Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:vedlegg_ast1

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:vedlegg_ast1 [2016/12/10 19:20]
wesase [9. Beredskapsplaner]
vedlegg:vedlegg_ast1 [2017/03/21 08:41] (nåværende versjon)
Linje 91: Linje 91:
 ===== 12. Bane NORs ansvar overfor jernbaneforetaket ===== ===== 12. Bane NORs ansvar overfor jernbaneforetaket =====
 Bane NOR er ansvarlig for skade og tap som Bane NOR påfører jernbaneforetaket på bakgrunn av alminnelige erstatningsregler,​ så fremt ikke ansvaret er regulert i bestemmelsene om erstatning i AST punkt 17.2. Bane NOR er ansvarlig for skade og tap som Bane NOR påfører jernbaneforetaket på bakgrunn av alminnelige erstatningsregler,​ så fremt ikke ansvaret er regulert i bestemmelsene om erstatning i AST punkt 17.2.
-13 Avvikshåndtering+ 
 +===== 13Avvikshåndtering ​=====
 Alle avvik fra krav som gjelder sikkerhet knyttet til aktivitetene på Serviceanlegget skal umiddelbart rapporteres mellom partene. Personell som er involvert i aktivitetene på Serviceanlegget skal uten opphold rapportere ulykker og tilløp til uønsket hendelse til Bane NOR og jernbaneforetaket,​ jf. AST punkt 8 tredje ledd. Alle avvik fra krav som gjelder sikkerhet knyttet til aktivitetene på Serviceanlegget skal umiddelbart rapporteres mellom partene. Personell som er involvert i aktivitetene på Serviceanlegget skal uten opphold rapportere ulykker og tilløp til uønsket hendelse til Bane NOR og jernbaneforetaket,​ jf. AST punkt 8 tredje ledd.
-14 Bane NORs tilgang til anlegg og fasiliteter+ 
 +===== 14Bane NORs tilgang til anlegg og fasiliteter ​=====
 Standardvilkårene innebærer ingen innskrenkning i Bane NORs eierrådighet og råderett over de offentlige arealene på Serviceanlegget. Dette innebærer blant annet at Bane NOR kan utføre arbeider, herunder drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesarbeider,​ eller endringer på anlegget, uten at togselskapet kan kreve kompensasjon for de ulemper dette påfører virksomheten. Bane NOR skal ved slikt arbeid ta tilbørlig hensyn til togselskapets virksomhet. ​ Standardvilkårene innebærer ingen innskrenkning i Bane NORs eierrådighet og råderett over de offentlige arealene på Serviceanlegget. Dette innebærer blant annet at Bane NOR kan utføre arbeider, herunder drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesarbeider,​ eller endringer på anlegget, uten at togselskapet kan kreve kompensasjon for de ulemper dette påfører virksomheten. Bane NOR skal ved slikt arbeid ta tilbørlig hensyn til togselskapets virksomhet. ​
-15 Endring av Standardvilkårene+ 
 +===== 15Endring av Standardvilkårene ​=====
 Ved endring av standardvilkårene gjelder AST punkt 6 tilsvarende. ​ Ved endring av standardvilkårene gjelder AST punkt 6 tilsvarende. ​
  
vedlegg/vedlegg_ast1.txt · Sist endret: 2017/03/21 08:41 (ekstern redigering)