Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:tilknyttet_nett

Tilknyttet nett

1. Norsk Hydros sidespor til Herøya

Forgreningsstasjon: Porsgrunn (på Bratsbergbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Norsk Hydro

Annen informasjon:
Industrispor, ca 2 km langt. [Ikke i bruk per 22.11.2002]

2. Krøderbanen

Forgreningsstasjon: Vikersund (på Randsfjordbanen)

Annen informasjon:
Museumsjernbane på strekningen Vikersund-Krøderen, ca 26 km lang. Aksellast 11 tonn, metervekt 5 tonn, ikke elektrifisert. Banen brøytes normalt ikke om vinteren og vil derfor normalt ikke være farbar mellom første større snøfall og primo mai hvert år.

3. Rjukanbanen

Forgreningsstasjon: Tinnoset (på Bratsbergbanen)

Annen informasjon:
Banen består av fergestrekningen Tinnoset – Mæl (30 km) og jernbanestrekningen Mæl – Rjukan (16 km). Fergestrekningen: Sporlengde M/F ”Storegut”: 156 meter, minste kurveradius: 150 meter, aksellast: 22,5 tonn Jernbanestrekningen: Aksellast 22,5 tonn, elektrifisert industrispor men permanent frakoplet omformer. KL-master og kontaktledning intakt (Turisttrafikk i sommersesongen).

4. Gamle – Vossebanen

Sidesporet Tunestveit – Midttun

Forgreningsstasjon: Tunestveit sporveksel (Bergensbanen km 459,36)

Annen informasjon:
Banen er fredet og i bruk som museumsjernbane. 21,5 km lang. Aksellast 18 tonn, ikke elektrifisert. Minste kurveradius 180 m.

5. Strekninger som inntil videre er stengt for trafikk

Banene eies av staten ved Bane NOR. Grunnet manglende trafikk blir ikke infrastrukturen vedlikeholdt. Tidvis vedlikeholdes det som er nødvendig for at Bane NOR skal kunne befare med egnet målevogn. Gjenåpning av trafikk avtales nærmere med Bane NOR. Det må påregnes at gjenåpning tar tid. Ved gjenåpning vil Bane NOR kunne kreve at Togselskap (TU) selv bekoster kostnadene forbundet med gjenåpning.

5.1 Namsosbanen

Skogmo-Namsos

Forgreningsstasjon: Grong (Nordlandsbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Bane NOR ved OSS-funksjonen.

Annen informasjon:
Jernbane, 30 km lang.

5.2 Tinnosbanen

Notodden-Tinnoset

Forgreningsstasjon: Notodden (Bratsbergbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Bane NOR ved OSS-funksjonen.

Annen informasjon:
Banen er fredet.
Jernbane, 30 km lang.

5.3 Valdresbanen

Eina-Dokka

Forgreningsstasjon: Eina (Gjøvikbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Bane NOR ved OSS-funksjonen.

Annen informasjon:
Jernbane, 47 km lang.

5.4 Numedalsbanen, strekningen Rollag-Rødberg

Forgreningstasjon: Kongsberg (på Sørlandsbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Bane NOR ved OSS-funksjonen.

Annen informasjon:
Banen er fredet.
Gods- og persontrafikken innstilt ved stortingsvedtak i 1989. Lengde ca 45 km. Sporet eksisterer.

5.5 Ålgårdbanen, strekningen Ganddal-Figgjo-Ålgård

Forgreningsstasjon: Ganddal (på Jærbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Bane NOR ved OSS-funksjonen.

Annen informasjon:
Nedlagt ved stortingsvedtak 1988. Lengde ca 12 km. Lengde ca 12 km. Sporet eksisterer, men er brutt ved Figgjo (etter 9km).

6. Nedlagte strekninger

Banene eies av staten ved Bane NOR. De er ikke en del av det statlige nettet, og vedlikeholdes som hovedregel ikke, men skinnegangen ligger der. Gjenåpning av trafikk (og vedlikehold) kan kreve nytt stortingsvedtak.

6.1 Flekkefjordbanen, strekningen Sira-Flekkefjord

Forgreningsstasjon: Sira (på Sørlandsbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Bane NOR ved OSS-funksjonen

Annen informasjon:
Banen er fredet.
Nedlagt ved stortingsvedtak i 1991. Lengde ca. 17 km. Banen vedlikeholdes. Banens konstruksjonsprofil er mindre enn normalprofilet for det statlige jernbanenettet. Aksellast 11 tonn, ikke elektrifisert.

6.2 Valdresbanen, strekningen Dokka-Bjørgo

Forgreningstasjon: Dokka (på Valdresbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Bane NOR ved OSS-funksjonen.

Annen informasjon:
Nedlagt ved stortingsvedtak i 1989. Lengde ca 51 km. Sporet eksisterer.

7. Sporveien Oslo – forstadsbanenettet

Forgreningsstasjon: Grefsen (Gjøvikbanen)

 • Kontaktpunkt:
  Sporveien Oslo AS
  Infrastrukturenheten
  PB 2857 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: 22 08 40 00
  firmapost@sporveien.com
  www.sporveien.com

Annen informasjon:
Forbindelsesspor for overføring av skinnegående vedlikeholdsmaskiner og forstadsbanevogner mellom verksted/ produksjonssted og brukssted.

Rullende materiell med hjulprofil tilpasset Sporveiens linjenett kan på nærmere bestemte vilkår fremføres på Bane NORs linjenett.

Rullende materiell med hjulprofil tilpasset Bane NORs linjenett kan normalt ikke fremføres på Sporveiens sporvognsnett.

vedlegg/tilknyttet_nett.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)