfjell                    0                                  17                              | 
-| Bjørnfjell - Vassijaure                  0                                  10                              | 
  
 [[vedlegg:vertikalprofiler|Vertikal profiler / Vertical profiles ]] [[vedlegg:vertikalprofiler|Vertikal profiler / Vertical profiles ]]
  
  
vedlegg/linjestigninger_og_fall.1566208670.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)