Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:sidespor

Sidespor / Sidings

Sidespor i tilknytning til det norske jernbanenettet. Henvisning til sidespor til godsterminaler, tømmerterminaler og havneterminaler.
Tables of Sidings to freight terminals and private companies etc, connected to The Norwegian Railway Network.

Vedlegg / Annexes 3.6.2.6

Alle sidespor Bane NOR og Private

Sidespor alle baner / Sidings all lines

Bane
Line
Sted/stasjon
Place/Station
Navn Side- og industrispor
Name Sidings and Industrial Tracks
Km
Km
Spor lengde (m)
Track length
Spornnr.
Track no.
Sporeier
Track owner
Arealeier
Area owner
Hovedbanen Hauerseter Hauerseter sidespor 49,228 434 4 Privat Statskog
Gardermobanen Lillestrøm Møller sporet 22,813 367 16 Privat Harald A. Møller
Kongsvingerbanen Skarnes Mangå Sidespor sagbruk 83,5451 670 1 Bane NOR Bane NOR
Kongsvingerbanen Kongsvinger Tarven Sidespor 105,69 150 1 Bane NOR Bane NOR
Kongsvingerbanen Kongsvinger Gropa SS 107,18 681 2 Bane NOR Bane NOR
Kongsvingerbanen Kongsvinger Gropa SS Privat 107,861 504 2P Privat Holth
Solørbanen Kongsvinger Brandv.Sag Ssp. 117,24 967 2 Privat Bergene Holm
Solørbanen Kirkenær Industrisp.Kirkenær 132,74 700 10 Privat Grue kommune
Solørbanen Flisa Flisa Kornsilo 149,843 210 12 Bane NOR Flisa Mølle og Kornsilo
Solørbanen Braskereidfoss Spor 21 butt - SPV 21 169,927 95 21 Bane NOR Bane NOR
Solørbanen Braskereidfoss Spor 23 butt - SPV 23 169,927 63 23 Bane NOR Bane NOR
Solørbanen Braskereidfoss Spor 7 Flisspor SST - SPV 7 169,944 370 7 Privat Forestia
Solørbanen Braskereidfoss Spor 4 Tømmerspor 169,996 1282 4 Privat Glommen
Solørbanen Braskereidfoss Spor 5 SPV 6 - SPV 5 170,102 414 5 Privat Forestia
Solørbanen Braskereidfoss Spor 19 SST - SPV 19 170,201 264 19 Privat Forestia
Østfoldbanen vestre linje Moss Tømmerspor Høg eiendom 58,14 200 1 Privat Høg eiendom
Gjøvikbanen Grefsen Fundia 6,97 442 3 Bane NOR
Dovrebanen Strandlykkja Kleverud driftsspor 91,43 410 1 Bane NOR Bane NOR
Dovrebanen Hamar Ideal sidespor 123,845 199 1 Privat Barilla AS
Dovrebanen Hamar Martodden Jernbanemuseet 128,413 1028 1 Bane NOR Bane NOR
Dovrebanen Fåberg Fåberg omformer 190,595 2 Bane NOR Bane NOR Energi
Rørosbanen Hamar NKL SSP 131,62 120 2 Privat N.K.L
Rørosbanen Hamar Illseng sidespor. Spor 2 135,192 299 2 Bane NOR Bane NOR
Rørosbanen Løten Imregnor 136,4 165 2 Privat Scanpole
Rørosbanen Rena Hovdmoen sidespor/Tømmerterminal (TPS 0087) 194,2068 458 S1 Kommune Åmot kommune
Rørosbanen Auma Sidespor 2 Auma SPV.1 - SPV 2 Hens.lengde 239 m 337,155 470 2 Bane NOR Bane NOR
Rørosbanen Auma Sidespor 3 Auma SPV 3 - SST Hens.lengde 206 m 337,278 408 3 Bane NOR Bane NOR
Rørosbanen Auma Sidespor 4 Auma SPV 7 - SST Hens.lengde 206 m 337,4 286 4 Bane NOR Bane NOR
Nordlandsbanen Hell Muruvik Sidespor 27,22 2820 2 Bane NOR Bane NOR
Nordlandsbanen Hell Murruvik Havn 27,756 572 3 Privat Hernes AS
Nordlandsbanen Hell Muruvik Sidespor 30,04 578 2 Bane NOR Bane NOR
Nordlandsbanen Majavatn Sefrivatn pukkverk 332 452 1 Bane NOR Bane NOR
Nordlandsbanen Mo i Rana Km499,868 Eka sporet 499,868 260 1 Øvrige Mo Industripark
Nordlandsbanen Mo i Rana Km500,728 Spor 204 500,728 637 1 Øvrige Rana Gruber
Nordlandsbanen Ørtfjell Km534,649 Ørtfjell sidespor 534,649 2500 1 Øvrige Rana Gruber
Nordlandsbanen Rognan ROG.Nexans siste 647,515 3 Privat Nexans
Nordlandsbanen Rognan ROG.Nexans orginal 647,572 4 Privat Nexans
Drammenbanen Drammen Holmen 52,105 750 2 Øvrige Drammen Havn
Drammenbanen Drammen Godsterminal Drammen 53,3 376 2 Bane NOR Eiendom Bane NOR Eiendom
Drammenbanen Drammen Sidespor Sundland 54,724 435 5 Bane NOR Eiendom Bane NOR Eiendom
Drammenbanen Brakerøya Lierstranda 50,047 950 1 Bane NOR Eiendom Bane NOR Eiendom
Drammenbanen Brakerøya Lierterminalen 51,33 722 4 Privat Drammen Havn
Vestfoldbanen Larvik Lågen omformer 156,67 150 1 Bane NOR
Vestfoldbanen Larvik Revet 157,2 500 1 Privat Larvik Havn
Brevikbanen Eidanger Bjørntvedt sidespor spor 12 181,493 400 12 Privat Norcem
Brevikbanen Eidanger Tangenkaia 200,158 279 1 Privat Privat
Brevikbanen Eidanger Ørvik 201,05 2 Privat Privat
Bratsbergbanen Skien Spor 7 179,985 465 7 Bane NOR Bane NOR Eiendom
Bratsbergbanen Skien spor 8 179,985 465 8 Bane NOR Bane NOR Eiendom
Bratsbergbanen Borgestad Spor 12 186,5 460 12 Bane NOR Eiendom Bane NOR Eiendom
Sørlandsbanen Hokksund Ring Teigen 67,934 200 1 Privat Teigen
Sørlandsbanen Vatnestrøm Vatnestrøm 329,853 667 1 Kommune Iveland kommune
Ofotbanen Narvik Kaispor 1 og 2 0,25 390 1 Bane NOR Narvik Havn KS

Kilde: BaneData

vedlegg/sidespor.txt · Sist endret: 2020/08/24 17:46 av wesase