Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:multipurpose_profil

Multipurpose profil / Multipurpose Wagon Gauge

Kartet viser hvilke strekninger på det nasjonale jernbanenettet som kan benytte JBVs “Multipurpose” vognprofil. Vogner med tilsvarende statisk profil, og tilsvarende horisontal- og vertikalutslag, kan benyttes på de samme strekninger. Vogntypen har en akselavstand på 9 meter og et overheng på 3 meter. Den nedre delen, som ikke er inntegnet, forutsettes å være i henhold til N & U laste-profilet på foregående side.

The map shows which routes of the national railway network that may use the JBV “Multipurpose” wagon gauge. Wagons with similar static gauge and similar lateral and vertical movements can be put into service on the same routes. This type of wagon has a length between the axles of 9 meters and a length outside the axles of 3 meters. The lower part of this wagon gauge, which is not drawn on the sketch, shall be according to the N & U loading gauge on the previous page.

vedlegg/multipurpose_profil.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)