Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:serviceanlegg_og_beredskapsmateriell

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:serviceanlegg_og_beredskapsmateriell [2019/04/01 07:35]
wesase [Service Facilities and Salvage Rolling Stock]
vedlegg:serviceanlegg_og_beredskapsmateriell [2020/07/07 11:13] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
-====== Serviceanlegg og beredskapsmateriell ======+====== Serviceanlegg / Service Facilities ======
  
-===== Service Facilities and Salvage Rolling Stock =====+Vedlegg / Annexes 3.6.5.
  
-Vedlegg / Annexes 3.6.5.  
  
-[[http://orv.jbv.no/beredskap/doku.php |Se Beredskapsportalen ]]+[[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1771/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4|Jernbaneforskriften § 4-2 Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse   ]] \\ 
 +//Access to service facilities and services// 
 + 
  
-<WRAP center round tip 100%>**Under utarbeidelse - In working progress**  \\  Publiseres høsten 2019 - will be published in autumn 2019 </WRAP>+^ § 4-2  ^ Norsk                                                               **English**                                                                                                                                                 ^ **Vedlegg / Annexes**  
 +| a)     | [[stasjoner:stasjoner_start|Stasjoner for passasjerer]]             | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=stasjoner:stasjoner_start|Stations]]                                                                           | 3.6.1.2                | 
 +| b)     | [[vedlegg:godsterminaler|Godsterminaler]]                           | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:godsterminaler|Freight Terminals]]                                                                     | 3.6.2.1                | 
 +| b)     | [[vedlegg:tommerterminaler|Tømmerterminaler]]                       | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:tommerterminaler|Timber Terminals]]                                                                    | 3.6.2.4                | 
 +| c)     | [[vedlegg:godsterminaler|Skiftestasjoner]]                          | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:godsterminaler|Train Formation Yards]]                                                                 | 3.6.2.1                | 
 +| d)     | [[vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder|Hensettingsspor]]  | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=appendices:train_formation_yards_storage_sidings_and_maintenance_facilities|Storage Sidings]]                  | 3.6.3.2                | 
 +| e)     | [[vedlegg:verksteder|Vedlikeholdsanlegg / Verksted]]                | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:verksteder|Workshops]]                                                                                 | 5.3.1.5.2              | 
 +| f)     | [[vedlegg:serviceanlegg_og_beredskapsmateriell|Serviceanlegg]]      | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:serviceanlegg_og_beredskapsmateriellService Facilities and Salvage Rolling Stock|Service Facilities]]  | 3.6.5                  | 
 +| g)     | [[vedlegg:havneterminaler|Havneanlegg]]                             | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=appendices:harbour_terminals|Harbour Terminals]]                                                               | 3.6.2.3                | 
 +| h)     | [[vedlegg:avlastningsanlegg|Avlastningsanlegg]]                     | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:avlastningsanlegg|Relief facilities]]                                                                  | 3.6.8                  | 
 +| i)     | [[vedlegg:dieselanlegg|Påfyllingsanlegg drivstoff]]                 | [[http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:dieselanlegg|Refuelling facilities]]                                                                   | 3.6.9                  |
  
-<html> 
-<a href="#" onClick="alert('NB! Dersom du ønsker svar på tilbakemeldingen din, oppgi ditt navn og epostadresse i meldingen!')" class="plugin_feedback">Tilbakemelding</a> 
-</html> 
-<html> 
-<a href="#" onClick="alert('NB! If you want a reply to your feedback, please leave your name and emailadress in the message!')" class="plugin_feedback">/ Feedback</a> 
-</html> 
  
-{{ :vedlegg:vedlegg_3.6.5_serviceanlegg_og_beredskapsmateriell.pdf | Vedlegg 3.6.5 Serviceanlegg og beredskapsmateriell}} 
- 
-{{ :vedlegg:vedlegg_3.6.5_serviceanlegg_og_beredskapsmateriell_strekningsvis.pdf | Vedlegg 3.6.5 Serviceanlegg og beredskapsmateriell strekningsvis}} 
vedlegg/serviceanlegg_og_beredskapsmateriell.1554104145.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)