Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:metode_for_samfunnsokonomisk_verdsetting_av_ruteleietildeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
vedlegg:metode_for_samfunnsokonomisk_verdsetting_av_ruteleietildeling [2017/03/30 10:29]
wesase
vedlegg:metode_for_samfunnsokonomisk_verdsetting_av_ruteleietildeling [2017/03/30 10:31] (nåværende versjon)
wesase [Trafikkberegninger]
Linje 198: Linje 198:
    
  
-Beregninger som blir gjennomført av Jernbaneverket ​og standardforutsetninger er listet opp i Tabell 6.+Beregninger som blir gjennomført av Bane NOR og standardforutsetninger er listet opp i Tabell 6.
  
-**Tabell 6: Tall benyttet ved trafikkberegning for godstrafikk,​ fra Jernbaneverket**+**Tabell 6: Tall benyttet ved trafikkberegning for godstrafikk,​ fra Bane NOR**
  
-^ Beregninger og standardforutsetninger fra Jernbaneverket ​                                                                                 ^ Hvilke trinn tallene inngår ​ ^+^ Beregninger og standardforutsetninger fra Bane NOR                                                                                  ^ Hvilke trinn tallene inngår ​ ^
 | Andelen av den økt godstransporten (målt i både tonn og tonnkm) som overføres til jernbanen (netto) fra lastebil, skip og redusert frakt  | Trinn 1 og 2                 | | Andelen av den økt godstransporten (målt i både tonn og tonnkm) som overføres til jernbanen (netto) fra lastebil, skip og redusert frakt  | Trinn 1 og 2                 |
 | Fordeling av endret godstransport (tonnkm) på områder ​                                                                                    | Trinn 3                      | | Fordeling av endret godstransport (tonnkm) på områder ​                                                                                    | Trinn 3                      |
vedlegg/metode_for_samfunnsokonomisk_verdsetting_av_ruteleietildeling.txt · Sist endret: 2017/03/30 10:31 av wesase