Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:tjenestekatalog

Tjenestekatalog / Service Catalogue

Denne rapporten redegjør for hvordan «det etableres et forretningsmessig forhold mellom infrastrukturforvalter og togselskapene» skal gjennomføres gjennom å utvikle et reelt kunde-/leverandørforhold knyttet til Bane NORs tjenester.

This report explains how «to establish a business relationship between the infrastructure manager and the train companies» by developing a real customer / supplier relationship related to Bane NOR's services.

https://www.banenor.no/kundeportal/jernbanen-i-norge/tjenester-og-priser/tjenestekatalog/

Tjenestekatalogen revidert 2020

Tjenestekatalog

Service Catalogue

vedlegg/tjenestekatalog.txt · Sist endret: 2020/09/02 12:07 av wesase