Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:vedlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

vedlegg:vedlegg [2017/03/21 08:41]
vedlegg:vedlegg [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +====== Vedlegg ======
  
 +Alle vedlegg er tilgjengelige på Jernbaneverkets hjemmeside:
 +
 +http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Informasjon-for-togselskapa/
 +
 +^  Vedlegg  ^  Navn  ^
 +|1.3|[[http://hdl.handle.net/11250/2367411|Rettslig forankring]]|
 +|2.4.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367450|Avtale om sportilgang og bruk av tjenester]]|
 +|3.2.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2367454|Strekningskart]]|
 +|3.2.2.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367414|Tilknyttet nett]]|
 +|3.3.1.3|[[http://hdl.handle.net/11250/2367415|Forklaringer til strekningsoversikten i STREKNINGSBESKRIVELSE]]|
 +|3.3.2.1.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2367418|Internasjonal profil]]|
 +|3.3.2.1.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367793|JBV NO1 - prEN 15273 Dynamisk profil]]|
 +|3.3.2.1.3|[[http://hdl.handle.net/11250/2367765|Multipurpose profil]]|
 +|3.3.2.2.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2367766|Aksellast]]|
 +|3.3.2.2.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2378631|Metervekt]]|
 +|3.3.2.3|[[http://hdl.handle.net/11250/2367464|Linjestigninger og fall I]]|
 +|3.3.2.3|[[http://hdl.handle.net/11250/2367465|Linjestigninger og fall II]]|
 +|3.3.2.4|[[http://hdl.handle.net/11250/2367457|Linjehastighet]]|
 +|3.3.2.6|[[http://hdl.handle.net/11250/2367458|Elektrifiserte linjer]]|
 +|3.3.3.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367420|Trafikkstyringssystemer]]|
 +|3.3.3.3|[[http://hdl.handle.net/11250/2378816|Kommunikasjonssystemer]]|
 +|3.3.3.4|[[http://hdl.handle.net/11250/2367469|System for automatisk hastighetsovervåkning]]|
 +|3.4.2.3.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2367763|Rasutsatte strekninger]]|
 +|3.4.2.3.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367422|Dyrepåkjørsler]]|
 +|3.4.4|[[http://hdl.handle.net/11250/2367423|Tunneler]]|
 +|3.6.1.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2367424|Stasjonsoversikt]]|
 +|3.6.1.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367425|Utvalgte stasjoner]]|
 +|3.6.2.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2367426|Kombiterminaler]]|
 +|3.6.2.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367427|Vognlastterminaler]]|
 +|3.6.2.3|[[http://hdl.handle.net/11250/2367462|Havneterminaler]]|
 +|3.6.2.4|[[http://hdl.handle.net/11250/2367428|Tømmerterminaler]]|
 +|3.6.2.5|[[http://hdl.handle.net/11250/2367429|Industrispor]]|
 +|3.6.2.6|[[http://hdl.handle.net/11250/2367430|Sidespor]]|
 +|3.6.3.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2367431|Skifteområder]]|
 +|3.6.3.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367432|Driftsbanegårder]]|
 +|3.6.5.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2367433|Serviceanlegg og beredskapsmateriell]]|
 +|3.6.5.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367463|Verksteder, driftsbanegårder og renhold]]|
 +|4.4.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2367484|Metode for samfunnsøkonomisk verdsetting av ruteleietildeling]]|
 +|5.5.6.11.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2368507|Kontrakt for leie av grunn]]|