Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:multipurpose_profil

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

vedlegg:multipurpose_profil [2017/03/21 08:41]
vedlegg:multipurpose_profil [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +====== Multipurpose profil / Multipurpose Wagon Gauge =====
  
 +Kartet viser hvilke strekninger på det nasjonale jernbanenettet som kan benytte JBVs “Multipurpose” vognprofil. Vogner med tilsvarende statisk profil, og tilsvarende horisontal- og vertikalutslag, kan benyttes på de samme strekninger.
 +Vogntypen har en akselavstand på 9 meter og et overheng på 3 meter.
 +Den nedre delen, som ikke er inntegnet, forutsettes å være i henhold til N & U laste-profilet på foregående side. 
 +
 +//The map shows which routes of the national railway network that may use the JBV “Multipurpose” wagon gauge. Wagons with
 +similar static gauge and similar lateral and vertical movements can be put into service on the same routes.
 +This type of wagon has a length between the axles of 9 meters and a length outside the axles of 3 meters.
 +The lower part of this wagon gauge, which is not drawn on the sketch, shall be according to the N & U loading gauge on the previous page.//
 +
 +{{:vedlegg:multipurpose_profil.jpg|}}
 +
 +{{:vedlegg:multipurpose_vogn_profil.jpg|}}